2015.11.10

Jag har noterat ett litet sprudlande antroposofiskt jubel över att Vidarkliniken och Vidarklinikens läkare får beröm och prisas av somliga personer, ‘organisationer’ och alternativa mediasidor, vilka hittills sällan utmärkt sig för gott omdöme, seriositet eller gediget kunnande. I vissa sällsynt desperata situationer är kanske allt stöd välkomnet, och möjligen är den nuvarande situationen sådan. I så fall ska jag inte invända; då är saken alldeles bortom räddning. Men om det inte är fallet, borde nog vissa allianser betraktas som varande mer till förfång än till nytta och vissa hyllningar avfärdas som förtjänstlösa pinsamheter. Det är i alla händelser obetänksamt att hurra över dem utan att först motionera sitt kritiska tänkande en god stund.

Som kritiskt inställd till denna rörelse får man ju så att säga en liten slatt vatten på sin kvarn av de godtrogna reaktionerna. De bekräftar farhågan, om man redan drabbats av en sådan, ovettet sprider sig och att den antroposofiska rörelsen hellre närmar sig och anpassar sig till de magnifikare tokstollarna i den alternativa världen med sina alternativa ‘sanningar’ än strävar mot att framstå som mer seriösa, kompetenta och kunniga än de (vilket i alla fall vore något, och troligen inte oöverkomligt svårt).

Man kan för övrigt också betvivla det förnuftiga i det i dessa kretsar så populära antagandet att bara för att någon (individ eller grupp) spyr galla över Vetenskap och Folkbildning eller Mats Reimer så äger vederbörande trovärdighet. Det kan, beroende på övriga omständigheter givetvis, vara precis tvärtom.

Advertisements