steiner anecdotes

A while ago, I read the collection of anecdotes about Steiner, edited by Wolfgang Vögele. (Sie Mensch von einem Menschen: Rudolf Steiner in Anekdoten.) It’s highly amusing. I can recommend it for that reason, which is certainly reason enough. However, I’d like to share one of the anectodes in the book. It’s about smallpox immunisation.

Impfbeschwerden

«In Berlin waren an einer Ecke die Pocken ausgebrochen. So viel ich mich erinnere, wurden in den Schulen und Kinderhorten die Kinder geimpft. Dr. Steiner ordnete an, dass auch die Kinder in unserem Kinderhort geimpft würden und auch die Menschen, die im Kinderhort aus- und eingangen. Dr. Steiner sebst lieβ sich auch impfen, auch Frau Dr. Steiner und auch wir alle oder fast alle, die im Hause aus- und eingingen. Dr. Steiner bekam selbst einen schlimmen Arm, die Pocken schlugen an, wie man sagt. Es ging damals der Witz rund, Dr. Steiner mache die Frauenbewegung mit — die darin bestand, dass wir alle, meistens Frauen, eben oft den kranken Arm gerieben haben.»

It is from a document of memories of Steiner written down by Hedda Hummel. The document itself remains unpublished. Hedda Hummel was one of Steiner’s stenographers.

Not to make too much of it — it is still just an anecdote — but considering the opposition to vaccines cultivated by some waldorf fans today, it is nonetheless fascinating. It isn’t too surprising, though, if you’ve read Steiner on the subject. His stance is — to be charitable — a little  bit more ‘nuanced’ than that of many anti-vaccine enthusiasts today or — to be a little less charitable — simply contradictory (meaning, you can find statements to support rejection of vaccines — and statements supporting vaccine). I wonder what he would have to say if he were here today? What would he say to those parents who eschew vaccination altogether, even for the most horrible diseases, like polio?

anedotes_book

Well, the book is worth reading. Here’s the publisher’s page.

revolution med röda hund

Jag vet inte varför antroposofer prompt ska göra minirevolution med smittsamma sjukdomar, i stället för att välja något mer spännande, men nu är det tydligen så. Ytterjärna uppnår i alla fall en viss ryktbarhet, oavsett om den här typen av fånig farlighet kanske inte är den mest intressanta vägen att gå. (Här på Östermalm förs den fridsamma canineosofiska revolutionen av riktiga röda hundar. Förstås.)

Den i SvD intervjuade modern med vegetabilgarvade skor — en idé som, noterade jag, möttes med misstro av vissa, men naturligtvis finns det sådana skor! — och röda rosor i öronen vill att antroposofer ska få ha sin lilla revolution i fred. Det kan de väl få, tyckte nog somliga, men bara om taggtrådsstängsel sätts upp runt den indoktrinerade vansinnesenklaven i Järna, så att den barnplågande revolutionen kan hållas inom den revolutionerande gruppen själv. Hur som helst, det blev — ännu en gång — ett förbannat oväsen. Den revolutionerande — Amanda Huircan-Martinez — tror att kroppen mår bra av lite sjukdom; tyvärr glömmer antingen hon eller SvD att nämna själen. Hon vill att allt ska vara naturligt (ungefär som rött nagellack från apoteket), och kallar sig ‘Waldorfunge’ och ‘låtsasantis’ (det senare begriper jag inte, då det verkar som hon både arbetar i antroposofiska verksamheter och har varit involverad i den antroposofiska ‘ungdomsrörelsen’). Hon tänker sig att senare vaccinera sitt barn, om barnet inte får röda hund innan, så att inte barnet självt blir smittat som vuxen och föder ett skadat barn; givetvis försitter SvD chansen att fråga hur hon känner inför risken att hennes barn smittar någon annan som i sin tur drabbas på nyss nämnda vis.

Vidarkliniken ville inte ställa upp i reportaget. Jag börjar på något vis tycka att det är förståeligt; vad i all världen ska de säga, och om de antroposofiska skälen att avstå vaccination verkar de ju ändå vilja hålla benhårt tyst. Dock vore det intressantare om de hade något att säga.

Huircan-Martinez får avsluta artikeln med, bland annat, ett absurdt framtidsscenario:

– Om tio, tjugo år kan det ha blivit vaccinationstvång. Det som sker i Järna är så litet och obetydligt. Låt oss få ha det här – det är vår lilla revolution.

Vaccinationstvång — för röda hund? Och, återigen, om detta vore det mest revolutionerande antroposofin har att komma med, så saknar den verkligen potential. Den är då meningslös. Men det kan ju vara värt att minnas att antroposofin inte ser sig själv som liten och obetydlig i världshistorien; den är ‘visheten’ som gör anspråk på att kunna vägleda oss in i nya epoker och mänskligheten mot ett högre medvetande.

*

I övrigt, den här lilla opinionsartikeln i någon tidning som tycks heta Allehanda. Antroposoferna har ‘också skrämt slag på läkarkåren så att våra legitimerade medicinare får tunghäfta så fort någon förälder säger något annat än “tack så mycket, då ses vi nästa gång” när vaccinet administrerats’. Lite underligt verkar det.

Påpekas kan även att det finns gamla texter här på bloggen som behandlar antroposofiskt vaccinationsmotstånd och synen på sjukdomar i barnets och människans utveckling. Dem kan den intresserade läsa.

anthroposophical medicine and the breathed-in upwards syndrome (and a few words about rubella)

Mats Reimer wrote yesterday about a case study of a young woman with severe anxiety disorder who was treated with homeopathy and eurythmy. The study was a co-operation between anthroposophical therapists and researchers in Sweden and Germany and the woman was treated at the state-funded anthroposophical clinic in Järna, Vidarkliniken. The report about the study, which is in English, is fascinating to read, and details both the diagnosis of the woman as well as the treatments she received, that is, what homeopathic remedies she was prescribed and which eurythmy movements. It can be downloaded here. Nothing is extremely surprising, to be frank; for anthroposophical medicine, this is nothing out of the ordinary, and it ought not come as a surprise that an anthroposophical clinic works with anthroposophical diagnoses and offers anthroposophical treatments. There’s an interesting separate section of the text, called ‘Anthroposophic concept of the human organism and pathogenesis’. It’s important, and quite informative for anyone who’d like to understand how anthroposophical medicine differs from ordinary medicine, apart from the different treatments and methods. I mean by this how it differs in its ‘philosophical essence’, so to speak, in how it views the human being and illness and health. Worth reading — it begins on p 63. The above picture is a screenshot of one part — the oddest — of this section of the text.

Apparently, the patient is ok these days, but after being treated at Vidarkliniken she was diagnosed with OCD at another clinic and treated with a conventional drug.

Mats Reimer’s article cause some uproar on Twitter which was expected — presumably lots of people were hit by a sudden bout of the  breathed-in upwards syndrome — and at least one newspaper writes about it today, in the editorial blog.

*

This news about the above case study comes at a time when Järna is hit by another epidemic, this time rubella. (Earlier this year, it was measles.) 32 cases are confirmed to date, but the actual number of cases is very likely higher, as rubella is quite a mild disease for kids even if it’s dangerous for pregnant women. Pregnant women in the area are cautioned to check their immunisation status (apparently there’s some test for anti-bodies). Several newspaper editorials about this news have been published recently. As they are in Swedish, they may be uninteresting here, but I’ll mention them anyway: SvD, Aftonbladet, DT. Last year there was a debate about Vidarkliniken’s advice on how to treat measles. In that discussion, part of the focus was on the specific anthroposophical-spiritual reasons for abstaining from vaccination. This was very good, as it meant people are more aware that the anthroposophical motivations differ significantly from other strands of anti-vaccinationism (although these strands are present in anthroposophical circles as well).

This news too has led to harsh feelings and criticism in social media such as Twitter. Sometimes it gets a bit too hostile, in my view; I don’t believe in, e g, forced vaccinations, which I’ve seen the occasional call for. I think that inflicts a greater cruelty than is constituted by the risk it’s supposed to prevent. It’s quite a severe infringement of someone’s autonomy too, and needs to be justified properly — which I don’t think it can be. One must remember that vaccination coverage is very good in Sweden and the epidemic unlikely to spread beyond Järna and that any threat of force or expressions of hostility by the public are only likely to cause resentment rather than compliance. What people don’t always get is that for anthroposophists, i e those who abstain for anthroposophical reasons, it’s not really a question of ignorance about vaccines, stupidity or lack of information. (All these things may be present on occasion, of course. I’ve seen it…) It’s about taking the spiritual consequences utterly seriously.

röda hund i järna

Det går en epidemi av röda hund i Järna; och detta efter en mässlingsepidemi tidigare i år. Det är inte konstigt att det handlar om just Järna och det bör inte överraska. Vi kommer att se detta upprepas. I SvD:

– Utbrottet i Järna är sorgligt onödigt. Det finns mycket i den antroposofiska livsstilen som är gott, men vill man vara orsak till att en gravid kvinna föder ett gravt skadat barn? För även om befolkningen i övrigt ofta är vaccinerad så finns det alltid en eller annan där vaccinet fungerar sämre eller inte alls, men som annars skyddas av flockimmuniteten, säger statsepidemiolog Annika Linde till TT.

Det som är att förstå är att den antroposofiska livsstilen bär med sig antroposofiska idéer som den att sjukdomar är en del av människans och mänsklighetens utveckling och att de är så viktiga i ett större perspektiv som överskuggar att enskilda, skadade barn föds. Det kan till och med argumenteras, ur antroposofisk synvinkel, för att det är dessa barns öde — att de karmiskt behöver födas till just den situationen. Det är ett utvecklingsbehov de har, att genomleva en sådan inkarnation. Med detta inte sagt att antroposofer ofta försöker förminska farligheten i dessa sjukdomar, bland annat genom att haka på ‘vanlig’ antivaccinationspropaganda. Somliga antroposofiska föreställningars konsekvenser är förstås inte så angenäma att fundera kring, och då uppstår drivkraften att hitta alla möjliga rationaliseringar. Men i grunden har det antroposofiska avståendet av (i synnerhet barn-) vaccinationer en annan uppkomst och betydelse än det vanliga motståndet mot vaccinationer i pseudovetenskapliga och konspirationsteoretiska sammanhang.

Det ‘goda’ i den antroposofiska livsstilen kan inte separeras från antroposofiska föreställningar om sjukdomars mening. Den som försöker göra det, vädjar till att antroposofin ska vara något den inte är. Centralt för antroposofin är en tro på reinkarnation och karma. Antroposofin ger upphov både till det som Annika Linde uppfattar som det goda och det som hon ser som ‘onödigt sorgligt’. Visst finns det antroposofer som vaccinerar (det beror lite på vilket vaccin och vilken situation — motståndet mot barnvaccination är som mest spritt, på grund av föreställningen om att barnets inkarnationsprocess störs av vaccinationer). Man kan till och med argumentera antroposofiskt för vaccinering. Men det är egentligen att göra märkliga, gymnastiska karmaövninar; det är att vrida och vända på och att vanställa eller ignorera en hel del självklara antroposofiska ‘sanningar’.

I SVTs artikel nämns att på Vidarklinikens hemsida finns ett dokument där det påstås att MPR-vaccin ökar risken för allergier, men att genomgången mässling minskar den. Det påpekas att inget sägs om risken för hjärninflammation och död i mässlingen.

Sanna Rayman skriver i SvD och tar åter upp mässlingsråden som diskuterades förra året och menar att ‘[d]et minsta man kan begära är att få slippa betala för dumheterna.’ Så vitt jag känner till har inga landsting brutit sina avtal med Vidarkliniken. I Stockholm finns fortfarande husläkaravtal med kliniken, och man kan dessutom få en del märkliga terapier på frikortet. Visst har de numer ökända mässlingsråden tagits bort från hemsidan, men i praktiken har med största sannolikhet ingenting förändrats.

(Gamla inlägg om antroposofi och vaccinationer här. Det finns egentligen inte något nytt att tillägga; allting är upprepning, och vi kommer att se detta hända i framtiden också.)

_______________

Uppdatering (efter bara några patetiska minuter): tydligen har SR ett inslag om antivaccinrörelsen. De skriver:

Den här rörelsen är rejält spretig. Här finns mammor som upplever att deras barn blivit sjuka av vaccin. Här finns religiösa mystiker som antroposoferna och så de allmänna konspirationsteoretikerna på sajter som vaken.se.

Se/lyssna här.

mässling, vaccination, vidarkliniken (ii)

Just som jag hade postat det förra inlägget, såg jag att Ursula Flatters även har skrivit en replik på Ann-Charlotte Marteus ledare i Expressen. (Den nämnde jag här. Både Marteus och Flatters inlägg finns länkade i den här nyheten från Vidarkliniken.) De frågor jag ställde i slutet av mitt förra inlägg blir extra spännande med tanke på det Flatters skriver här:

Den kritiserade information som tidigare fanns på Vidarklinikens sajt är inte bara borttagen, den ingår heller inte i Vidarklinikens hållning och policy. Även om vaccinationsfrågan inte är en helt enkel fråga i svart och vitt har vi här alltså gjort en kursändring och ett förtydligande, där vi uttalat underordnar oss myndighetskraven.

En kursändring. Förstår ni hur gärna jag skulle vilja veta hur man resonerar, ur antroposofisk synvinkel, kring denna kursändring! Handlar det bara om att underordna sig myndighetskraven? Eller finns det några andra resonemang med här?

Till saken hör också att Vidarkliniken inte driver någon barnavårdscentral och att den här vaccinationsfrågan knappt ens ingår i vår verksamhet.

Nåja. Man måste inte gå till barnavårdcentralen med sina barn, många barn går aldrig på en BVC. Vidarkliniken har flera läkare som har barnläkarkompetens. Dessutom hade Vidarkliniken inte någon barnavårdcentral vid tidpunkten då man publicerade de numer välkända mässlingsråden som riktades till föräldrar.

Det är nog så att det bland människor i Järnatrakten genomsnittligt finns mer av försiktig skepticism till generell vaccinering än på andra håll i landet. Men det kan inte rakt av kopplas till Vidarkliniken på det sätt man gör i artikeln. Det är ju som bekant föräldrars och patienters egna beslut om man vill ha vaccination, och här kommer förstås flera faktorer in som egen kunskap, livsstil och annat. Det får man ha en viss respekt för.

Men just i Järnatrakten finns det en speciell anledning till att man inte vaccinerar. Jag vet inte varför man ständigt måste dilla om något annat. Bland de människor som har en antroposofisk livsåskådning (samma livsåskådning som Vidarklinikens verksamhet bygger på) låter man bli att vaccinera av andra skäl än de som gäller andra vaccinmotståndare. Det skulle se bättre ut om man faktiskt talade om de antroposofiska skälen, eftersom det är de skälen som spelar stor roll i det här sammanhanget, även om allmän vaccinationsrädsla också finns bland antroposofer (och säkert inte är ovanlig bland waldorfföräldrar). Det är ju också så att läkare som har utbildat sig i antroposofisk medicin (det har Ursula Flatters) mycket väl känner till de bakomliggande idéerna om människan och betydelsen av och det meningsfulla i de sjukdomar vi drabbas av.

De här illa avhandlade sakfrågorna och flera svepande påståenden bildar grund för Expressen-ledarens egentliga tema och tyckande: att antroposofisk vård är bluff och kvacksalveri. Det tycker knappast alla de tusentals patienter, varav många med besvärliga kroniska diagnoser, som vi har hjälp till ett bättre liv. Och inte heller våra avtalspartners i landstingen.

Det betyder tyvärr inte att läkemedlen fungerar. Och kanske är det så att Vidarklinikens avtalspartners i landstingen inte är så väl bevandrade i antroposofisk medicin. Med det menar jag: de antroposofiska bitarna av den vård Vidarkliniken utför. Den konventionella vård kliniken också ger bör naturligtvis inte vara kontroversiell på samma sätt. I stycket ovan det nyss citerade skriver Flatters att antroposofisk medicin används av läkare i hela Europa och att läkemedlen är väl beprövade. Tyvärr finns väldigt lite evidens för de antroposofiska läkemedlen, och i de fall forskning finns (som för mistelpreparatet) talar forskningen i allmänhet inte till de antroposofiska läkemedlens fördel. Och det är det som borde räknas. Det fnns här en viss skillnad — enligt min uppfattning — om den antroposofiska medicinen skattefinansieras eller om det är patienterna själva som bekostar den. När ett ‘läkemedels’ användning är baserat på livsåskådning snarare än på bevisad effekt, är det rimligt att det också finansieras privat. Detsamma gäller förstås för metoder som används inom vården. (Att frikort gäller för läkeeurytmi och biografisk terapi — reinkarnationsterapi — är tämligen oacceptabelt.)

I övrigt: det är nog ingen som betvivlar att antroposofer är nöjda med antroposofisk vård. Och att Vidarklinken ‘vårdar och stärker både kropp och själ’ är väl alldeles utmärkt. Fast också läskigt. Sjukdom är nämligen, antroposofiskt sett, stärkande — utvecklande — för ‘själen’.

mässling, vaccination, vidarkliniken

Mats Reimer svarar på Ursula Flatters replik på hans debattartikel i Expressen (se detta tidigare inlägg). Det är i och för sig utmärkt att Vidarkliniken har en finfin, uppdaterad policy vad gäller vaccinationer. Det är utmärkt att man dragit tillbaka den broschyr med mässlingsråd man tidigare publicerat. Varför man inte hade förstånd att göra det långt tidigare på eget initiativ är förstås underligt, om man inte betänker att råden var antroposofiskt fullt förklarliga. Varför står man inte bakom dem längre? De råden var utformade tillsammans med auktoriteter i antroposofisk medicin. Hur kommer det sig att de plötsligt är fel?

Flatters skriver också:

Att en enskild forskare har publicerat en egen artikel på en vaccinationskritisk hemsida har inget med Vidarklinikens verksamhet och policy att göra, även om forskaren har andra uppdrag inom kliniken.

Det förefaller som om Ursula Flatters vill distansera sig och Vidarkliniken från en av klinikens viktigaste medarbetare, Jackie Swartz. (Som ju också är involverad i det nya forskningsinstitututet.) Det var även Swartz som skrev den numer borttagna mässlingsbroschyren. Det absolut märkligaste i den här historien är ju att det Swartz uttrycker är mer förenligt med den antroposofiska medicinen. I vart fall mer förenligt än ‘Smittskyddsinstitutets rekommendationer’ som Vidarkliniken, genom Flatters, nu säger sig följa.

Flatters skriver nämligen:

Vidarkliniken följer Smittskyddsinstitutets rekommendationer och ger fullständig information kring mässlingen. Det är sedan föräldrarna som beslutar om vaccination. Detta ÄR vår aktuella policy, och den har på senare tid skärpts samt förtydligats både externt och internt.

Och vad betyder det? Att man rekommenderar vaccination? Att föräldrarna har beslutet i sin hand, förstår var och en. Hur ser den fullständiga informationen ut? Vad är fullständig information i det här sammanhanget?

Men det jag egentligen undrar, och verkligen skulle vilja veta, är hur Vidarkliniken och dess läkare ser på sjukdomar, som mässling. Det jag undrar över är antroposofin och dess inflytande på Vidarklinikens verksamhet (och då menar jag i verkligheten, inte på vad man säger). Men antroposofin verkar inte Ursula Flatters vilja nämna. Därför blir såväl hennes replik som turerna kring Vidarkliniken i övrigt rätt så märkliga. Att Flatters omtalar Swartz som en ‘enskild forskare’, ska det tyda på att andra antroposofiska läkare inte håller med honom (i huvudsak) i vaccinationsfrågan? Menar inte de att sjukdomar är utvecklande? Ser inte de sjukdomar som positiva för barnets inkarnationsprocess? Om svaren vore nej, vore det sannerligen anmärkningsvärt. Och mycket intressant! Då vore jag verkligen nyfiken på att höra varför — det är nämligen här det blir fasansfullt spännande! På riktigt.

‘…ifrågasätter nyttan med vaccination…’ (och andra konstigheter)

Det här blir en liten uppdatering om mässlingen och vaccinationer. Det rapporterades i går att flera nya fall har bekräftats, och ännu fler är att vänta. Jag tänkte här bemöta några saker som påståtts i pressen. Ibland förekommer formuleringar som inte gör situationen rättvisa.

På text-tv kunde man till exempel läsa i går natt:

… antroposofiskt inriktade läkare ifrågasätter nyttan med vaccination mot barnsjukdomar.

Det borde snarare stå: de ifrågasätter inte nyttan av sjukdom. För det handlar inte om att undvika vaccin i sig — detta är ingen ‘vanlig’ vaccinrädsla — utan om att man anser att mässlingen är en sjukdom som gör nytta i barnets utveckling. (Och på andra vis.)

SvT skriver (nästan samma formuleringar förekommer i SvD-artikeln):

I Järna bor många som har en antroposofisk livsåskådning. De använder ofta alternativ medicin, och många barn är inte vaccinerade eftersom antroposofisk medicin är emot allmänna vaccinationer.

[…]

-Det är många i just det här området som tagit ställning mot vaccination och inte vill vaccinera sina barn, säger Helena Hervius Askling.

Eller mer korrekt, faktiskt, det är många som tagit ställning till förmån för sjukdom. Man är inte emot vaccination. Man är för mässling. Sveriges Radio har fattat saken mer rätt:

I området runt Järna bor många antroposofer, som anser att genomgånga sjukdomar som mässling härdar människan och att vaccinationer är onödiga.

Även om det handlar mer om en utvecklingsprocess och om att tillse en andligt fördelaktig sådan — både för individen och mänskligheten — än om härdning.

SvD skriver:

Det är känt att antroposofiskt inriktade läkare ifrågasatt nyttan med vaccination av barnsjukdomar, och bland annat hävdat att mässling kan ha en positiv effekt på barnets utveckling …

vilket är sant. Dessutom innehåller artikeln intervjusvar från en läkare på Vidarkliniken.

Men Kristian Holmberg, husläkare vid den antroposofiskt inriktade husläkarmottagningen Vidarkliniken i Järna, vill inte tala vare sig för eller emot vaccinering.

– Vår uppgift på vårdcentralen är att ge så korrekt information så möjligt. Sedan måste föräldrarna själva fatta beslut.

Korrekt information, i antroposofisk mening, är att barnsjukdomarna kan vara till nytta för människans och mänsklighetens utveckling. Men jag förmodar — nej, hoppas — att det inte är det han menar med korrekt information. Kan dock inte annat än tänka på de mässlingsråd som Vidarkliniken publicerade på sin hemsida förra året. Naturligtvis förmår en antroposofisk läkare svara på detta:

TT: Vad är antroposofernas inställning till att vaccinera mot mässling?

– Det är säkert en bra fråga att ställa, men det är inte min uppgift att svara på det.

Han vill bara inte. Ingen kan naturligtvis tvinga honom att svara. Men om han vet — och det är jag ändå övertygad om att han gör — vore det faktiskt mer förtroendeingivande att svara ärligt.

TT: Du är ordförande i Läkarföreningen för antroposofiskt orienterad medicin. Har inte den en ståndpunkt?

– Det är mycket möjligt att vi diskuterat det, men har inte någon bestämd, gemensam ståndpunkt. Det är en fråga för varje läkare.

Detta är så löjligt att man inte vet om man ska skratta eller gråta. Han är ordförande i föreningen för antroposofiska läkare och påstår sig inte vilja eller kunna svara på frågan om barnsjukdomars roll — och därmed inställningen till vaccination — i antroposofiskt perspektiv. (Jag får återigen rekommendera denna min gamla bloggpost; i slutet av den finns en lista på lästips, bland dem länkar till den tyska antroposofiska läkarföreningens skrifter om mässling.)

Och så en sista missuppfattning, denna gång från Dagens Medicin:

Förra året uppmärksammades att antroposofiska Vidarkliniken publicerat råd där det hävdades att det är osäkert om vaccinering är effektivt.

Det som hävdades var (bortsett från de konkreta råden om behandling) främst att det är till nytta att genomgå mässlingen. En konsekvens av det är förstås att avstå vaccination, i all synnerhet om vaccinationen är effektiv…

ingen ‘likställighet mellan att vara antroposof och att inte vaccinera sig’

Ur SvD angående mässlingsutbrottet:

Kristian Holmberg, husläkare på den antroposofiska Vidarklinikens vårdcentral i Järna, säger att han känner till att det bor många ovaccinerade vuxna och barn i trakten.

– Det är upp till varje förälder att bestämma hur man gör med sina barn. I det antroposofiska finns inga uppskrivna regler eller dogmer. Min erfarenhet är att det inte finns någon likställighet mellan att vara antroposof och att inte vaccinera sig.

Jag bara häpnar. Jag kan verkligen inte förstå att man står och säger sådana saker. Som om verkligheten inte existerade.

Och varför påpekar han att inga uppskrivna regler och dogmer finns? Problemet är väl snarare en tro på att mässlingen (och andra barnsjukdomar) är viktiga i barnets utveckling och en kultur där föreställningar frodas om att sjukdom är bra och vaccination dåligt. Det är ingen som talar om regler som man måste följa som antroposof. Utan om att det, av tidigare beskrivna anledningar, är betydligt vanligare bland antroposofer att man avstår vaccination. Men även det tycks ju Holmberg förneka. Är tanken att läsare som inte vet bättre tycker att det låter bra och lugnas av budskapet? Eller är det så, eftersom han talar om att ‘vaccinera sig’, att det handlar om vuxna antroposofer? För ingen kan väl på ärligt allvar mena att det inte finns en stark korrelation mellan att vara antroposof (eller ansluta sig till en antroposofisk ‘livsstil’) och att underlåta att vaccinera sina barn?

mässling i järna

Det är väl kanske inte direkt förvånande att mässlingen bryter ut just i Järna (massor av medier kör samma nyhet i närmast identisk form). Enligt lokaltidningen varnar läkare för epidemi (i en artikel som bara finns i pappersversionen). Anledningen till att en potentiell epidemi inte förvånar är denna. Dagens Medicin är lite mer utförlig i sin rapportering, där man refererar lokaltidningen; antroposofins betydelse i sammanhanget nämns. En husläkare från Vidarkliniken svarar, på frågan om man bör vaccinera:

– Det var en kuggfråga. Jag är inte BVC-läkare där den typen av förebyggande frågeställning blir aktuell.

Vidarkliniken har ingen BVC längre! De familjer som vill fortsätta gå till Vidarkliniken besöker ju deras husläkarmottagning, så naturligtvis måste det förekomma en hel del barn där! Och Vidarkliniken hade ingen BVC förra våren heller, och då la man ändå ut råd om mässlingsbehandling på hemsidan. De råden var specifikt riktade mot föräldrar. (Läs mer om Vidarklinikens mässlingsråd här.) Och någon kuggfråga är det väl ändå inte. Det spelar kanske mindre roll, men slingrandet är osympatiskt.

 

mässlingsrådsdebatten (uppdatering)

Ursäkta, jag har varit lite frånvarande. Det har hänt lite nytt, och det har jag tänkt kommentera. Utan inbördes rangordning.

*

Den första juli skrev Dagens Medicin att Stockholms Läns Landsting inte vidtar några åtgärder med anledning av kritiken av Vidarklinikens mässlingsråd.

[N]u säger Henrik Almkvist, chefläkare i Stockholms läns landsting, att han har fått garantier för att kliniken inte ska sprida dessa råd vidare till föräldrar.

– Den felaktiga informationen har tagit[s] bort från hemsidan och vi har haft ett bra och klargörande möte med kliniken, säger Henrik Almkvist till Dagens Medicin.

Det vore helt i sin ordning om SLL också förstod att den ‘felaktiga informationen’ inte nödvändigtvis betraktas som felaktig av antroposofiska läkare. Jag förstår heller inte varför SLL tror att det gör någon som helst skillnad att Vidarklinikens mässlingsråd inte längre är tillgängliga via hemsidan. Inbillar man sig att kliniken plötsligt beslutat sig för att inte längre ägna sig åt antroposofisk vård? För råden — oavsett hur felaktiga de ter sig, såväl vetenskapligt som förnuftsmässigt — är ju uttryck för ett antroposofiskt synsätt. På vilket Vidarklinikens verksamhet faktiskt bygger. Jag gissar att Vidarkliniken inte har någon lust att vara ‘klargörande’ på den punkten.

*

Mats Reimer skriver samma dag (den 1 juli) om vaccinering på antroposofisk BVC. Vidarkliniken drev tidigare BVC, men har överlåtit den verksamheten till Kirsten Nisted (Kirstens Familjehälsa), en antroposofisk sjuksköterska, som nu driver antroposofisk BVC. Vidarklinikens läkarmottagning tar också fortsättningsvis emot familjer och barn, men har ingen BVC. Hur som helst: den höga andelen ovaccinerade i dessa kretsar utgör en utmärkt bas för en mässlingsepidemi. Jag kan inte kommentera på Dagens Medicin, eftersom möjligheten att kommentera är förbehållen dem som är verksamma inom vården. (I min ovetskap försökte jag en gång, men min kommentar blev anmäld och bortplockad. Dock frågar jag mig om alla alternativmedicinivrare som dyker upp i varenda blogginläggstråd verkligen är verksamma inom vården… efter genomläsning tycks det mig osannolikt ;-)) Mats skriver i kommentarerna:

Jag tänker att det kanske ändå är bra att dessa alternativa BVC finns, för de familjer som annars hade tackat nej till att gå på BVC över huvudet taget.

Och det är rätt, tror jag. Det är otvivelaktigt bättre att föräldrar har läkarkontakt på Vidarkliniken än att de vägrar alla kontakter med vården, för det skulle definitivt förekomma. (Jag tar Vidarkliniken som exempel nu, eftersom de omdiskuterade råden om mässling var Vidarklinikens. Men resonemanget kan förstås gälla för Kirstens mottagning också.) Att Vidarkliniken har låg vaccinationstäckning bland sina patienter är inte något konstigt, med tanke på de här familjernas övertygelser. Klinikens läkare kan förstås presentera tillförlitlig och vetenskapsbaserad information om vacciner — och framför allt underlåta att sprida desinformation — men det är ju inte deras sak att ändra på föräldrars livsåskådning (vare sig de själva delar den eller inte; nu är de ju antroposofiska läkare, så på den punkten är saken klar) även om denna medför att föräldrarna avstår vaccinering å sina barns vägnar. SLL och andra landsting, som är med och finansierar, kan också ställa krav på Vidarklinikens och dess vårdpersonals agerande, och de bör skaffa sig bättre förståelse av situationen och de krav som behöver ställas.

*

Mats har på sin blogg publicerat vår debattartikel. Inlägget är värt att titta på även för den som redan läst artikeln på DN debatt, eftersom Mats har lagt till en relevant länk om den pågående mässlingsepidemin i Europa. (I det här sammanhanget är värt att nämna den nya studie jag länkade till i går.) Eftersom jag redan skrivit rätt utförligt om själva debattartikeln tidigare här på bloggen, kommer jag nu inskränka mig till att kommentarera en del av den respons Mats fått i bloggkommentarerna. En kommentator som kallar sig ‘Debatteknik?’ skriver (@13:07, 27 juni 2011):

Tycker nog att Jackie Swartz svar inte var så tokigt och Du svarar inte direkt på just det han påtalar utan lägger ut texten på annat i svartmålande syfte.

Det är möjligt att Swartz’ svar inte var så tokigt, men det var, som Mats påpekar i en efterföljande kommentar, undvikande (för att inte säga på gränsen till irrelevant). Jag skulle också vilja säga att eftersom Vidarkliniken är en antroposofisk klinik och dess läkare antroposofiskt utbildade, är det naturligtvis inte ‘svartmålande’ att tala om den antroposofiska synen på sjukdom och om de antroposofiska skälen att avstå vaccinering. Detta förutsatt att man inte anser att antroposofiska föreställningar i sig själva är så förfärliga att de automatiskt svartmålar den som ansluter sig till dem. (Något sådant håller inte jag med om. Alls.) Liv skriver (@09:22, 28 juni 2011):

Hur kan du vara säker på att liv efter döden inte existerar. Väldigt många i vårt land tror tvärtom och det utan att vara direkt religiösa?
Läs JS svar istället för att “svamla”. Vidarkliniken avråder inte från mässlingsvaccinationen. Däremot ger dom råd till dom som nu frågar vad/hur man kan göra istället för att vaccinera sig.

Vad gäller liv efter döden, ser jag inte att det spelar någon som helst roll i detta sammanhang om liv efter döden existerar eller inte. Det är en fråga om tro i vilket fall som helst. Antingen så är Vidarklinikens råd vederhäftiga eller så är de det inte. Vi behöver inte veta om liv efter döden existerar eller ej för att avgöra vederhäftigheten i klinikens råd. De antroposofiska idéerna om karma och reinkarnation är oundgängliga för att förklara den antroposofiska medicinens ‘märkligheter’, bland antroposofers inställning till vaccinering. För att göra detta behöver i alla fall inte jag själv vara ‘säker på’ att reinkarnation inte existerar (eller, för den delen, tvärtom); jag behöver faktiskt inte över huvud taget ta ställning till reinkarnationens eventuella verklighetsunderlag för att kunna konstatera att antroposofin inbegriper en tro på reinkarnation. Jag har för övrigt inget att invända mot att läkare är antroposofer eller att läkare tror på reinkarnation; dessa är huvudsakligen en privatsaker. När antroposofiska föreställningar påverkar den vård som ges (med offentlig finansiering), hamnar kommer det hela dock i en annan dager.

Apropå att svamla, förefaller det mig som att Liv svamlar. Mats och jag skrev vår replik fullt medvetna om att Vidarkliniken inte ‘kategoriskt’ avråder från mässlingsvaccinering, något som Swartz i sin artikel felaktigt påstod att Mats skulle ha menat eller antytt i den inledande debattartikeln. Det vi försökte göra i den gemensamma repliken var att förklara varför antroposofer har en avvisande inställning till vaccinering; vi menar inte att Swartz eller Vidarkliniken kategoriskt avråder, däremot är det inte alls svårt att ur deras skriftliga produktion uttyda en klart negativ attityd till vaccinering, en attityd som återspeglas i den kritiserade mässlingsbroschyren. Kan det tolkas som att avråda, om än ej kategoriskt? Swartz har positiva åsikter om sjukdom och en uttalat negativ inställning till vaccination. Han anser dock att föräldrar själva ska välja — men vad annars? Nåväl, kritiken står och faller inte med definitionen av ‘avråda’. Swartz åsikter, och de antroposofiska läkarnas åsikter, får kritiseras på sina egna meriter, inte på förenklade kategoriseringar. Problemen med de konkreta råd som gavs i mässlingsbroschyren är att  de, bland annat, är ovetenskapliga och vilseledande. Det är inte råd som föräldrar bör få när deras barn insjuknar. Och det är meningsfullt, skulle jag vilja påstå, att tala om varför antroposofin ser sjukdom som ett viktigt utvecklingssteg och varför råden ser ut som de gör. Varför talar Swartz — i sin replik — om att barn utvecklas positivt av genomlevd mässlingssjukdom? Anledningen till att han vill tolka mässlingen positivt är faktiskt inte utan betydelse.

Trötter skrev (@09:38, 28 juni 2011):

Vi får väl hoppas att Mats tar upp också de vårdinrättningar som vilar på kristen grund. Kristendomen har många myter om liv och hälsa. För det kan väl inte vara så att Mats bara  vill mobba minoriteter.

Det finns nog en hel del människor som redan kritiserar kristna myter om liv och hälsa. Att det finns sådant som är värt att kritisera inom en lära, betyder dock inte att man bör avstå kritik av en annan lära. Att vara i minoritet gör inte heller att någons föreställningar eller agerande åtnjuter immunitet mot kritik. (I synnerhet inte när det, som i detta fall, handlar om offentligt finansierade verksamheter.) I vilken grad kristna föreställningar påverkar själva vården inom de kristna vårdinrättningarna är för mig obekant. Vissa extrema kristna grupper avsäger sig ju dock vissa eller till och med alla medicinska interventioner. Men finns det grupper av kristna läkare som går speciella utbildningar i ‘kristen medicin’ och sedan praktiserar denna på vårdinstitutioner? Men i övrigt: vad spelar det för någon roll om en läkare är antroposof eller kristen eller ateist? Det som spelar någon roll är väl vilken vård och vilka råd läkaren ger. Om den antroposofiska medicinen och människosynen medför att råden som ges är farliga eller felaktiga, ja, då bör det kritiseras. Om den ‘kristna medicinen’ (vad nu den är?) leder till detsamma, ska den förstås kritiseras. Krakatoa skriver (@08:37, 30 juni 2011):

Min yngre kollega har en Tors hammare runt halsen. Jag ska fråga honom om han är asatroende – samtidigt som jag, för säkerhets skull, fabulerar ihop något om att hans tro påverkar hans patientbemötande.

Irrelevant. Att antroposofiska idéer påverkar den antroposofiska medicinen är självklart — det är inte något Mats och jag själv fabulerat ihop. Jag har svårt att föreställa mig att ens ansvariga för Vidarkliniken skulle påstå att antroposofin inte påverkar Vidarklinikens verksamhet. Det vore liksom stendumt; antroposofi är orsaken till Vidarklinikens existens. Det handlar inte om att läkarna på Vidarkliniken råkar vara antroposofer — det vill säga, att eller om de privat ansluter sig till antroposofin (och på vilket sätt och i vilken form) — utan om att antroposofin har en särskild medicinsk inriktning, och att denna antroposofiska medicin tillämpas bland annat på Vidarkliniken, men också av andra läkare som har en antroposofisk-medicinsk utbildning. Jag vet inte om det finns legitimerade läkare som ägnar sig åt något slags specifik asatromedicin. Men jag betvivlar det. Asatroende läkare tillämpar, hoppas jag, evidensbaserad medicin.

*

Missa inte heller Mats senaste inlägg ‘Spelteori och vaccination mot mässling’!

measles transmission from an anthroposophical community

A new study (‘Measles transmission from an anthroposophical community to the general population …’) on a measles outbreak in Germany and Austria in 2008 has been published in June. I find it rather interesting in the light of recent debates and previous blog posts. From the discussion section:

Our investigation showed, that introduction of measles virus into a pocket of susceptible persons like the students of the anthroposophic school in Salzburg city provoked an outbreak and was followed by further spread to the general population with a vaccination coverage below the WHO recommended level.

They discuss why parents choose to not vaccinate, and seem to believe that increased knowledge about the safety of vaccines would change people’s attitudes. However, as (at least some of) these parents are anthroposophists, information about vaccine safety may not be sufficient to convince them. For non-anthroposophist waldorf parents, it may have an impact, though. It is also mentioned that health care providers should inform parents about the benefits of vaccination. But if parents consult anthroposophical doctors, this may not happen; anthroposophical doctors are not always positively inclined towards childhood vaccination… The study recommends awareness campaigns — but why would that help, if those, who are supposed to be made aware, already hold convictions which are (more or less) incompatible with vaccination? Such as a belief that disease is good and even necessary for spiritual reasons? From the conclusions:

This outbreak investigation shows that once the measles virus has found its way into a low-immunized population like an anthroposophic community, the general population – if having vaccination coverage below the WHO recommended level, such as in Bavaria – is at risk of measles outbreaks.

As an aside, I noted an ironic but trivial thing: ‘The National Reference Centre for Measles, Mumps and Rubella in Berlin (NRC) used the Enzygnost Anti-Measles Virus IgM ELISA (Siemens, Germany) for the detection of anti-measles IgM in serum.’ [My emphasis.]

men polio då, vidarkliniken?

När Vetenskapsradion intervjuade Ursula Flatters, ville hon inte ge något svar på om alla barn måste vaccineras mot mässling (jag kommenterade här). Jag har dock en annan fråga. Anser Ursula Flatters och Vidarkliniken att barn bör vaccineras mot polio?*

Det senaste polioutbrottet i Sverige inträffade i slutet av 70-talet bland ovaccinerade barn i Järna. Vaccinationsstatistik från Vidarkliniken visar att andelen poliovaccinerade bland klinikens inskrivna barn är 20% år 2007 och 40% två år senare. Den låga vaccinationsgraden kan förstås sägas återspegla föräldrarnas inställning till vaccinering, snarare än klinikens. Antroposofiska läkare brukar ha en positivare inställning till poliovaccin än till många av de andra vaccinen (MPR, kikhosta, m fl). Men Vidarklinikens läkare har förstås kontakt med familjer som väljer att inte vaccinera ens mot polio. Några råd för behandling av polio lär vi väl inte komma att se på klinikens hemsida. Frågan är vilka råd Vidarkliniken ger till vaccinovilliga föräldrar när det gäller polio — tar man otvetydig ställning för vaccinet? Antroposofiska läkare kommer naturligtvis inte att kunna övertyga föräldrar som verkligen är emot vaccinerna — men frågan är ändå, är de antroposofiska läkarna vid Vidarkliniken för poliovaccinet, eller ser de även polio som en möjlighet?

Enligt den här något osäkra källan har Vidarklinikens Jackie Swartz sagt att

[n]år det gjelder polio, difteri og stivkrampe, kan man tenke seg at man muligens bør vaksinere, men vente til barnet har blitt tre år.

Man ‘kan’ möjligen vaccinera mot polio, alltså; men helst inte riktigt små barn. Jag vet också att Swartz i alla fall någon gång sagt, att barn som ska befinna sig i länder med polio, bör vaccineras. Men beträffande karmaresonemangen, skiljer sig egentligen inte polio från andra sjukdomar och katastrofer. De utgör utvecklingsmöjligheter. Individen drabbas av dem — eller, rättar sagt, söker upp de möjligheter sjukdomarna erbjuder — för att skaffa sig en nödvändig karmisk erfarenhet. I en artikel om just polio funderar en antroposofisk läkare över vaccineringens konsekvenser:

We do not know how far immunization intervenes in the karma of the individual, maintaining life situations that karma demands should be changed. Thus immunization, and particularly mass immunization, influences the individual in terms of a uniform collective.

En annan antroposofisk läkare, Norbert Glas, menade att med andlig styrka, kan förlamningen övervinnas. Han säger också:

The suffering connected with an illness can help enormously to develop the strength of the soul for a future time.

Vad säger Vidarkliniken om det? Har Vidarkliniken något positivt att säga om sjukdomar som polio?

________

* Jag formulerade den här frågan (och det här blogginlägget) innan detta och detta inlägg. Eftersom jag inte har tid att skriva något nytt just nu, passar jag på att publicera. Samma fråga kan ställas om andra sjukdomar. Difteri och stelkramp? (Se även gällande detta SLLs statistik för Vidarklinikens siffror.)

anthroposophy, disease and vaccination

Waldorf schools are infamous for low rates of vaccinated students and for occasional outbreaks of vaccine preventable diseases. To some extent, waldorf parents’ reluctance to vaccinate their children have certain characteristics in common with other groups of parents who refuse vaccination (supposed risks, wanting to lead a ‘natural’ life, and so forth). However, there’s also an other element guiding the decisions of some waldorf parents, namely anthroposophy. In anthroposophy, disease is seen as a natural and often necessary event in a person’s life and as an opportunity for development and maturation. Illness is not merely a meaningless suffering. Basic to this understanding of disease is the anthroposophical knowledge of the human being, which includes a belief in visible and invisible aspects of man (for example: in addition to the physical body, there are three supersensible ‘bodies’) and the belief in an eternal spirit. This soul-spiritual core of man goes through repeated earth lives. Each life has something to teach, and the individual is supposed to progress to ever higher evolutionary stages. Diseases and other hardships have a role to play in this cosmic scheme of continuous development and progression of individual men as well as of mankind at large.

Childhood diseases and their symptoms, such as fever, are considered as positive events in a child’s life, enabling the child to incarnate in his or her inherited physical body. This physical body is, in some sense, ‘foreign’ to the incarnating child, and through disease, the child is assisted in making this physical shell his or her own, to adapting it to his or her individuality. Childhood diseases actually act as a kind of regulative force; they help the child develop in a balanced way, according to anthroposophical beliefs. This is why childhood diseases usually appear during childhood, this is the time when they are needed. (When these diseases appear in adults, something more serious is amiss.) Also, the fever common in childhood and accompanying most childhood diseases helps counteract premature ‘hardening’ — which is, anthroposophically speaking, a bad thing; it’s associated with Ahriman. Fever is luciferic — that is, an opposing force to anything ahrimanic. Thus, vaccination deprives the child of an opportunity for assistance in the incarnation process and poses a risk concerning premature hardening processes. This is not insignificant, from a spiritual viewpoint. The spiritual risk of vaccination is, supposedly, higher before the first seven-year cycle of the child’s life has ended. These first seven years are characterized by hardening of the organism, which culminate at the change of teeth; the key factor for natural development, anthroposophically speaking, is not that it happens but the pace at which this happens.

Another anthroposophical aspect worth noting in this context is the belief in karma. As already noted, Anthroposophy holds that the spiritual core of the human being is immortal and goes through repeated lives on earth. Before we’re born, we choose which circumstances to incarnate into — with the aim of furthering our spiritual progression. This means, we also choose our diseases because we ‘need’ them, for reasons which may be inconceivable to us during our earthly existence but which appear clearly to us during the time we spend in the spiritual realm after death and before rebirth. Consequently, we can place ourselves in a setting where we will be confronted with a disease we need to live through (or, in some cases, even die from), either because of something — for instance, a personality flaw — from a past life which needs to be rectified or as a preparation for lives to come.

This was written based upon several recent texts in Swedish. A few references for further reading: Continue reading “anthroposophy, disease and vaccination”

antroposofiska perspektiv på sjukdom

Det här inlägget innehåller fördjupning och en del bakgrundsresonemang som är relevanta i ljuset av tidigare inlägg i mässlingsrådsdebatten. Att mässlingsråden var högst olämpliga, i all synnerhet som de publicerades av ett offentligt finansierat sjukhus, är en sak. En helt annan sak är att den bakomliggande synen på människan och på sjukdom är högst fascinerande. Jag hoppas att andra tycker detsamma, varför jag här publicerar mina egna anteckningar i redigerad form! I slutet finns en lista med material för vidare läsning i ämnet.

antroposofin

Vidarkliniken är en antroposofisk klinik, och antroposofin en esoterisk religionsbildning, som till sig räknar en rad konkreta tillämpningar och verksamhetsfält. Bland dessa finns en egen läkekonst, som påstås förena antroposofi med konventionell medicin. Den antroposofiska medicinens grund är den antroposofiska människosynen och dess sjukdomsförståelse. Antroposofin har såväl en egen ‘människokunskap’ och ett anspråk på att besitta en högre sanning än den som är åtkomlig genom konventionella vetenskaper. Den antroposofiska kunskapen utforskas med ‘andevetenskapliga’ metoder. Antroposofin och dess praktiskt inriktade verksamheter är än i dag baserade på de insikter Rudolf Steiner uppnådde genom sin förmåga till klarseende – det vill säga, han menade sig kunna skåda en högre, andlig verklighet och meddelade sina anhängare kunskaper om dessa översinnliga världar. Utan dessa insikter skulle den antroposofiska medicinen inte existera. Vidarkliniken vill ogärna kännas vid att det är en religiös läkekonst som bedrivs. Likväl är den antroposofiska delen av verksamheten huvudsakligen, för att inte säga helt, baserad på tro — och inte på vetande, i dessa uttrycks gängse bemärkelse. Antroposofer ägnar sig åt att bekräfta Steiners lära; sällan ses några ansatser till att söka motbevisa dess giltighet. Antroposofiska läkare har en medicinsk utbildning, men studerar utöver detta antroposofi. Vid den antroposofiska rörelsens högkvarter, Goetheanum, i Dornach, finns också den antroposofisk-medicinska grenens internationella centrum. De olika verksamhetssektionerna har lokala motsvarigheter i landssällskapen.

Antroposofin, inte vetenskapen, kan förklara de märkliga rekommendationer som Vidarkliniken ger om mässling och mässlingsbehandling. Inte oväntat söker dock Jackie Swartz, Vidarkliniken, efter icke-antroposofiska argument för att rättfärdiga den negativa, om än inte helt avfärdande, inställningen till vacciner; en inställning, som är vanlig bland antroposofiska läkare, och som i grund och botten är andligt motiverad. Swartz försöker därmed ge vetenskaplig pondus åt råd som bättre kan förklaras av de andliga föreställningar som inbegrips i antroposofin.

Swartz påpekar att kliniken inte kategoriskt avråder från vaccinering, något som inte heller hade påståtts. Inte ens Rudolf Steiner själv avråder kategoriskt från vaccinering! (Nu avled han i och för sig redan 1925, innan mässlingsvaccinet existerade.) Emellertid framgår det av Swartz skriftliga produktion i ämnet att hans egna synpunkter på vaccinering bär en viss negativ prägel, att han förminskar riskerna med mässling och att han företräder en syn på sjukdom som något positivt och meningsfullt. Det senare är, ur antroposofisk synvinkel, inte något konstigt. När Vidarkliniken skriver att antroposofiska föräldrar är mot vaccin därför att de är för mässling, är det ett helt korrekt påstående, som även tycks passa in på en del antroposofiska läkares inställning.

reinkarnation och karma

Antroposofin räknar utöver den fysiska verkligheten med en andlig dimension. Människan består inte endast av sin fysiska kropp och dess processer, utan även av flera översinnliga ‘skikt’, så kallade väsensled, vilka sägs kunna varseblivas av den som genomgår en esoterisk skolning. Liknande gäller för sjukdomsbegreppet, där man förutom de yttre manifestationerna av sjukdom (symptom) räknar med den andliga aspekt, som inte kan förstås på konventionellt medicinskt vis. Sjukdomen är i grunden dessa andliga processers och sammanhangs epifenomen. En av de allra mest betydelsefulla antroposofiska idéerna är återfödelsen: människan har en evig, odödlig kärna som genomlever upprepade jordeliv. Ett barn som i dag ligger sjukt i mässlingen, befinner sig varken för första eller för sista gången i den fysiska tillvaron.

Sjukdom, hälsa och livslängd är, precis som andra omständigheter och levnadsbetingelser, förbundna med karma och underkastade karmiska lagbundenheter. Sålunda är sjukdomar — liksom i förekommande fall döden — händelser som har karmisk mening; de har syfte och funktion i ett mycket stort perspektiv. Det antas att en individ ‘väljer’ att söka upp en sjukdom därför att det i hennes karma finns något som behöver bearbetas eller som behöver förberedas; sjukdomen är således ett medel i den reinkarnerande människans andliga utveckling mot större fulländning. Continue reading “antroposofiska perspektiv på sjukdom”

mer om vidarkliniken och mässlingsråden på dn debatt!

Mats Reimer och jag skriver i dag på Dagens Nyheters debattsida en motreplik på Vidarklinikens inlägg i mässlingsrådsdebatten. Ämnet är viktigt och jag var mycket glad över att bli tillfrågad.

Det är viktigt, anser jag, att bakgrunden till Vidarklinikens och de antroposofiska läkarnas inställning till mässlingen kommer fram. Vidarkliniken tillämpar antroposofi, och arbetar utifrån en antroposofisk syn på människan. Det har betydelse för den vård kliniken ger, och som vi sett, de praktiska råd de meddelar föräldrar. Det har en grundläggande betydelse för hur man ser på sjukdom. Och det synsättet kommer inte att ändras för att Vidarklinken tagit bort de kontroversiella mässlingsråden från sin hemsida.

I ett större perspektiv handlar detta alltså inte bara om en broschyr med några synnerligen märkliga råd för behandling av mässling. Det handlar om att man ser barnsjukdomarna – och sjukdomar över huvud taget – som utvecklingssmöjligheter, som meningsfyllda tilldragelser i en människas liv och bortom detta liv. Och att man på den grunden är beredd att underlåta viktiga preventiva åtgärder, som vaccinering. Jag är, som jag påpekat tidigare, medveten om att Vidarklinikens läkare inte kan påverka föräldrar med en stark antroposofisk övertygelse. Likväl är klinikens och dess läkares attityd i frågan inte oviktig, och den rår de själva över.

När Mats frågade om jag ville vara med och skriva en replik, gick jag igenom den del litteratur och dokument i sökandet efter förklaringar och argument. Jag kommer att beröra en del av detta material framöver här på bloggen.

Tills vidare hänvisar jag till några av mina tidigare inlägg i ämnet:

Mässlingsråd från Vidarkliniken

Mässlingens mening och möjlighet (Vidarklinikens råd)

Vidarkliniken svarar! (mässlingsråden)

*

Uppdatering: Ett längre inlägg nu publicerat!