ett jag

fick upp denna på twitter (tror jag det var). Ur Willy Kyrklunds Mästaren Ma:

Att under sitt skinn förnimma ofriheten och att denna är ens egen, det är att känna hjälplöshet. Att under sitt skinn förnimma friheten och att denna icke är ens egen, det är att känna ångest.
Fördenskull, om vi icke har ett jag, måste vi tänka oss ett.

Vilket påminner mig om att jag skulle plocka upp Kyrklund igen.

Advertisements