‘Mystik och andlighet: kritiska perspektiv’

mystikDen som är intresserad av nyandlighet/new age och modern mystik kan möjligen ha glädje av den här nya boken, redigerad av Simon Sorgenfrei. Boken innehåller essäer på olika teman. Det inledande kapitlet, skrivet av Simon Sorgenfrei, om ‘Mystik, esoterism och andlighet’ är informativt. Därutöver är Olav Hammers kapitel (‘Religion och andlighet i det moderna väst’) mycket läsvärt. Kapitlet om buddhismen, av David Thurfjell är också intressant. 

Jag föreställde mig att boken skulle handla mer om den nutida new age-miljön än den gjorde. Stora delar av boken behandlar mystiska traditioner i anslutning till världsreligionerna och hur dessa traditioner anammats i väst, till exempel kabbala, buddhism och sufism. Men jag hade till exempel gärna läst mer om hur hinduiska föreställningar påverkat teosofin och sedermera den new age-kultur vi ser i dag. Över huvud taget får teosofin inte någon större plats.

Antroposofin nämns bara en gång, och då närmast i förbigående. Det tycker jag är lite märkligt. Inte för att det är någon gigantiskt viktig rörelse, men med tanke på det inflytande teosofin och antroposofin haft; teosofin på new age-världen och de föreställningar som frodas där och antroposofin även på andra håll i samhället, med sina praktiska tillämpningar, sin alternativmedicin (relevant i sammanhanget), sin alternativa pedagogik, och så vidare.

(Bilden lånad från förlagets hemsida. Läs presentationen av boken!)