13.10.2015

För er som läser tyska fanns för någon vecka sedan en läsvärd artikel i FAZ, en intervju med Carsten Bauck, som förestår den äldsta Demeter-gården i Tyskland. Han talar inte särskilt mycket om biodynamiskt, inte i direkta ordalag. Men indirekt säger han en hel del. Hela texten är intressant nog att befatta sig med (och Bauck har förtjusande synpunkter, som han uttrycker charmerande bryskt), men jag citerar här en del som säger mer än man först kanske tänker om det biodynamiska jordbruket.

[Bauck] ist vielleicht gerade deswegen nicht zu einem Großinquisitor des Ökolandbaus geworden, der keine andere Wahrheit als Bio gelten lässt: „Wir verwenden die falschen Begriffe. Der Gegensatz besteht nicht zwischen biologisch und konventionell, sondern zwischen bäuerlich und industriell. Mir ist ein bäuerlich konventioneller Betrieb tausendmal lieber als ein biologisch industrieller.“ Von Agrarkonzernen, die sich Kolchosen in Ostdeutschland kaufen, um sie aus reinen Marktgründen auf ökologische Landwirtschaft umzustellen, oder von Bauern, die sich aus Profitgier statt aus Überzeugung zu Biolandwirten deklarieren, hält er genauso wenig wie von der Illusion, dass Bio prinzipiell besser sei. „Ich würde niemals bei Aldi Bio kaufen, weil diese Produkte genauso industriell hergestellt werden wie herkömmliche“, sagt er mit der grimmigen Entschlossenheit des Weltverbesserers, der den Glauben an das Gute im Menschen noch nicht verloren hat.

Det är ofta enkelt och koncist att förklara biodynamiskt som ekologiskt med några häpnadsväckande ockulta extranummer. Men det är ju egentligen långt ifrån den kompletta bilden. Det Bauck anspelar på i stycket ovan är en annan sida. Biodynamiken är tänkt som ett annat sätt att bedriva jordbruk än det moderna, industriella; det är redan Steiners utgångspunkt. Och mycket av det ekologiskt producerade i dag är industriellt producerat, och står lika långt från det biodynamiska som konstgödsel, om inte längre. Konstgödsel och biodynamiska preparat har ändå avsikten att åstadkomma — på sätt och vis — liknande effekter (bortsett från att förstnämnda enbart är tänkt att verka på det fysiska planet!). De är ett slags syskon, väldigt olika men med meningsfulla likheter. Ännu mer gäller det kanske för modern skadedjursbekämpning och de antroposofiska — och för all del möjligen mer ‘naturliga’ — varianterna. Men lantbruket som en  huvudsak sluten och självförsörjande enhet, ett eget kretslopp, brukat med ett visst handlag och en viss själslig inställning, med andliga aspekter och kosmiska faktorer tagna i beaktande, och så vidare — ja, denna sida skiljer på ett avgörande vis det traditionella biodynamiska från såväl det konventionella som det ekologiska industriella jordbruket.

För en gångs skull alltså en artikel som jag kan rekommendera inte för att den handlar om antroposofi (i direkt mening), men som är intressant, också utifrån ett antroposofiskt perspektiv, för de frågor och ideal den tar upp!

Ps. Jag vill dock inte hålla med artikelförfattaren när han påstår att Bauck verkligen inte är någon ‘Ökoesoteriker’. Det tycker jag minst sagt att han är. I djupaste mening.

Advertisements