2016.09.24 ii

Malmö stads sociala myndigheter som i en obehaglig liten skrift upplyser oss om att

Kärleksnormen utgår ifrån att kärlek och sex alltid hör ihop …

verkar äntligen ha kommit ikapp Steiner:

… the concept of love and the concept of sex go together like the concept of ‘locomotive’ and the concept of ‘being run over.’ It is true that, on occasion, locomotives do run over people, but that is no reason for putting these two concepts in such close juxtaposition.

Nu befinner sig socionomerna och Steiner förstås inte i samma universum, och talar endast ytligt betraktat — och taget ur sitt sammanhang — om samma ting. Eller, ja, i alla fall är deras ambitioner vitt skilda, vad det verkar. Steiner skulle häpna; det tror jag, och han förefaller mig inte vara en person som chockerades av mycket. Trots den ytliga likheten i dessa lösryckta formuleringar kunde man på temat anordna en riktig mikaelisk kamp mellan synsätten: det materialistiska och det andliga, för att nu göra uppdelningen enligt det gamla välbekanta schemat, även om somliga skulle befinna sig ha hamnat i strid för en oväntad sida.

Egentligen fann jag mest en förevändning att använda ett av de — i hård konkurrens — roligaste Steiner-citaten. (Men det förstod ni nog.)

Advertisements