konsten att säga ingenting?

‘Skolans mål är att använda skriven text och livserfarenheter, inte för intellektuellt kunskapande utan som bördig jordmån där uppövandet av praktiska själsliga och andliga färdigheter kan äga rum, i och genom möten med andra. Skolan grundas på övertygelsen att endast genom det sanna mötet med sig själv genom andra och vice versa, kan de förmågor uppövas som behövs för att kunna utveckla ett sunt och skapande socialt sammanhang i vår tid.’ [Källa.]

Kan någon förklara för mig om detta betyder något — under den något dimmiga auran av djupsinnighet — och i så fall vad? Eller handlar det, som jag misstänker, om att med hjälp av krånglighet söka förfina något tämligen banalt? Vad talar man om egentligen?

Advertisements

One thought on “konsten att säga ingenting?

Comments are closed.