De utvalda barnen #5

Värdegrund ter sig ibland som någonting man inte skaffar sig för att man har gjort något obestridligt fult — som att förskingra pengar från hemlösa katter eller göra köttfärs av små barn — utan för att man blivit påkommen med att göra det. Det är alltså inte särskilt förvånande att Waldorfskolefederationen nu ska skaffa sig en värdegrund.

Om man tillhörde dem som tror på värdegrunder, och deras helande och frälsande verkan, skulle man väl utropa: så jävla dags.

(Nu är jag inte någon vän av begreppet värdegrund. Inte heller av styrdokument och andra tjusiga ord på byråkratiska. Jag tror att det kan vara ganska värdelösa saker.)

Till Federationens förtjänst ska framhållas att de inte baserar sitt försvar på att Solvikskolan inte var någon waldorfskola, även om de verkar säkra på att missförhållandena inte var representativa (det är inte jag säker på, alls, tvärtom). Deras debattinlägg handlar om waldorfskolor, tack och lov. Men varför denna senfärdighet?

Härom året hade t ex Expressen ett granskande reportage om en waldorfskola i södra Stockholm. Eftersom skolan aldrig nämndes vid namn (även om vi nog var många som förstod exakt vilken det handlade om) och waldorfrörelsen därmed aldrig utsattes för publik missaktning, fanns inget incitament att inleda något så kallat värdegrundsarbete vid den tidpunkten.

När en ansedd waldorflärare, som tidigare arbetat på en stor svensk waldorfskola, för en tio år sedan åkte fast i Tyskland, misstänkt för delaktighet i en barnsexhärva med försök till något slags sexslavhandel (vederbörande dömdes sedermera endast för barnpornografibrott), stängdes skolans sociala mediegrupp efter att före detta elever önskat att skolan skulle utreda vad som skett under lärarens verksamma år där. Ingen tror väl att den här personens handlande har något med waldorfskolor eller antroposofi att göra egentligen. Men det är symptomatiskt att man stänger ned. Att det viktiga inte är vad som har hänt, utan att det blir tyst. Att man kan vara tvungen att radera juridiskt tveksamma kommentarer är begripligt. Att man tystar ned hela saken är något annat.

Likaså har gruppen Waldorfforum (på Facebook) nu stängts ned i samband med att SVTs dokumentärserie sändes. Visserligen förekom få kommentarer som var kritiska till waldorfskolorna — medlemmarna i gruppen var waldorfanhängare, vissa förvisso med erfarenheter som gjort dem mindre ensidiga i sin beundran — men bara det att diskussion förekom och att dokumentären uppmärksammades över huvud taget verkar ha varit tillräckligt för att lägga ned. (Gruppen ägdes inte av Waldorffederationen, utan av två personer med framträdande roller i den svenska waldorfvärlden.) Vad handlar den här motviljan mot ett hyfsat fritt och öppet samtal om?

Genom åren har mängder av människor berättat om negativa erfarenheter av waldorfskolan, och det fortsätter. Varje gång någon antroposofisk verksamhet är på tapeten kan man ögna igenom kommentarsfält, och där återkommer dessa berättelser — varenda gång. Andra har skrivit texter eller på andra sätt uppmärksammat det. Inget har lett till något, så vitt man har kunnat se, bara fortsatt självglorifiering från waldorfrörelsens sida — och så det, förstås, att de som har varit kritiska riskerat att utpekas som hämndgiriga, bittra eller psyksjuka (till och med av en dåvarande anställd på Federationen). När utgångspunkten är att ingen kan vara missnöjd med waldorf, om det inte är något fel på den personen, då finns det ingen anledning att någonsin lyssna. Om det inte får vara sant att det finns kunskapsbrister eller mobbing, då kan det inte vara sant.

please leave a howl, a bark, a growl, a tail-wag or a comment! (comments are moderated, thus it might take a while for them to appear on the blog)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s