om lingonet (och en waldorfläsebok)

regnbRegnbågen är en läsebok för waldorfskolan, sammanställd av Elisabeth Ahlberg och Gunilla Stålhammar. Den är fortfarande i utgivning, men första upplagan kom på 80-talet; under min waldorftid, var den den enda tryckta bok som barnen hade tillgång till under lågstadiet, och då, så vitt jag minns, i ransonerade doser. Båda författarna var verksamma som lärare vid Kristofferskolan (jag minns den ena av dem någorlunda väl, tror jag, och inte utan sympati, vilket i mitt fall är ovanligt). Boken innehåller sagor, verser, rim, gåtor — en del är folksagor och andra sagor och myter återberättade, annat är antroposofiskt material av Steiner och hans anhängare. Till exempel berättelsen om lingonet. Den här skriven av Michael Bauer, och handlar om hur lingonet fick sitt vita kors.

Det var nämligen så att när djävulen såg Gud skapa i världen blev han avundsjuk; han ville också skapa. Gud hade vänligheten att låta honom försöka, men djävulen kunde förstås inte motstå sina illasinnade impulser. Trots att bäret han skapade var mycket vackert — och lockande för människor och djur — var det mycket giftigt. Det upptäckte Gud, som därför gav i uppdrag åt änglarna bege sig ut i skogen för att på varje lingon rita ett vitt kors. Alla lingon har därför ett vitt kors, och korset, ‘korsets heliga tecken’, har mirakulöst medfört att djävulens gift avlägsnats från lingonet.

Åtskilligt i boken har liksom berättelsen om lingonet en religiös eller andlig anknytning. För den intresserade är boken därför en god illustration av den religiösa atmosfär som präglar waldorfskolan, kanske i all synnerhet i de lägre klasserna.

(Bild ur boken, föreställande hur lingonen fick sina vita kors. Tyvärr tagen med mobiltelefon. Gissningsvis visar den änglarna i färd med att oskadliggöra lingonen på Guds befallning.)

Advertisements