waldorffederationens tydlighet

En genomgång av de svenska waldorfskolornas hemsidor visar att kopplingen till antroposofin inte spelar någon central roll och i flera fall inte nämns överhuvudtaget. Trots det kan man knappast säga att det är något som förtigs, informationen finns att hitta och all allmän information, till exempel hos Waldorfskolefederationen, är mycket tydlig på den punkten.

För ett tag sedan läste jag det här stycket i Örjan och Christine Liebendörfers nya bok Waldorfpedagogik (på sidan 341).* Jag tolkar det som att de anser att det inte är särskilt viktigt att waldorfskolorna på sina egna hemsidor presenterar det som är det mest grundläggande för deras verksamhet, nämligen att de bygger på antroposofin. 

Men om man inte vill att folk ska välja något de egentligen inte vill ha (och senare klaga på det) och om man bryr sig om andras möjlighet att välja och välja bort, så är det naturligtvis viktigt att föra ut en sådan sak där man kan förmoda att presumtiva waldorfföräldrar söker information. I dag är det väl ingen som inte tittar på en skolas hemsida, om man är intresserad av den. Och man kan ju fråga sig varför man alls måste hålla på och tramsa och hitta på långsökta ursäkter till att antroposofin inte presenteras först av allt. Att man ens tycker att det är en ursäkt att informationen finns på andra ställen! Det tycker jag är märkligt. Som om det vore svårt att berätta att waldorfskolorna bygger på antroposofin, och därefter kort berätta hur och vad antroposofin är? Kanske är det svårt — men bara om man inte vill. För att man vinner på att låta bli.

I stället för att gå till försvar med argumentet att informationen inte ‘förtigs’ — vilket man för övrigt sannerligen kan diskutera — så kunde författarna och waldorfrörelsen fundera på varför den inte lyfts fram. För det är nämligen det som är det rimliga. Att man lyfter fram det som verkligen är viktigt. Det som kännetecknar och särskiljer den waldorfpedagogiska verksamheten. 

Men det sägs alltså, i det här fallet, att eftersom Waldorfskolefederationen talar om antroposofin på sin webplats, räcker ju det. Föräldrar kan surfa dit. Det förutsätter förstås att de vet att de borde hålla utkik efter just den informationen om antroposofin. Det förutsätter således en redan befintlig grundkunskap (eller åtminstone en misstanke om att en livsåskådning de borde undersöka ligger till grund för skolorna). Nu kan man kanske förvisso förutsätta just detta. Men jag menar ändå att skälen för skolorna att inte presentera antroposofin för att det är obehövligt är skenskäl — för att inte säga totala fånigheter.

Låt oss dock titta på hur väl Waldorfskolefederationen informerar på de sidor där man först skulle välja att leta information om man besökte webplatsen. Är Waldorffederationenverkligen ‘mycket tydlig’ om antroposofin? Det finns en sida som heter ‘Waldorf i korthet’. Står det något om antroposofi där? Nej, ordet nämns inte ens. Dock nämns Rudolf Steiner och några tankar som är ganska vaga, i alla fall för den som inte känner till mer om sammanhanget:

Waldorfskolan arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners människosyn. Denna är baserad på grundtankar som kan formuleras: Människan utvecklas enligt lagbundenheter i såväl kroppslig som själslig och andlig bemärkelse. Under uppväxten vävs det helt unika livsmönstret för varje enskild individ. 

Det finns en annan sida som kallas ‘Waldorfskolan’, rätt och slätt. Vad kan man då läsa där? Inte ett enda ord om antroposofi, men väl detta:

Waldorfskolan är en icke vinstgivande verksamhet med enskild huvudman som utvecklar Rudolf Steiners pedagogiska tankar utifrån antropologin och barnet och den unga människans utveckling.

Till deras förtjänster hör, får jag ju säga, att de nämner självklarheter som Steiner, om än utan att det blir särskilt informativt. Men varför de pratar om ‘antropologi’ i stället för ‘antroposofi’ kan man ju sannerligen undra. På det hela taget är båda de nyss nämnda sidorna ganska värdelösa. Och ingen av dem nämner antroposofin vid namn. Den förälder (eller annan) som går in på hemsidan och letar information om waldorfskolans grund finner alltså inte ens ordet nämnt i de två underavdelningar av hemsidan där man främst skulle förvänta sig det.

Någon optimist kanske tänker att Waldorffederationen basunerar ut antroposofin och vad den innebär redan på huvudsidan. Nej, det gör man inte. Dock nämns antroposofin tre gånger där — fast det beror på att federationen kör något slags nyhetsblogg, och ordet nämns två gånger i en artikel som Waldorffederationen kopierat i fulltext från Lärarnas tidning och i en förlagsbeskrivning av paret Liebendörfers nya bok som marknadsförs i ett inlägg. Det är alltså inte federationens eget material som nämner antroposofin. Och nyhetsmaterialet på första sidan är, förmodar jag, temporärt. När nya notiser och artiklar kommer in, tas de gamla bort eller flyttas.

Om man då i stället söker på ‘antroposofi’ på federationens hemsida får man åtta google-träffar. Låt oss tita på dem lite snabbt.

1. Läroplanen del 2. Faktiskt inte så tokigt! Här förklarar man lite grann. Problemet är emellertid att man endast hittar dokumentet om man söker via google. Det finns inte länkat under någon av rubrikerna under ‘Waldorfpedagogik’ på hemsidan. Den som går in där och letar efter information hittar det således inte. Det är också tydligt att dokumentet inte är till för föräldrar och allmänhet, utan betraktas som något slags utkast. (‘Här följer en skissartad version av inledande texter och några naturvetenskapliga ämnen som ej varit färdiga i tidigare utskick.’)

2. En väg till frihet. Waldorfskolornas käckt betitlade läroplan i nuvarande version. Antroposofin nämns tolv gånger. Några är länkar och litteraturhänvisningar. Får man ut någonting av de gånger den nämns då? Så här ser det ut:

Waldorfskolan […] utvecklar Rudolf Steiners pedagogiska idéer baserade på antroposofi och antroposofins uppfattning om barnets och den unga människans utveckling. (s 2)

Skolan har en medveten läroplan från åk 1 till och med gymnasiet, relaterad till antroposofins tankar om barnens och ungdomarnas utveckling. (s 2)

Waldorfskolan är en oberoende institution med enskild huvudman som utvecklar Rudolf Steiners pedagogiska idéer baserade på antroposofi och antroposofins uppfattning om människans väsen. (s 5)

Waldorfpedagogen arbetar med utgångspunkt från Rudolf Steiners antroposofi. (s 12)

Waldorfpedagogiken bygger på antroposofisk kunskap. (s 21)

Övriga omnämningar hör till litteratur- och länklistan. Var och en kan säkert avgöra om ovanstående citat säger särskilt mycket om antroposofin; några närmare förklaringar får man inte. Men det förstås är fint att de i alla fall i den egna läroplanen törs nämna waldorfpedagogikens grundläggande filosofi vid dess rätta namn! Och till det här dokumentet kommer man i alla fall om man klickar på hemsidan under ‘Målbeskrivningar’. (Det hade kanske varit lämpligt med en länk under någon av de två punkterna om waldorfskolan, eftersom man i övrigt underlåter att nämna antroposofin där.)

3. Ett kvarglömt infoblad om ett evenemang med Yeshayahu Ben-Aharon. Inget som en besökare på webplatsen skulle hitta till. Irrelvant som information.

4. Huvudsidan, där antroposofin nämns som jag ovan redan angivit i deras nyhetsblogg med inlånat material.

5. Ett dokument som kallas ‘Läroplan del 1’ och som man mig veterligen inte heller kommer till via huvudsidan eller några av menyerna. Dokumentet är inte avsett för föräldrar eller andra utomstående informationssökare. Utan närmare beskrivning nämns ‘Antroposofin som en grund’ och lite senare sägs att ‘Antroposofisk psykologi beskriver en upplevelse som ”överskridande av Rubicon” i nioårsåldern.’ Det är allt.

6. ‘Vad kännetecknar en waldorfskola’, sidan som redan nämnts ovan. Google plockar upp den bland sökträffarna, men det är, som redan påpekats, enbart ‘antropologin’ som av outgrundlig anledning nämns där. Möjligen är det så att google fångar sidan då en äldre, cachad version har ett annat innehåll. Där är man så här öppenhjärtig:

Waldorfskolan är en självförvaltande institution med enskild huvudman som utvecklar Rudolf Steiners pedagogiska idéer baserade på antroposofi och antroposofins uppfattning om barnets och den unga människans utveckling.

Skolan har en medveten läroplan från åk 1 till och med gymnasiet, relaterad till antroposofins tankar om barnens och ungdomarnas utveckling.

Waldorfskolan är en oberoende institution med enskild huvudman som utvecklar Rudolf Steiners pedagogiska idéer baserade på antroposofi och antroposofins uppfattning om människans väsen.

Dessa formuleringar är alltså numer borttagna till förmån för en version som utelämnar antroposofin. Man kan notera en viss likhet med formuleringarna som hämtades ur En väg till frihet. En annan lustig förändring om man jämför den nya (och ännu mer intetsägande) versionen med den gamla är att man nu plötsligt väljer att specifikt poängtera att waldorfskolan inte är ‘vinstgivande’. Det gäller att rida på trenderna och utnyttja samhällsdebatten! Hur kan man tycka att det är viktigare att påpeka att waldorfskolor inte är vinstgivande (för övrigt ett ämne värt att diskutera — gör det dem bättre, mindre korrupta, et c?) än att de har sin grund i antroposofin? Det förstår jag inte. Men så tycker tydligen Waldorffederationen, som gjort denna omprioritering.

7. Forum för frågor. Intressant nog nämns inte antroposofin här heller, men det har samma förklaring som punkten ovan (6). Man har raderat det tidigare innehållet, vilket är förståeligt då det var både häpnadsväckande och pinsamt. Här har vi den cachade versionen. Antroposofin nämns flera gånger (dock egentligen inte på ett sätt som är särskilt informativt eller värdefullt, vilket troligen kan förklaras av frågebesvararens — Göran Fants — otroligt tramsiga attityd: ‘antroposofer (ett i och för sig lite diffust ord: när är man antroposof?)’), men samtidigt får svaren antroposofer att framstå som drumliga fåntrattar och ohyfsade knäppgökar. Men några små korn av sanning dyker upp, och jag skulle ju gärna se att Waldorffederationen i framtiden tänkte på det här: ‘Det jag försöker säga är att det förstås inte är någon riktigt bra idé att sätta sina barn i en waldorfskola om man inte i huvudsak känner till och uppskattar grundtankarna i pedagogiken.’ Sant! Men sedan, i samma stycke, bluddras det på om tv-konsumtion med mera, som om sådana ytliga faktorer är de för pedagogiken grundläggande (snarare än symptom på densamma). Som om det var grejen. Har man lite småsjuk humor kan man förstås läsa frågeforumet för dess underhållningsvärde. Men passa på nu innan cache-versionen försvinner!

8. En flyer för en waldorfpedagogisk konferens 2011. På konferensen var en av programpunkterna ‘Antroposofi i läraryrket’. Intressant i och för sig, men föga upplysande för den som inte var på konferensen. Inte heller detta är ett dokument man hittar från hemsidan, utan något gammalt som ligger kvar och skräpar. Jag har en idé dock: tänk om de lagt upp föredraget om antroposofin i läraryrket som en youtube-fil och givit den plats där man lätt kunde hitta den. Då kanske någon hade blivit upplyst av det hela.

Det var allt.

Är det alltså överflödigt för waldorfskolorna att informera om antroposofin på sina hemsidor, då Waldorffederationen redan bistår med utförlig information (eller, hej, information över huvud taget)? Nej. Snarare är det ännu mer angeläget att de gör det, eftersom Waldorffederationen gör ett så urbota dåligt jobb.

Visst, letar man på rätt sidor är det förvisso sant att Waldorfskolefederationen i alla fall nämner att waldorfpedagogiken har sin grund i antroposofin, även om informationen i övrigt är sorgligt  mager. Men varför nämns den inte direkt när man går in på sidor som ‘Waldorf i korthet’ och ‘Waldorfskolan’? Varför behöver man klicka sig in i pdf-dokument (En väg till frihet) eller söka via google för att hitta den koppling som paret Liebendörfer hävdar är ‘mycket tydlig’? Antroposofin är faktiskt så grundläggande att den även borde få plats i den kortaste av korta texter om waldorf.

Och sedan tycker ju jag att en organisation som Waldorfskolefederationen gott kan vara generös nog och gå lite längre. Varför inte förklara vad antroposofin är och rekommendera vidare läsning? Vore inte det schysst? Inte för att man ska förespråka eller ens ursäkta lathet hos allmänhet, politiker och potentiella waldorfföräldrar, men det finns ju en poäng i att göra det enklare för folk att informera sig, nämligen den poängen att alla tjänar på det — föräldrarna, barnen och inte minst waldorfrörelsen själv.

_______

*Och apropå den: en recension är sedan länge skriven. Var den hamnar och när, meddelas senare.