‘hate’ (sune’s shenanigans revisited)

Sune tweeted this yesterday. It leaves a bad taste. I’ve said it like a thousand times (e g, yesterday): criticism is not hate. Disagreeing with you, Sune, or with anthroposophy or with what anthroposophists do, it is not hate. I firmly believe that anthroposophists, and in particular you, Sune, must cease expressing themselves like this … Continue reading ‘hate’ (sune’s shenanigans revisited)

2016.04.06

Man ser framför sig en bild, plötsligt är den bara där, i det här fallet: chihuahuan och dess rädsla att bli avfärdad som dvärghund. ”Ingen ska få definiera mig!” bjäbbar den i protest mot världen – tror den, men det är egentligen lika mycket mot sig själv. Kanske ligger problemet här: varje gång någon använder … Continue reading 2016.04.06

waldorffederationens tydlighet

En genomgång av de svenska waldorfskolornas hemsidor visar att kopplingen till antroposofin inte spelar någon central roll och i flera fall inte nämns överhuvudtaget. Trots det kan man knappast säga att det är något som förtigs, informationen finns att hitta och all allmän information, till exempel hos Waldorfskolefederationen, är mycket tydlig på den punkten. För … Continue reading waldorffederationens tydlighet

frågor

Ulf Ärnström postade några frågor i en kommentarstråd. Caroline Bratt, Bo Dahlin, Örjan Liebendörfer, Mats Pertoft, Sven-Eric Liedman och andra som offentligt företräder eller stödjer waldorfrörelsen – jag har tre frågor: 1) Känner ni till hur Sune Nordwall behandlar och förtalar människor? Och att han har haft i uppdrag av waldorffederationen att bevaka och motverka kritik … Continue reading frågor

kommentar till diskussion (om steiners rasistiska uttalanden, m m)

Några timmar i går ägnade jag åt att läsa ikapp nästan en månads rss-prenumerationer. Bland annat läste jag klart den här bloggdiskussionen (som jag först deltog i, och sedan tyvärr tappade greppet om, och som väl vid det här laget är närmast avslutad). Nu omvandlades det som vanligt (trots att det egentligen inte var något … Continue reading kommentar till diskussion (om steiners rasistiska uttalanden, m m)

att vända ryggen till

Waldorfentusiaster har en taktik — att vända ryggen åt kritiken. (Förutom när de har använt Sune Nordwall för att bevaka, ‘bemöta’ och om möjligt strypa den.) Den waldorfelev eller waldorfförälder som avstår från att sälla sig till gruppen som hyllar waldorfskolan inte är värd att lyssna till. Ännu värre är om en sådan person försöker … Continue reading att vända ryggen till

perhaps not entirely honest (about bristol steiner free school)

One of the prospective Steiner free schools, Bristol Steiner Free School, offers this presentation of Steiner education. To begin with, they neglect to present Steiner himself in an honest way which would shed light on who he was and what he accomplished not as an academic but as a founder and leader of an esoteric … Continue reading perhaps not entirely honest (about bristol steiner free school)

SWSF threatens to sue critics if they GO TOO FAR

A friend (whom I thank for both ideas and the title!) sent me a link to this mindblowingly stupid Spring newsletter by the Steiner Waldorf School Fellowship in the UK. It’s actually shocking to see how many lies and how much deception they manage to squeeze into such a short text. Here it is [pdf], … Continue reading SWSF threatens to sue critics if they GO TOO FAR