spektakulära undantag

Göran Fant, från Waldorffederationen, bjäbbar lite på Johannes Ljungquist. När man har kommit över sin roade förvåning över Fants avslutning (jag kommer till den nedan), är det värt att notera:

Du verkar också omedveten om det arbete vi i federationen gjort med politiker och som resulterat i spektakulära undantag i skollagen.

Spektakulära, indeed. Men jag vet inte om dessa undantag alla gånger hedrar Waldorffedertionen. Eller snarare ska jag säga så här: det hedrar kanske inte Waldorffederationen att man lagt så mycket arbete på att skaffa fram undantag, när man borde ha så mycket arbete att göra på så många andra sätt — kanske i all synnerhet vad gäller arbete med waldorfskolornas kvalitet, att höja lärarkompetens, att hantera antroposofins roll, och så vidare. Det hela är lite beklämmande. Det hade i och för sig varit välkommet om federationen redogjort lite närmare för arbetet med politiker och hur man lyckats uppnå dessa spekulära undantag. (Jag känner bara till ett par skrivelser som man kan hitta på hemsidan.) En förklaring till omedvetenhet kan ju faktiskt vara att informationen varit bristfällig. Det är klart, om federationen hade gjort mer för att informera om sina insatser på det området, hade de förmodligen mötts av en del invändningar.

Men nu till den sköna avslutningen:

Men bloggar är kanske bara till för att plaska omkring med åsikter. Det är därför jag inte läser dem.

Fants taktik är troligen en utmärkt taktik, om målet är att plaska omkring i dammen av den egna lilla kretsens åsikter. Annars kan man ju bekanta sig med andras, på internet och annorstädes. Bloggar är inte precis något specialfenomen, väsenskilt från alla andra åsikter och argument och berättelser som publiceras. Fants världsfrånvända attityd kan kanske också förklara en del konstigheter i Waldorffederationens hantering av internet. Den kan måhända också förklara den närmast totala bristen på utåtriktad verksamhet.

Man kan väl nästan säga att när Fant avvisar att det finns problem, lyckas han i samma andetag bekräfta dem…

Advertisements