Category vidarkliniken

vidarkliniken om cancer

En av de stora patientgrupperna på Vidarkliniken är cancerpatienter. Den antroposofiska medicinen är kanske främst känd för att man behandlar cancer med mistelinjektioner. På Vidarklinikens hemsida kan den som vill läsa ett dokument med titeln ‘Behandlingsplan för Patienter med Cancer’ (pdf). I dokumentet berörs även mistelbehandlingen, men jag ska inte i detta inlägg fokusera på […]

anthroposophical medicine and the breathed-in upwards syndrome (and a few words about rubella)

Mats Reimer wrote yesterday about a case study of a young woman with severe anxiety disorder who was treated with homeopathy and eurythmy. The study was a co-operation between anthroposophical therapists and researchers in Sweden and Germany and the woman was treated at the state-funded anthroposophical clinic in Järna, Vidarkliniken. The report about the study, […]

röda hund i järna

Det går en epidemi av röda hund i Järna; och detta efter en mässlingsepidemi tidigare i år. Det är inte konstigt att det handlar om just Järna och det bör inte överraska. Vi kommer att se detta upprepas. I SvD: – Utbrottet i Järna är sorgligt onödigt. Det finns mycket i den antroposofiska livsstilen som […]

‘miraklet i järna’ (lite om jan cederquists bok och sjukdomars mening)

För ett tag sedan läste jag Jan Cederquists bok Miraklet i Järna. Undertitel: Läkekonsten på Vidarkliniken. Publicerad av Bokförlaget Langenskiöld 2007. Cederquist är ‘legendarisk reklamman’ sägs det på omslagsfliken. Det märks. Åtminstone det där om ‘reklamman’. Boken — en rätt tunn sak, fluffig text på 150 sidor inklusive bilder (av Antroposofiska sällskapets nuvarande ordförande, Mats-Ola […]

mässling, vaccination, vidarkliniken (ii)

Just som jag hade postat det förra inlägget, såg jag att Ursula Flatters även har skrivit en replik på Ann-Charlotte Marteus ledare i Expressen. (Den nämnde jag här. Både Marteus och Flatters inlägg finns länkade i den här nyheten från Vidarkliniken.) De frågor jag ställde i slutet av mitt förra inlägg blir extra spännande med […]

mässling, vaccination, vidarkliniken

Mats Reimer svarar på Ursula Flatters replik på hans debattartikel i Expressen (se detta tidigare inlägg). Det är i och för sig utmärkt att Vidarkliniken har en finfin, uppdaterad policy vad gäller vaccinationer. Det är utmärkt att man dragit tillbaka den broschyr med mässlingsråd man tidigare publicerat. Varför man inte hade förstånd att göra det […]

vidarinstitutet och ‘the integrative care science center’

Vidarinstitutet har reinkarnerat som The Integrative Care Science Center. Vidarinsitutets ändamål är Vidarinstitutets forskningsstiftelse skall ha som [ändamål] att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer som inte direkt betecknas som antroposofisk, men som i stort är […]

‘…ifrågasätter nyttan med vaccination…’ (och andra konstigheter)

Det här blir en liten uppdatering om mässlingen och vaccinationer. Det rapporterades i går att flera nya fall har bekräftats, och ännu fler är att vänta. Jag tänkte här bemöta några saker som påståtts i pressen. Ibland förekommer formuleringar som inte gör situationen rättvisa. På text-tv kunde man till exempel läsa i går natt: … […]

ingen ‘likställighet mellan att vara antroposof och att inte vaccinera sig’

Ur SvD angående mässlingsutbrottet: Kristian Holmberg, husläkare på den antroposofiska Vidarklinikens vårdcentral i Järna, säger att han känner till att det bor många ovaccinerade vuxna och barn i trakten. – Det är upp till varje förälder att bestämma hur man gör med sina barn. I det antroposofiska finns inga uppskrivna regler eller dogmer. Min erfarenhet […]

mässlingsrådsdebatten (uppdatering)

Ursäkta, jag har varit lite frånvarande. Det har hänt lite nytt, och det har jag tänkt kommentera. Utan inbördes rangordning. * Den första juli skrev Dagens Medicin att Stockholms Läns Landsting inte vidtar några åtgärder med anledning av kritiken av Vidarklinikens mässlingsråd. [N]u säger Henrik Almkvist, chefläkare i Stockholms läns landsting, att han har fått […]

men polio då, vidarkliniken?

När Vetenskapsradion intervjuade Ursula Flatters, ville hon inte ge något svar på om alla barn måste vaccineras mot mässling (jag kommenterade här). Jag har dock en annan fråga. Anser Ursula Flatters och Vidarkliniken att barn bör vaccineras mot polio?* Det senaste polioutbrottet i Sverige inträffade i slutet av 70-talet bland ovaccinerade barn i Järna. Vaccinationsstatistik […]

antroposofiska perspektiv på sjukdom

Det här inlägget innehåller fördjupning och en del bakgrundsresonemang som är relevanta i ljuset av tidigare inlägg i mässlingsrådsdebatten. Att mässlingsråden var högst olämpliga, i all synnerhet som de publicerades av ett offentligt finansierat sjukhus, är en sak. En helt annan sak är att den bakomliggande synen på människan och på sjukdom är högst fascinerande. […]

mer om vidarkliniken och mässlingsråden på dn debatt!

Mats Reimer och jag skriver i dag på Dagens Nyheters debattsida en motreplik på Vidarklinikens inlägg i mässlingsrådsdebatten. Ämnet är viktigt och jag var mycket glad över att bli tillfrågad. Det är viktigt, anser jag, att bakgrunden till Vidarklinikens och de antroposofiska läkarnas inställning till mässlingen kommer fram. Vidarkliniken tillämpar antroposofi, och arbetar utifrån en […]

olegitimerade terapeuter, finn bengtsson och vidarkliniken

Finn Bengtsson, professor och moderat riksdagsledamot från Östergötland, uttalar sig i programmet om olegitimerade terapeuter i Studio Ett i dag (i slutet av inslaget). Där berättar han om att han förgäves försökt få regeringen ändra reglerna om olegitimerade terapeuter och att kvacksalverilagen har blivit omodern. Han har föreslagit att olegitimerade terapeuter endast ska få behandla […]

apropå terapier (antroposofisk biografisk terapi)

Sveriges Radio uppmärksammar ovederhäftiga terapier och ‘terapeuter’ med bristande etiskt medvetande. (Studio Ett, Ekot.) Samtidigt presenterar Psykologförbundet en broschyr om terapier som bedrivs av icke-legitimerade. På antroposofiska Vidarklinken kan man få biografisk samtalsterapi. För patienter som tillhör Stockholms Läns Landsting gäller frikort. Den biografiska samtalsterapin bygger på antroposofisk människokunskap, skriver Vidarkliniken. Den kan hjälpa människor […]

vetenskapsradion om vidarkliniken

Bättre sen bloggpost än ingen alls. (Kanske?) Sveriges Radios Vetenskapsradion sände härom dagen ett program om Vidarklinikens mässlingsråd (kan avlyssnas här). Det är bra att det poängteras att råden säger att mässling kan medföra att barnet mognar själsligt och fysiskt. Mats Reimer förklarar bra varför han kritiserar råden och säger att det är ‘upprörande att […]

vidarkliniken svarar! (mässlingsråden)

Nu har Dagens Nyheter publicerat Vidarklinikens replik. (Se tidigare bloggposter i  — ii — iii.) Kliniken säger sig ha för avsikt att granska sina mässlingsråd. Vidarkliniken har ingen BVC-verksamhet och inga uppdrag kring vaccinationsprogrammet för barn. Det spelar ju ingen roll. Familjer med barn vänder sig till Vidarkliniken; många familjer väljer att inte gå till […]

mer om vidarklinikens mässlingsråd

Länstidningen Södertälje skriver nu om Vidarklinikens mässlingsråd. För ett par dagar sedan uttalade sig SLL: Vidarkliniken ingår i Vårdval Stockholm, och landstingets chefsläkare Henrik Almqvist säger att kliniken nu måste ändra informationen på sin hemsida. Jag kommentarade detta i går på följande sätt: Saken är ju den att landstingen borde ha fattat detta. Det handlar […]

mässlingens mening och möjlighet (vidarklinikens råd)

Antroposofiska läkare har under årtionden gjort erfarenheten att mässling vårdad och behandlad enligt antroposofiska riktlinjer fr a innebär möjligheter för barnet att mogna i sin kroppsliga och själsliga utveckling. Så uttrycker sig Vidarkliniken i sin broschyr ‘Vård och behandling av mässling’ [pdf]. Vidare nämner kliniken en grupp föräldrar som ‘är mot vaccination därför att de […]

mässlingsråd från vidarkliniken

Som om inte det föregående två inläggen från min sida i går vore nog, erbjuder Vidarkliniken även mässlingsråd, i denna fina lilla pdf-broschyr, som jag är tvungen att kommentera. Kliniken rekommenderar antroposofiska läkemedel, inte evidensbaserade (detta återkommer också senare i skriften, med mer specifika råd, se nedan). Därefter påstås: Antroposofiska läkare har under årtionden gjort […]

‘på uppdrag av stockholms läns landsting’

Ur Svenska Dagbladets annonser den gångna veckan. Experthjälp. På uppdrag av Stockholms läns landsting? Så pass?

vidarinstitutets forskningsstiftelse (uppföljning)

Apropå detta gamla inlägg, Vidarklinikens forskningsstiftelse, eller förlåt Vidarinstitutets forskningsstiftelse (viff viff?), existerar i alla fall nu formellt. LSTs stiftelsedatabas anger stiftelsens ändamål: ‘Vidarinstitutets forskningsstiftelse skall ha som ändål att-dels bedriva och befrämja nationell och internationell vetenskaplig och opartisk forskning gällande antroposofisk vård, terapi eller medicin. Även sådan vetenskaplig och opartisk forskning gällande integrativa vårdformer […]

östergötlands landsting och den antroposofiska medicinen

Genom Vidarnytt, Vidarklinikens nyhetsbrev, fick jag upp ögonen för Anna Kullberg, hälso- och sjukvårdsstrateg i Östergötlands Landsting. Kullbergs resonemang i Vidarnytt är rätt anmärkningsvärda. Hon bjuder på motsägelsefulla tankar som denna: – Samtidigt håller vi förstås hårt på att det måste finnas utvärderingar och evidens för att kunna erbjuda olika former av KAM i den […]

vårdfokus om antroposofisk bvc

Barn riskerar att åldras för snabbt av D–vitamin. Man kan se vilka som är disponerade för rakit. Det påstod Kirstens familjehälsa på sin hemsida. — Det är lögner, säger Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare. Nu överväger Socialstyrelsen att granska Sveriges enda antroposofiska barnavårdscentral med vårdavtal. I Vårdförbundets organ Vårdfokus skriver Åsa Erlandson även om den alternativa, antroposofiska […]

mailfråga (vidarkliniken)

Jag fick en fråga via email för någon vecka sedan. Den handlade om Vidarklinikens verksamhet, närmare bestämt uppdelningen eller förhållandet mellan den antroposofiska delen av vården och den mer konventionella. Svaret reproduceras här, inte för att jag egentligen hade något bra svar, men i händelse av att samma ämne intresserar någon annan. Dessutom är det […]

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 771 other followers