en salig bukett

Medan utbildningsdepartementet och högskoleverket här i Sverige lallar omkring i sorglig oförmåga att bevilja Waldorflärarhögskolan statsfinansiering och examensrätt får Steinerhögskolan i Oslo — med sitt mastersprogram i waldorfpedagogik — ta åt sig hela äran av svenska waldorfpedagogers akademiska prestationer.

Som en del av mastersexamen författar studenterna en uppsats som sedan presenteras vid ett seminarium. Jag vill rekommendera en ny uppsats, skriven av en svensk waldorfpedagog:

Amazilia — How can a consciousness of a beatific bouquet become conspicuous?

Examinator var Leif Tjärnstig, som annars är verksam vid Waldorflärarhögskolan i Stockholm.

Läsning av uppsatsen har övertygat mig om att WLH måste erhålla såväl finansiella medel som högskolestatus och även examensrätt, ty vi kan inte fortsätta blöda sådan enastående akademisk och poetisk kompetens till Norge.

Den som läser kommer utan tvekan att förstå det.

*

Jag skulle samtidigt (och helt utan ironi) vilja framhålla Steinerhögskolan som föredöme. Sådan här klarhet finner man inte på WLHs hemsida:

Antroposofien har en selvfølgelig og sentral plass i Steinerhøyskolens lærer- og førskolelærerutdanninger. Undervisningen i antroposofi og steinerpedagogisk teori er konsentrert om de deler av antroposofien som er steinerpedagogisk relevante. Viktige begreper i steinerskolenes og –barnehagenes læreplaner er hentet fra antroposofien, og kunnskaper om disse begrepene tilhører derfor en steinerpedagogs profesjonelle kompetanse.

Om antroposofin i utbildningen.