tidskriften balder

Tidskriften Balder är rätt snygg. Estetiskt sätt, bilder och formgivning och så. Innehållet är lite tunt, har jag tyckt, de gånger jag läst den. Eller snarare: det är inte riktigt tillräckligt för att motivera mig att köpa tidskriften. Hur som helst, härom dagen skrev visst Maria Schottenius i Dagens Nyheter om Balder. Den korta artikeln finns återgiven här. När jag läste den, funderade jag på hur många av de kulturpersonligheter som skriver i Balder som vet vad Balder står för. Jag utgår från att de gör det. Eller kanske inte, för det är samtidigt en märklig tanke, att alla de individerna skulle vara insatta i det. Några är det, det vet jag. Men i övrigt undrar jag.

Av nyfikenhet (jag brukar göra detta test med antroposofiska och antropsofirelaterade webbsidor) kollade jag upp vad Balder säger om antroposofi och Rudolf Steiner på sin (numer rätt stiliga) hemsida. Ingenting visade det sig. Jag använde sökfältet på sidan. Ingenting. Jag dubbelkollade med google. Google hittade en sökträff på en artikel i arkivet för gamla nummer. Inget mer.

Detta är i och för sig föga överraskande. Det är väl numer mest bara Antroposofiska Sällskapet som, av förklarliga skäl, har svårt att undkomma att använda de pestsmittade orden. (Eller?)

I avsnittet ‘Om Balder’ på hemsidan kan man alltså läsa:

Balder är kulturtidskriften med högt i tak: konst, litteratur,samhälle, jordbruk; filosofi och pedagogik ryms i Balder. I Balders intervjuer möter man stressforskare och biodlare, konstnärer och tänkare. Balder intresserar sig for människor med ett eget perspektiv och en kritisk blick på samhället.

Läser man den beskrivningen kan det nästan framstå som en tillfällighet att det ändå är så mycket antroposofiskt material i Balder — eller har varit så förr om åren, möjligen har det minskat? Hur som helst, det är ju inte en slump att då det handlat om jordbruk, har det ofta handlat om biodynamik, då det handlat om pedagogik, har det handlat om waldorf, då det handlat om filosofi, har det handlat om, tja, kanske inte nödvändigtvis direkt eller explicit om antroposofi, men gärna med anknytning.

Den som vill veta mer om Balders andliga och sociala mål får i stället kika till exempel på de syften förlaget, som är en stiftelse, arbetar för:

Att främja förståelsen av människan som andlig, själslig och kroppslig varelse såsom det kommer till uttryck i Rudolf Steiners antroposofi, och den därur framsprungna samhällsbilden – tregreningen. Det sistnämnda innebär varseblivandet av tre, kvalitativt olika, lagbundenheter i samhället, nämligen den på den individuella förmågan baserade kulturen, den genom överenskommelse mellan individer åstadkomna rätten, och resultatet av människans produktiva arbete för att tillfredsställa sina medmänniskors behov – ekonomin.

(Den texten finns inte på Balders hemsida. Den hittar ni i stiftelsedatabasen. Som alltid är lika rolig och upplysande!)

*

Tillägg: jag provade även att finna ordet ‘tregrening’ på Balders hemsida, eftersom tidskriftens starkaste antroposofiska anknytning väl är till tregreningstanken. Ingen träff.

I den citerade texten hämtad från stiftelsedatabasen har jag dessutom korrigerat ett uppenbart skrivfel (‘sallhällsbilden’).

Advertisements