2015.12.27

Jag kom till livet och var rädd för allt. Erfarenheter kan inte förklara det: några sådana äger man inte som barn. Det som återstår är biologin. Och vad ger den oss, som vi kan begripa? I grunden ingenting. Jag antar att den kan säga oss något om hjärnans beskaffenhet, om synapser och signalsubstanser, om hur kommunikationen mellan hjärna och resten av organismen går till. Och arvet har givit oss en en hel massa genetiska förutsättningar, det är klart.

Men hur mycket jag än vet om substanserna som rusar runt i hjärnans vindlingar och om genetikens återvändsgränder (inte mycket, bör bekännas), så saknar jag ändå en förklaring på hur en som nyss har blivit född kan bära på en sådan misstro mot världen och människorna.

Jag kan inte få ihop det.

Konventionell visdom säger att barn är öppna, tillitsfulla och tillgivna; de tror gott om världen, och det inkluderar alla nya och främmande människor. Därför ler alla barn kärleksfullt också mot de onda, de missanpassade och de fula. De är oskuldsfulla. Det är därför vuxna tycker om de barn, som uppfyller förväntningarna.

Och samtidigt: bilden är ju inte riktigt sann, för hur många barn är egentligen sådana? Många barn är synnerligen bra på att döma och döma ut, men det tas kanske inte på allvar. Det är nästan som om de vet vad de gör. De har i allmänhet inte mina svagheter – som var rädslan, den bristande tilliten – men tomma blad är de inte. De vet en hel massa saker, och är överlevnadsmaskiner.

Det finns förstås många varianter av reinkarnationslära – och motiv till att tro på reinkarnation. Ett par vanliga: att människans nuvarande utveckling och civilisation inte hade kunnat uppnås om varje människoliv var en helt ny början och att reinkarnationen tillsammans med karmatanken tillgodoser behovet av ett kosmiskt rättssystem. Människor tror visst gärna både på mänsklighetens framåtskridande och på ultimat rättvisa – i bägge fallen ett sätt att finna högre mening i det som kan te sig underligt eller orättvist ur det begränsade jordeperspektivet.

Jag har svårt att finna sådana tankar övertygande. Samtidigt kan jag förstå gripandet efter halmstrån, när andra förklaringar fallerar.

Men… vad tänker man om de egenskaper barn som barn kan födas med, och som pekar mer mot aktiv erfarenhet än mot passivt arv? Missförstå inte nu. Biologin och genetiken är fortfarande mer rimliga förklaringar – även om de kommer till korta. Eller snarare, kanske jag ska säga, är det omöjligt för mig att verkligen förstå något i ljuset av dem. Hur mycket jag än vill, kvarstår ett tomrum. De når bara så långt, fram till randen av den egentliga gåtan. Kvar finns ett ”varför?” som har med något helt annat att göra.

Hur kan ett barn kan födas så, med en rädsla för människorna, fullständigt sluten gentemot dem – de tillhör ju samma släkte som barnet självt – det är det outgrundliga. Det strider så djupt mot ändamålen med livet, mot själva överlevnaden. Och jag menar nu inte att det är mer rimligt än att tro på det jag nu spånar fram, än på en genetisk olycka, som gör en missanpassad för livet bland människorna: men det är ändå som om man fötts till ett liv bland svorna fiender från en föregående existens, och att man intuitivt ”vet” det, det är som om deras omedvetna hämndlystnad har nästlat sig ända in i ens egen lika omedvetna hjärnkemi. Det är som fortsättningen på något, inte som en ny början.

Det är fullkomligt galet, jag vet, och det håller inte. Men man får så svårt att förstå varför det blir som det blir, och frågan är inte likgiltig, för de tidiga förutsättningarna sätter en viss prägel på ens fortsatta liv, och äger sålunda sin relevans alltjämt. Det är förståelsen man vill nå, den som alltid gäckar en, bortom räckhåll.

please leave a howl, a bark, a growl, a tail-wag or a comment! (comments are moderated, thus it might take a while for them to appear on the blog)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s