2019.10.01 Mikaeli, SR “Människor och tro”…

Det är två dagar för sent, förstås, för att önska glad eller god mikaeli, men mikaelitiden pågår väl ännu även om dagen är passerad? Vi säger så. Önskas härmed med ovanstående bild, som härstammar från föregående veckas skärgårdsvistelse med hunden och huvudsakligen utan internet och modernitetens brus i form av dagsaktuella nyheter, sociala medier, anonyma folkhopar… Det är inte så mikaeliskt av mig. Jag kommer troligen aldrig finna det mysterium som äger rum på t ex järnvägsstationen. Eller hur det nu var med det. Jag väntar på den virtual reality-hjälm som förvandlar människor till träd, bilar till stenblock och samtidens oljud till fågelkvitter och vågsus. In i vildmarken.

Hade jag inte gömt mig på landet, kunde jag ha uppmärksammat det minst veckogamla radioprogrammet “Människor och tro” tidigare. Men i ljuset av ovanstående — min tilltagande eller förvärrade samtidsskygghet — vore jag egentligen mest tacksam för att slippa uppmärksamma dylika företeelser. Ändå —

Det handlar om alternativ vård, med mera. Antroposofisk medicin men även diverse annat, som jag helt förbigår. Från Vidarkliniken intervjuas den ändlöst fascinerande Ursula Flatters (tro inte att det är sagt ironiskt, det är det inte). Äntligen, kanske någon tänker, ett program om tro och religion — äntligen rätt plats för den här diskussionen… Men då blir man kanske lite besviken. För egentligen kommer man inte längre än till det vanliga pladdret och förvillelserna kring tro vs vetenskap, omhändertagande vs hård vård, et cetera. Det är, tänker jag, något av ett misstag att föreställa sig att det är bristen på konkreta vetenskapliga belägg för specifika antroposofiska medicinska metoder som gör — eller antas göra — det hela till en fråga om tro, i förment motsats till vetenskap. I övrigt: det kraftigaste Ursula Flatters har att ta till till förmån för dem är det numer gängse: att de är ofarliga.

Men vad jag fastnar mer för är detta. Ursula Flatters beskriver det som en gång dragit henne till antroposofin — inte att finna en religion, utan frågan “vad är en människa?”, vilket alldeles riktigt är Steiners stora fråga. Det som förblir fullständigt outforskat är att detta för antroposofin inte enbart är en fråga — det en fråga med svar. Svar som naturligtvis kan betraktas och behandlas mer eller mindre dogmatiskt. Likväl ställer han inte bara frågan “vad är en människa?” — han besvarar den också. Och det vanliga är att antroposofer har en viss tilltro till de svar han ger. Till exempel består människan utöver den fysiska kroppen av ett antal osynliga eller översinnliga “kroppar”, hon lever upprepade jordeliv (med vistelser i andevärlden däremellan), med mera. Det är “fakta” som är oundgängliga för den antroposofiska medicinen, och det är egentligen om detta frågan om tro bäst kan ställas — oavsett om dessa saker accepteras på grund av tilltron till Steiners andliga skådande eller om den enskilda läkaren själv anser sig kunna bekräfta dem till exempel genom eller med hjälp av (eventuellt sin läkarpraktik och) meditativa metoder. Alldeles nyligen kom jag över (på internet) en mycket konkret uppställning av karmiska orsaker och konsekvenser (det vill säga, vad människors handlingar, attityder, med mera, ger för medicinska följder i kommande jordeliv) utarbetad, eller snarare sammanställd, av den i dessa kretsar utomordentligt välkända antroposofiska läkaren Michaela Glöckler. Vad är något sådant egentligen en fråga om? kunde man ju undra, när man begrundar ämnet människor och tro.

Problemet, om man ser det så, är alltså att antroposofin inte bara ställer en fråga, utan att den också ger svar på frågan. Det är inte en “lära”, menar Ursula Flatters i radioprogrammet. Men du kan utan större svårigheter sammanställa en lära av de svar som Steiner gav. Och han gav svar, som antroposofer känner en viss grad av tillit till. Utan att de går att bekräfta med vetenskapliga metoder, för att nu ha det sagt. De tillämpliga metoderna, det egna inre arbetet med dessa frågor, må ha sitt värde, men hur klassificerar vi svaren? Och till sist är det så att inga antroposofer (utom möjligen några som är bindgalna? det finns ju de som tror sig vara Steiner reinkarnerad) intalar sig att de äger hans gåvor (eller de gåvor de tillskriver honom, beroende på vad man vill tro). Därmed kan man nog säga att: de metoder man har till hands kan upplevas som att de leder till bekräftelse av vad Steiner har sagt, men att avfärda honom — det är i stort sett omöjligt i praktiken. Det gäller förstås också Steiners utsagor inom medicinen, som bygger på hans människokunskap. Antroposofer har naturligtvis hittat alla möjliga mer eller mindre långsökta sätt att rationalisera och förklara de uttalanden som i ljuset av den materialistiska vetenskapen kan te sig besynnerliga eller otroliga. Fel hade han dock inte. Vi kan alltid förflytta oss till det andliga planet, och betrakta den materialistiska vetenskapen som sorligt begränsad.

Men det är svårt att komma ifrån att det handlar om tilltron till Steiner, och om tro — på sätt och vis. Visserligen om en fråga — men också om svar, ofta mycket detaljerade svar, och om en lära, som man kan konstruera utifrån dessa svar.

3 thoughts on “2019.10.01 Mikaeli, SR “Människor och tro”…

 1. Jag kunde våga mig på ett svar om, utifall att Kiosken vill bestå mig en vuxen Gin & Zingo (bättre än vanlig G&T)… Hela frågan om vetenskaplighet rör sig ju runt efterprövbarheten, vilken som vi vet ter sig svår. Alltså borde vi (antisar och alla andra med) låta den ligga, då frågan nog först kan besvaras i nästa planettillstånd. Medan vi väntar kan den intresserade under årens lopp studera och meditera och därmed kanske uppleva moment av “jamen det häringa stämmer ju!!” (eller inte). Alltså något som händer på det helt personliga planet och därmed inte är intressant för “vetenskapen”. Jag känner tillräckligt många som sysslar med vetenskap i någon form att jag vågar säga att minst 10-30 % av dem inte äger förutsättningar att förstå något som helst utanför deras metier, långt mindre äga någon sorts personlighet utöver den persona de byggt via sin “vetenskap”. Detta har de tyvärr gemensamt med ett antal antroposofer, vilka i sin tur bygger sin tillvaro på att citera der Doktor. Summa kar de mumma eller sensmoral: Öppna baren!

 2. ‘Men det är svårt att komma ifrån att det handlar om tilltron till Steiner’ Yes, indeed. And one comes across a kind of orthodoxy amongst Steiner believers, I have heard them say, ‘ We know X…’, but their knowing is based on trust in Steiner.
  I find this assertion of certainty (we know…) very difficult. It feels more honest to say, ‘we believe…’,
  I have no problem listening to people who want to share what they believe. I think most of our lives we are operating on what we believe to be the case, or what we believe to be what we should do, and threaded through all of it are all sorts of value judgements, some of which are merely aesthetic, some of which are moral.
  Ursula Flatters telling us again that anthroposophical remedies are not harmful is not telling us what they are. what they do, how they work. It always looks as if she is hiding something. “Take this potion, it won’t do you any harm!”. Hmmmm..

 3. Curt: Här, vassego! Klingklong! Skål! Ja, efterprövbarheten lär nog dröja — några inkarnationer, minst. Och det där har väl varit, tycker jag, en av de stora bristerna i argumentationen från antroposofers håll — att man inte har vågat låta bli att spela på den planhalva där vetenskaplighet (dvs i fråga om upprepbara resultat från vetenskapliga studier på konkreta preparat och metoder) sätts högst, och därför tvingats insistera på just detta, att man är fullt vetenskaplig (eller genom att säga konstiga saker som att preparaten är bevisat ofarliga…), vilket naturligtvis faller, eftersom man så enkelt kan ta reda på vilka studier som finns och vad de säger. Det är ett dilemma, naturligtvis, men jag tror inte att man har mycket för att i nuläget inte öppet kunna säga att det vetenskapliga läget avseende specifika antroposofiska preparat/metoder är ganska klent. Man måste på något sätt kunna förhålla sig till att det man gör återfinns på ett annat plan, ett som inte kan hävda sig på det materialistiskt-vetenskapliga området. Man kan ju så klart framhålla att detta andra plan har efterverkningar, som skulle kunna ses i studier (t ex den studie som visar lägre användning av smärtlindrande mediciner — det finns en sådan har jag för mig). Men det tar dem ju endast så långt, liksom… det finns fortfarande inga vidare vetenskapliga belägg för de konkreta preparaten, t ex.

  Tom: Yes, indeed. It would be much better if she tried to convey what they are supposed to be and how they are supposed to work. I guess that it is hard to do that, but saying (and she’s said it repeatedly) that they’re harmless, as a way of avoiding the issue of whether they work or not, is insidious. It’s like she’s hoping that nobody will notice the gap in the argumentation. Or that nobody will reflect upon how usually we ask for more (from medicine) than just harmlessness. There’s an old interview with Ursula Flatters in an anthroposophical publication in which she says something along the lines of using mistletoe for cancer not because she can know if or how it works but because of a deep trust in what Steiner taught. That is far more honest and real, I think. I understand that it would be complicated and probably unpleasant to launch that viewpoint in public debate about alternative or anthroposophical medicine though. Or rather, I understand the (probably reasonable) fear that it would just be recieved as: oh, well, finally they admit that the whole thing is just a silly religion. Still, the question of trust in Steiner is unavoidable. Also the question of his conception of what man in, which has to be taken on faith (or rather, it can’t be dealt with through (materialistic…) science).

please leave a howl, a bark, a growl, a tail-wag or a comment! (comments are moderated, thus it might take a while for them to appear on the blog)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s