gränslöst larvigt

Ingen kommentar i övrigt. Kursiveringen i citatet är min.

“Waldorfskolorna i Sverige representerar en världsomspännande skolrörelse med över 1000 skolor. Här bedrivs sedan närmare 100 år en pedagogik som sätter bildning, breda kunskaper, mänskliga värden, kreativitet och skapande i centrum. Det svenska skolväsendet har en hel del att lära av waldorfpedagogiken, inte minst i synen på lärarrollen och den breda kunskapsbasen utan tidig specialisering. I Norge har skolorna fått rätt att tillämpa en egen men av staten godkänd läroplan, något liknande borde vara möjligt även i Sverige.”

Källa.

Här är den senaste inspektionsrapporten jag läst som handlar om en stor waldorfskola i Stockholm.

Tillägg, 2013-12-22: Jag missade ju att även en annan stor Stockholmsskola inspekterats. Här kan ni läsa om Kristofferskolan! Också en waldorfskola som andra har mycket att lära av.