De utvalda barnen #3

Den fråga man nu inte kan låta bli att ställa sig är: vilka tankar och idéer är det som Waldorfskolefederationen och Waldorflärarhögskolan tar avstånd från? Bilden är en skärmdump från slutet av den tredje delen av SVTs serie De utvalda barnen.

Förutsägbart, men likväl intressant, är att waldorfrörelsen sedan SVT:s dokumentärserie började sändas har agerat precis på det sätt som Solviksskolans Merete Lövlie beskriver i ett av avsnitten: det gäller att nu säga allt det man tror att folk vill höra, snarare än det som är sant. Det är också vad Steiner själv vid några tillfällen rekommenderade sina anhängare i den första waldorfskolan att göra. Ironiskt, eftersom det inte är bra för ens karma att ljuga. Han menade det nog ungefär så att det ibland kan vara lämpligt att undvika att tala sanning, om det tjänar ett större och högre syfte.

Det finns inte mycket med antroposofin som inte är ägnat att tjäna ett högre syfte, waldorfpedagogiken inkluderad.

Jag har för avsikt att bemöta några av de inlägg som förekommit i debatten efter De utvalda barnen. Det kommer att ske i några kommande inlägg här. Jag sammanfattar, kanske något raljant, det som sagts hittills så här:

Solvikskolan var ingen waldorfskola. Och waldorf har hur som helst knappt någonting med antroposofi att göra. Hade det något med antroposofi att göra så finns ändå ingenting att säga om den saken, för varje lärare har sin egen antroposofi. Antroposofi har alltså inget innehåll, ingen substans, som vi kan diskutera. Här finns absolut inget att se, framför allt inga ljusskygga konstigheter, som karma och reinarnation. Framför allt finns här ingenting som betyder något eller som någon tar på allvar.

Det är bara det att en sådan attityd höljer waldorfskolan i ännu mer mystiskt dunkel än mystiken självt gör. Det är svårt att förstå varför den kom till och varför den ännu existerar. Det är lika svårt att förstå antroposofins existensberättigande när man vill beröva den all nerv och allt blod. Det som är så skönt, och så befriande, med en Pär Ahlbom eller en Merete Lövlie är att de menar allvar. Det går alldeles utmärkt att ifrågasätta resultaten av deras övertygelser, men inte att de är äkta.

One thought on “De utvalda barnen #3

please leave a howl, a bark, a growl, a tail-wag or a comment! (comments are moderated, thus it might take a while for them to appear on the blog)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s