sanning

Kirsten Nisted, förut Vidarklinikens BVC som nu tagits över av Nisted och drivs under namnet Kirstens familjehälsa (med 700 barn inskrivna vid mottagningarna i Stockholm och Järna):

– Man måste arbeta med förtroende, varje möte är nytt, varje barn har sin väg. Jag uppfattar det spirituella i att vara fri i sin egen sanning. Du är fri när du kommer hit. Jag menar att vi alla har vår egen sanning och den är individuell. Min sanning är rätt för mig, men kanske fel för dig. Du har din sanning. Och om jag tror att jag vet hur du är och hur du borde tycka är jag ute på hal is. [Ur Forum Antroposofi 2/10.]

Detta är antingen fullkomligt trivialt eller så är det purt nonsens. Så länge vi inte talar om subjektivt upplevande är det nonsens. Så länge vi inte talar om Nisteds egna gillanden och ogillanden, hennes personliga tyckande och kännanden, eller hennes egna andliga erfarenheter, så är det nonsens. I något slags andligt förhållningssätt till världen och sig själv är väl förvisso var och en på sätt och vis fri. Men vad gäller medicinska fakta sätter den fysiska verkligheten upp vissa ramar; det går inte att hitta på sin egen sanning (även om Kristen Nisted tappert försökt föra fram en del ‘alternativa’ sanningar). Ett plus ett blir liksom inte fem även om det, mot förmodan, skulle kännas både bra och trevligt. Ett vaccins förmåga att skydda den vaccinerade mot polio eller mässling (eller något annat) är inte beroende av den vaccinerades sanningsupplevelser. Och vi kan inte få svaret på om vaccinet fungerar (eller inte) genom att leta inom oss efter vår egen sanning. Att räkna med att det finns vissa fakta, vilka i varierande grad stöds av forskning, är inte att vara ‘ute på hal is’. Tvärtom.

vårdfokus om antroposofisk bvc

Barn riskerar att åldras för snabbt av D–vitamin. Man kan se vilka som är disponerade för rakit. Det påstod Kirstens familjehälsa på sin hemsida. — Det är lögner, säger Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare. Nu överväger Socialstyrelsen att granska Sveriges enda antroposofiska barnavårdscentral med vårdavtal.

I Vårdförbundets organ Vårdfokus skriver Åsa Erlandson även om den alternativa, antroposofiska barnahälsovården, nämligen den till Vidarkliniken tidigare anknytna Kirstens familjehälsa (verksamhetsansvarig för mottagningarna är barnmorskan Kirsten Nisted). För att börja med det jag finner intressantast: vaccinationer. Sifforna talar sitt tydliga språk. Av de inskrivna barnen på Kirstens mottagning är ungefär hälften ovaccinerade mot polio, kikhosta och difteri. Mot mässling, påssjuka och röda hund är 75% ovaccinerade. Detta gäller Kirstens Stockholms-enhet. Det finns väl — med tanke på den geografiska belägenheten mitt i antroposofiskt territorium — anledning att befara att siffrorna ser ännu eländigare ut vid Järna-enheten.*

Kirstens familjehälsas påståenden om vaccinationer och om behandling med K- och D-vitamin har fått barnhälsovårdsöverläkaren i Stockholm, Margareta Blennow, att begära att Stockholms läns landstings genomför en kvalitetsgranskning. (Stockholms läns landsting har avtal med Kirstens familjehälsa, vilket förstås innebär att landstinget finansierar verksamheten.) Hon säger om påståendena, som Kirstens familjehälsa gör, att de är ‘skrämmande’ och att föräldrarna som tar till sig råden blir vilseledda. Continue reading “vårdfokus om antroposofisk bvc”