2016.07.20

Som av en händelse påmindes jag om ett citat av Hermann Poppelbaum. Jag vet inte om det är autentiskt, men det är hur som helst underhållande. Han lär ha sagt att

if one is to pursue a life in the promotion of anthroposophy it is necessary to develop an entirely new relationship to failure.

Förutom att det är roligt är det — som så många roligheter — inte utan ett korn av sanning.

Jag råkade över det ungefär samtidigt som jag uppdaterade mig om Vidarkliniken. Inte bara Ursula Flatters är nöjd med beslutet om de antroposofiska läkemedlen (jag nämnde det tidigare i ett inlägg), utan även Anders Kumlander:

Regeringsbeslutet som säger att särbehandlingen av antroposofiska läkemedel upphör efter en övergångsperiod på fem år är Anders Kumlander positiv till.
– Jag är oerhört glad och nöjd. Det var det bästa vi kunde önska oss, säger han.

Detta är det största mysteriet hittills i den långa sagan om de antroposofiska preparaten — mysterium, så tillvida vi inte antar att antroposoferna verkligen har skapat ett helt nytt förhållande till misslyckanden. Alternativet är att det i soppan blandats någon hemlig ingrediens som undflyr mig.

För vad har man kämpat för i flera år, om det man allra mest ville ha — det allra bästa man kunde önska sig — var den reglering som redan existerade? Den har ju ingen någonsin hindrat dem från att följa. Och hur var det egentligen med att det regelverket hotade Vidarklinikens blotta existens, eftersom samtliga preparat antingen inte kunde registreras enligt den ordningen eller att det skulle bli för dyrt att registrera varje preparat individuellt? Såvitt man kunde förstå, öskade sig Vidarkliniken andra förutsättningar än de befintliga. Det var liksom grunden för alltihop. Hur var det egentligen?

På ett mystiskt vis värmer det ändå mitt hjärta av sten och plåt att Ursula Flatters och Anders Kumlander och i stort sett samtliga motståndare och skeptiker (och dylika fiender av Vidarkliniken!) är eniga om att lösningen är bra. Det med några små invändningar förstås (några ansåg att omställningstiden var väl generös, en petitess alltså), men på det hela taget är alla nöjda — alla har fått vad de önskade sig av regleringen. Och hur ofta händer det, när man i utgångsläget önskar sig diametralt skilda saker!

(Är det inte fint ändå?)

Men det är klart att man funderar: behövdes verkligen alla dessa tjatiga rundor av debatt om alla hade samma, eller i alla fall ett likartat, mål? Vad kämpade Vidarkliniken egentligen för, när det nu visar sig att man är nöjd med det motståndarna tyckte var en rimlig lösning från början? Var det värt det?

Det går onekligen att spekulera i om inte den segdragna frågan om läkemedlen, och debatten om dem, har haft konsekvenser för synen på antroposofisk medicin, när nu flera landsting (av olika anledningar) ifrågasätter sina avtal med kliniken.

Besatt man inte ett orubbligt förtroende för politikernas förstånd och kunskaper, kunde man ju få för sig att de tidigare har haft dimmiga föreställningar om vad det är de har avtalat om. Att nyvaket drabbas av häpnad inför att Vidarkliniken inte bygger blott på konventionell medicin är nämligen rätt kuriöst.

2016.07.05

I know it’s fairly unattractive, not to say small-minded, to be the person who says I told you so. But I’m going to be that person now. Here. I told you so.

The effort to unite waldorf pedagogy and mainstream pedagogy in a state school in Germany has failed; the Waldorfbund has decided to revoke the right of the school to use the waldorf label. This is not the first time, but what’s interesting is that it’s been openly discussed. Here’s from an interview with Henning Kullak-Ublick in Zeit Online:

ZEIT ONLINE: Das darin besteht, einige Waldorfelemente an einer staatlichen Schule einzuführen. Warum ist das so schwer?

Kullak-Ublick: Es gab leider von Anfang an einen großen internen Widerstand. Auf der einen Seite wollte man sich gewisser Elemente bedienen, auf der anderen hat man sich von ihnen distanziert. Das ging schon bei der ersten Pressekonferenz los, als der Schulsenator Ties Rabesich ohne Not von Rudolf Steiner abgrenzte. Diese Ambivalenz blieb stilbildend. Waldorf wurde sukzessive rausgetrieben, bis wir irgendwann sagen mussten: So, das können wir jetzt nicht mehr Waldorf nennen.

ZEIT ONLINE: Sie hatten also Angst, dass die Marke verwässert.

Kullak-Ublick: Angst nicht, aber der Name Waldorf steht für eine pädagogische Philosophie, die man nicht beliebig uminterpretieren kann. Was wir davon in Wilhelmsburg umsetzen wollten, war ohnehin schon ein absolutes Waldorfminimalprogramm. Das haben wir akzeptiert. Aber auch dieses Minimum wurde in der Praxis zu oft gar nicht oder nur formal umgesetzt.

You see, here’s the thing. Every time, for years, when I said waldorf isn’t a random collection of cutesy things and cannot be just what you wish it to be — when I pointed this out to oftentimes mendacious teachers and usually dreamy-eyed parents — I was basically told I was an idiot. Waldorf is different everywhere. Nobody has to follow any rules or be anything they don’t wish to be. Waldorf teachers can take anything they like from anthroposophy. There’s no formula to be followed. It’s all so very individual! And so on.

I was the idiot, the one who supposedly made things up — tried to make things out as something they weren’t. I knew nothing, just as I supposedly can never know anything about anthroposophy. In trying to say that waldorf can actually be defined, explained and understood — that there is something to be said about what it is, a core that is somewhat constant, temporally and geographically — I was wrong and deserved being hit on the head by people who feel themselves towards their own personal “facts”. Because that’s where the problem was, really. It never had to do with the actual and factual situation but with spouting self-serving nonsense based upon emotional preferences.

It’s worth pointing out that neither Kullak-Ublick nor the Waldorfbund are more fundamentalist, die-hard anthroposophist or fossilised remains of some pre-historic era than those waldorf folks who deceive everyone including (quite often) themselves. Quite the opposite. Knowing what you are and what you do and what you’re talking about is necessary in order not to be fundamentalist.

I feel a certain glee, I must say. What about all those waldorf representatives who happily say that waldorf’s got virtually nothing to do with anthroposophy or Steiner anymore, those teachers who brag that they don’t even read Steiner and take no interest in anthroposophy — what about all of that in order to secure public funding or attract customers? What about all those attempts to wipe out what it is about, whether this cleaning operation is genuine ignorance or just for the sake of public relations?

When you distance yourself from Steiner and when you drive waldorf out of waldorf, there comes a point when the result can no longer be called waldorf. Waldorf isn’t something arbitrary. It’s not just a label that can contain anything you fancy. Just as I always used to say!

2016.07.04

Luckan i frågan om Vidarkliniken:

å ena sidan kan vi säga att den antroposofiska vården är en helhet, och att välja och vraka och lägga åt sidan det som är för antroposofiskt eller för “icke-evidensbaserat”, och så vidare, skulle tillintetgöra hela saken. Man kan således inte, som så många anser, plocka bort de omdiskuterade preparaten och behålla “det som fungerar” (denna dimmiga källa av andlig visdom frikopplad från andligheten?), och ändå ha antroposofisk vård, typ Vidarkliniken fast utan “woo”. Vi talar om något som faktiskt har en mening. Preparaten, liksom allt annat, har en betydelse. Också det som är frånvarande. Jag behöver inte upprepa mig.

å andra sidan kan varken tingen (frånvaro av somliga, närvaro av andra), platsen, tiden eller de övriga omständigheterna någonsin förhindra praktiserad antroposofi. Det är fullt möjligt att tänka sig en antroposofisk läkare som arbetar helt utan tillgång till antroposofiska preparat, utan väggar som är målade i rätt färger, utan tillgång till eurytmister… och så vidare. Det är fullt möjligt att tänka sig en antroposofisk läkare som saknar alla dess tillgångar (eller irrationella fördärv, enligt ett mer skeptiskt synsätt) — och ändå utgår från antroposofi.

Det kan ju förefalla fullständigt paradoxalt och som om jag har tappat det (men det har jag inte).

Kruxet är just att hela debatten har förts som om det handlar om enskilda delar, än värre, om enskilda attribut — som preparaten eller konkreta terapier, eller tillräckligt många av dem i en samling (så att säga). Det är som att diskutera waldorfskolan utifrån färgen på klassrumsväggarna, ullvättarna eller eurytmin. Inget av det är oväsentligt (det är allt från jätteviktigt till, tja, tradition), men är inte kärnan i saken.

Den är beroende av idén, inte av tingen.

Det betyder inte att man kan välja och vraka utifrån egna premisser och ändå ha en antroposofisk klinik eller en waldorfskola (naturligtvis kan man alltid göra ett val, utifrån sitt eget omdöme, men inte att välja och vraka i den meningen människor önskar sig det). Det betyder bara att grunden för allt inte är de konkreta uttrycken, utan det som finns bakom: hur man ser på världen och människan, och hur man därför förhåller sig. Är de biodynamiska vinodlare som följer den biodynamiska traditionen för att få sätta rätt etikett på flaskan i verklig mening biodynamiker (Steiner säger nej)?

Det kommer an på den inre hållningen.

Du kan bygga upp en hel waldorfskola som i yttre avseende är en kopia av den ursprungliga waldorfskolan och som sammanfattar allt som passerar som waldorf om man gör en snabb googling i dag (bildsök på detta är en riktig kitschkavalkad), och ändå inte ha en waldorfskola, för en sådan är inte en fasad. Du kan å andra sidan — teoretiskt sett — stoppa in en lärare med en antroposofisk åskådning i vilken skola som helst och i princip få ett slags waldorfpedagogisk inriktning på det hela, inom vissa gränser kanske. Det krävs inte enbart de yttre förutsättningarna, utan i första hand de inre.

Det har förstås inte som följd att man kan ta bort allt synligt, konkret antroposofiskt (alternativmedicinskt) som stör den evidensbaserade synen och ha något slags “sekulär” Vidarklinik, frikopplad från alla andliga idéer och därmed också en som kan skilja sig från till exempel metoder och medel som bygger på dessa grunder. Tvärtom, allting hänger ihop. Jag tror Steiner säger någonstans att prästen ska vara ett slags läkare, medan läkaren ska vara ett slags präst. (Eller är det pedagoger han talar om?) Det säger väl kanske något.

Och vad den kärnan än är — man kan onekligen tala om den på flera sätt — så är den helt frånvarande i debatten. Kanske av goda skäl, för kanske är den helt irrelevant i de sammanhang som hittills varit aktuella, men det uppstår ett slags fattigdom ur det. När jag härom dagen läste i en debattartikel hur en företrädare för Vidarkliniken framhävde att de minsann inte ryggar tillbaka för existentiella frågor tänkte jag: det är ju precis den diskussionen ni inte vill ha! Den skulle, i sanning, riva upp ett och annat ur djupen — det tror jag.

Jag skulle vilja, och det är ju min personliga preferens och den är kanske unik, jag skulle vilja att antroposofer ville täppa till det där hålet i diskussionen. Eller kanske önskar jag snarare att de kunde det. Det är ett risktagande, för det är en betydligt större sak än avtal och regleringar och sådana konkreta frågor och enskildheter.

Men det är också så (och här kommer ingen att hålla med mig, och förmodligen inte att förstå vad jag vill säga) att enda gången något slags gnista och en potential för genialitet uppkommer är när antroposofi möter resten av världen. När den sitter i ett hörn, slickar sina sår och tröstar sig med sina likasinnade vänners uppskattning — då sker absolut ingenting. När den inte vågar något, är den utan mening. Det är kanske krockarna som borde räknas, inte de glada tillropen från frälsta.

Vad åstadkommer egentligen de antroposofiska institutionerna, förutom att utgöra födkrok för ibland tämligen svåranpassliga andliga sökare? Det är min hypotes att de inte är oskadliga, men det vet ni; det finns mängder av anledningar till det, som inte hör hit. Men jag tror att de skiljer antroposofin från världen, och sänder den ut i periferin i stället för till mitten, med tilltagande dysfunktionalitet som följd såväl hos institutionerna som sådana som hos individerna som befinner sig inom dem. De fossiliseras, dogmatiseras, isoleras. Dysfunktionaliteten varierar i art och grad, men den finns där. Lägg till offentliga inkomster och ett flegmatiskt och bekvämligt drag kommer in i bilden.

Vad som senare följer är en oförmåga — omvandlad i en ovilja, ja rentav en motvilja mot — att ha med den “vanliga” världen att göra, om den vanliga världen inte är undfallande. Den tolkas och omtolkas som illvillig, hatisk, fientlig. Runt sig samlar man hellre anhängare av vitt skilda sorter; alla som känner sig motarbetade av samhället blir allierade, och vips bjuder antroposofin på ett tak åt allehanda galenpannor, konspirationstroende, verklighetsfrämmande drömmare, “kritiska” tänkare som inte först har lärt sig tänka, skådare av både det ena och det andra, ett inte oansenligt antal hyperkänsliga damer, de allmänt naiva, svärmare och flummare, och så vidare. Och det vore lätt att beskriva anhängarskarorna i elaka stereotyper.

Det är väldigt många vars tänkande inte kännetecknas av någon anmärkningsvärd klarhet. I valet mellan Ahriman och Lucifer, tycks Lucifer locka mer. Och där har det gått fel. I stället för att gå in mot mitten — inte att bli som alla andra, men att befinna sig bland dem — väljer man den trygga enklaven i periferin. På ett sätt som i inget avseende främjar de existentiella frågorna eller kärnan i saken.

***

Jag ska för sakens skull kludda ned min spådom: om fem år, när den tillfälliga respiten för de antroposofiska preparaten går ut, kommer ett mindre antal att ha registrerats, resten inte. Huruvida detta verkligen kommer att hota Vidarklinikens verksamhet återstår förstås att se. Att Ursula Flatters var nöjd med beskedet om att inga undantag kommer att ges för antroposofiska preparat och att befintliga regler ska gälla också dem, förvånade mig lite. Det är trots allt regler som Vidarkliniken alldeles nyss ansåg omöjliga att uppfylla. Men kanske var beskedet ganska väntat. (Jag tror det.) Jag tror också att fler landsting kommer att ha ifrågasatt och kanske sagt upp sina avtal med kliniken. Ingen kommer att veta ett skvatt mer om antroposofi.

2016.06.30

Skrivet ur den praktiska erfarenheten, inte ur det teoretiska eller intellektuella:

den som är annorlunda har inte råd att vara medioker (eller sämre). Att avvika från normen men inte klara att lyfta sig ur det medelmåttiga är döden, mer eller mindre. Då är det fördelaktigare att vara som andra.

Jag vet hur det är. Jag har alltid varit för annorlunda för att passa in bland den genomsnittliga mänskligheten och för medioker för att höja mig över den. Det duger inte.

Ibland får jag känslan att antroposofer befinner sig i ett liknande predikament, som kollektiv betraktat. Förlåt mig om det framstår som en förolämpning. Men det är så.

När Pessoa skriver om de andliga mästarnas språk, noterar han på sitt oefterhärmliga vis att det är skillnad på att vara överlägsen normen och att vara oförmögen att uppfylla den.

Detta bara som en reflektion som kom över mig i morse, när jag läste om de senaste turerna. Inte för att vara sådan, men det är inte en överraskning om det inte blir frånvaron av en från Vidarklinken önskad reglering av preparaten, som stjälper verksamheten, utan det att subventionerna upphör. Bristen på antroposofiskt engagerade läkare kommer till. I längden.

Men kanske är det så, som jag läste i det nyhetsblad som skickas ut från Dornach en gång i månaden, att det skiter sig i antroposofiska verksamheter för att antroposofer på grund av sina andliga kvaliteter (ett ”överskott av ande”, inte desto mindre!) inte inkarnerar fullkomligt i den fysiska världen. (Anthroposophy Worldwide 2016/06.) I sanning en svårartad situation.

2016.06.10

To the peculiarities of the human mind, or at last mine, not to speak generally, comes the troubling capacity to envy and admire the very thing one simultaneously feels contempt for, perhaps secretly, perhaps unconsciously, unacknowledged.

With the dog, it’s different. He desires the rabbit chase, and isn’t hampered by a simultaneous contempt for the rabbit. Not as far as one can tell. The cats he just wants to exterminate. It’s may seem simpler, but I bet it’s superior. The human attitude complicates things.

Walking in a park yesterday, certain things pulled me back in time. You know, the way the different seasonal smells of nature can bring back a kind of images of the past; rarely pure memories, rarely explicit ones, but images, emotional atmospheres. But not like that this time, although there’s always a certain feeling in the air this time of the year. Even in the scent of lilacs, I’m sensing a certain oppression mixed with the prospect of temporary freedom. But it wasn’t that.

We were walking and having to pass all these children on outings — a tradition, presumably, during the last days of semester. Oh, it’s such an uncomfortable impression, and a feeling of discomfort that turns the stomach. The games! The noise, the running! The “fun” that was never ever fun.

All this growing up one has to do. Learning the meaning of the concept “no”; learning to recognize the inner “no” when it arises. Re-learning, perhaps more accurately. Because at so many times you scolded yourself for not doing enough to adapt, for not mimicking others fast enough, for not being able to be one of the crowd, talk the talk of others, seamlessly melt into and merge with the social organism of children, raving and raging in unity. Because for so long that had been advertised as the way to community.

If you don’t get out there, if you make no effort, how can you expect to be a part of anything?

The presumption was wrong; there was nothing to be had in that context. There would have been, if you were a different person. Pretending is a dead-end, more or less. Suppressing oneself has a limit. It is also transparent. Normal kids will sniff you out, like a dog trailing a dying animal.

You’d think this is a matter only for children, perhaps. But it takes much longer to grow up. I remember when I began studying law at the university. There was a day (or even an entire week! I have forgotten) of introduction, and senior students were supposed to arrange “fun games” for the newcomers. Of course, the few good and nice people I later got to know understood the danger and sensibly stayed at home (ironic, isn’t it!). I had internalize the message of my childhood that I can’t refuse activities because I don’t like them; no, I must do my best, never question, try to imitate the others — or take the blame for being alone.

It was awful, naturally, and at one point (it came quite soon) I had had enough: in a public square and being told to drink beer (in a demeaning way, as you can imagine) from the same bottle as other people, whom I didn’t know, I refused. It caused some consternation. But as an adult, you can refuse. It’s much worse for a child. Interestingly it wasn’t the “ordinary” discomfort I’d been feeling that made me refuse; I was used to and would have put up with that, so as to be like others, if you know what I mean, those others I thought I had no choice but to — I don’t know, try to become a part of their world, which of course would have ejected me anyway.

What saved me was my hypochondria, a dislike of beer and a hatred of crowds.

Not very noble, if you think about it.

There’s that part of me that wishes I had stood up for myself — or even had known what I wanted or understood how it could be achieved — and another part that envies and admires those, well, frankly, simple-minded morons, who revelled in muck and had no sense of beauty. You see! There they are, envy and contempt, dancing around each other like the sweet and salty flavours of certain kinds of candy!

And so it was, I believe now, with all the people of my childhood, the packs I couldn’t belong to; I was the inferior and envious, yet superior and contemptuous, wolf trailing along behind, masquerading as one of a crowd, still solitary and impossible.

2016.06.09 ii

Apropå föregående inlägg, så skrev Flatters och Kumlander någonstans:

För den humanistiskt intresserade kan en fördjupad kunskap om Rudolf Steiners tankar om människan och humanvetenskapen vara av intresse.

Det är ju sant! Om de bara utvecklade det litet, kanske inte där, men någon gång. Det är lite tamt, får jag säga. Jag anar ingen särskild entusiasm för saken.

Varje dag som man börjar med Steiner ger ett oväntat perspektiv på något. Jag vet ingen som är så skicklig på att ställa den vanliga världen på huvudet. Om inte annat är det kreativt tilltalande och har ett slags charm, en estetisk charm; det är som en liten injektion av någon nästan otillåten substans. Till exempel läste jag i dag om något som faktiskt också har med läkekonsten att göra; ja, indirekt har förstås nästan allt det, allt som har med människan att göra har ju också att göra med det normala och det patologiska i människan.

Föredraget, som utgjorde min morgonläsning tillsammans med morgonkaffet, handlade om glömskan. Man tänker sig gärna att det vore en välsignelse att ha exceptionellt gott minne. Själv tycks jag mest minnas information som inte är till någon större nytta; allt nyttigt och användbart förpassas raskt till de onåbara mentala arkiven. Men när man tänker efter en stund når man även utan andevetenskaplig hjälp insikten att ett så överdrivet bra minne, att man kunde minnas allt, egentligen vore en förbannelse. Vilken röra man skulle befinna sig i om all information, allt som man varit med om och allt man sett, hört och läst ständigt var aktuellt i minnet, och ständigt påkallande ens medvetna engagemang!

Minnesfunktionen, säger Steiner, sitter i eterkroppen. Således hör också ynnesten att glömma ihop med eterkroppen. I själva verket är ingenting borta, inte ens det som glöms. Det existerar som i en redovisning på ett högre plan. Men det försvinner hur det medvetna. Varför har då inte växter minne, när eterkroppen är det led som ger levande organismer livskraft, och så även finns hos växten? Därför att människans eterkropp har ett slags överskottsfunktion, som ger upphov till minne och inlärning, utöver det att den håller den fysiska koppen intakt, vid liv. Eterkroppens minne står också i förhållande till människans astralkropp, som funkar som ett slags mottagare av de förnimmelser som når människan genom de fysiska sinnena, och som lagras av eterkroppen som minnen. Den enskilda växten har inte någon egen astralkropp förbunden med sin fysiska existens.

Men vad är poängen? Att minnas precis allt vore sjukdomsalstrande. Att minnas för mycket likaså. Att minnas mindre — att sträva efter att glömma — kan vara välgörande. Det är förstås fortfarande i det vanliga livet nödvändigt och bra att kunna minnas, och att lära sig är trots allt kopplat till utveckling, men det är lika nödvändigt att glömskan existerar.

Och man skulle kunna säga: att glömma är inte sällan bättre än alternativet.

Förvisso ett förslag som kanske skulle uppfattas som en arrogant käftsmäll i tider när det är närmast en hederssak att aldrig glömma och aldrig överse med en endaste upplevd oförrätt!

(Boken ifråga lider också av amnesi: nästan tre hela föredrag som följer på glömskeföredraget har tyvärr aldrig kommit i tryck. Sidnumreringen hoppar från 96 direkt till 129, och inget är urrivet, så man får kanske skylla på Steiner Verlags antroposofiska professionalism. Eller så är det ett test: allt finns ju ockult i akashakrönikan!)

2016.06.09

Situationen med Vidarkliniken och preparaten har producerat ännu en runda debattartiklar.* Texterna från Vidarklinikens motståndare intresserar mig mindre än dem från Vidarkliniken. De senare är oförminskat ofokuserade och bitvis ovidkommande, och bemöter inte ens det som borde gå att bemöta. Ett intryck man kan få är att de skriver för att imponera på befintliga anhängare. (Hur förklarar man annars sådant som att två av artiklarna börjar med opåkallade angrepp på, eller snipiga insinuationer mot, meningsmotståndare? Ändå klagar Anders Kumlander på låg nivå i en av sina texter. Möjligen en “han där började!”-attityd — så antroposofiskt!)

Andras bristande förståelse poängteras, men viljan och förmågan att öka förståelsen och höja kunskapsnivån, om det nu är där problemet ligger, är försvinnande liten. Det är kanske inte är förståelse man vill ha så mycket som blind acceptans. Men jag fördjupar mig inte i argumenten eller de undermedvetna önskningarna.

Det är en sak som är lite intressant, om man närmar sig den på omvägar. Redan titeln på en av Ursula Flatters och Anders Kumlanders artiklar

Utan våra läkemedel kan vi inte bedriva vår vård

säger något som i grunden är sant, den sammanfattar verkligen en kärnpunkt. Förvisso ställer den ett slags ultimatum som man kan få äta upp. Vidare i texten: “De antroposofiska läkemedlen utgör en helt central del av det antroposofiska behandlingskoncept[et]” och utan dem, ingen antroposofisk vård, är kontentan. (Utan dem, ingen “god” vård, skriver de egentligen, men det är en petitess jag lämnar därhän. Det handlar mindre om huruvida vården är god än preparatens roll.) Det de säger är i huvudsak riktigt, även om antroposofiska läkare också arbetar i länder med striktare regler kring läkemedlen.

Man måste se omfattningen av den antroposofiska helhetssynen för att förstå detta. Jag tror att det är en av de saker som folk faktiskt inte förstår, eller ens bryr sig om. Nu gör ju antroposofer sällan mer åt saken än att upprepa begrepp som “helhetssyn” som vore de mantran. Men folk i allmänhet, och ganska många skeptiker, verkar tänka att det bara är att sluta med preparaten och fortsätta med resten, det “som funkar”, vilka dimmiga föreställningar de nu än har om det.

Det är i sanning en magnifik helhet som omfattar allt från det sinnliga till det översinnliga, detta liv samt tidigare och kommande, allt från jorden, växterna och djuren till planeterna och till stjärnorna. En helhet med en egen idé om lidande och smärta, om liv och död, och så vidare. De fysiska organen förhåller sig till de översinnliga väsensleden, som i sin tur har en koppling till kosmiska förhållanden. Substanserna i antroposofiska läkemedel antas kunna verka på sådana nivåer som inte är direkt materiellt observerbara, till exempel att dämpa eller höja aktiviteten hos ett visst väsensled genom att använda homeopatiska doser av någon metall som hör ihop med en viss planet. På så vis balanseras något som är skevt i ett visst kroppsligt organs aktivitet, som då läker, kommer i harmoni. Effekten kan teoretiskt vara mätbar indirekt i det fysiska. Men imponerande mycket vetenskaplig forskning på specifika preparat görs inte, av förklarliga skäl kanske. Patientnöjdhetsenkäter och mer generellt formulerade välbefinnandestudier är bättre ägnade att ge resultat (återigen av förklarliga skäl). Det handlar om hundratals olika preparat, alla med sina funktioner angivna utifrån den antroposofiska människo- och världsbilden. Det futila i att underkasta dem alla sedvanlig prövning, när det är osannolikt att de har någon mätbar effekt i den materiella världen, framstår som uppenbart. (Men det betyder ju inte att det är rimligt att låta dem kallas läkemedel.)

Så de enskilda läkemedlen saknar i stort sett evidens för verkan i den sinnligt förnimbara världen (de översinnliga sfärerna utforskas inte så lätt). Samtidigt kan de antroposofiska läkemedlen, eller någon annan del av vården, inte bara plockas bort då de ingår i en helhet. Förvisso en helhet som medger vissa anpassningar, men inte i de stora dragen; antroposofi är inte ett tomt kärl som kan fyllas med vad som helst. Det finns både en tanke bakom och en tradition att ansluta till.

Efter att ha meddelat den i sammanhanget ovidkommande informationen att termen “antroposofi” användes på 1500-talet — man kan utveckla denna begreppshistoriska utsvävning, utan att förstå Vidarkliniken särskilt mycket bättre! — kommer så slutklämmen

Antroposofi är givitvis [sic] inte en religion.

Onekligen en poäng, om så slarvigt formulerad och otillräckligt argumenterad, och möjligen av begränsad betydelse. I en situation där preparaten, såsom centrala delar av en helhet inte antas kunna plockas ut ett och ett för bevisa sin individuella effekt på sedvanligt vetenskapligt vis, kommer man till slut inte undan att tala om vetande och tro. Användningen av preparaten inom denna helhet är beroende av det förtroende man har för dem, utan att deras verkan har bevisats och för helheten, och den sker utifrån en världsbild som sträcker sig bortom och utanför det materiella. Möjligheten att till exempel genom meditativa övningar “pröva” riktigheten av olika föreställningar, som hör till denna världsbild, gör den knappast väsenskild från religionen, även om man i andra sammanhang kan inrymma att antroposofi inte är eller måste vara en religion.

I en intervju för snart tjugo år sedan — mycket läsvärd för övrigt — talar Ursula Flatters på ett sätt som väl vore omöjligt i opinionsbildande artiklar, som måste klara sig utan nyanserna till föga glädje för någon, och bland annat säger hon

… Ändå använder jag mistelpreparat mot cancer – delvis ur insikt men till stor del också p g a förtroendet som jag fått för hans [Steiners] forskning! Jag kan uppleva det som en kunskapsmässigt, ansvarsmässigt och etiskt komplicerad situation.

Ett stycke som säger mer om situationen än allt detta gafflande fram och tillbaka, som vi har dragits med så länge. I dag säger Vidarkliniken förstås inte gärna att mistel används mot cancer, utan för att minska biverkningar av annan behandling eller mer diffust assistera i självläkningen eller liknande. Oftare får man andra perspektiv om man letar upp vad tyska antroposofiska läkare skriver (som av en händelse alldeles nyligen, exempelvis). Men poängen om förtroendet är viktig.

Användningen av preparaten vilar på en tro, oavsett om man vill definiera antroposofin som religion eller inte, på en tilltro till dem utan bevisning i det fysiska. Det är på sätt och vis begripligt, utifrån hur den antroposofiska världsbilden ser ut och så som den utgår från Steiners skådande. Han utlovar egentligen ingen naturvetenskaplig bevisbarhet i gängse, samtida mening; han håller däremot antroposofin för förenlig med naturvetenskapen, i teorin ska de inte motsäga varandra. Dessa två ting är kanske inte fullt så motstridiga som man först kan tänka, utan hänför sig till olika nivåer eller sidor av saken.

Man kan förstås argumentera för att Steiners antroposofi — hans skådande, utan att gå in på vad det egentligen är — inte är religion, utan ett annat slags meningsskapande verksamhet, ett sätt att beskriva världen, ja, till och med ännu mer spännande ting, och att förtroendet till hans skådande inte heller det har något religiöst över sig. Men ställs detta synsätt bredvid gängse medicin — som utgår från den med sinnena observerbara verkligheten här och nu — är det självklart att den antroposofiska medicinen spelar i en radikalt annan division. Så länge skillnaderna inte uppenbaras, blir det svårt att begripliggöra varför de antroposofiska läkemedlen är en helt nödvändig del i Vidarklinikens helhet och varför de behandlas närmast religiöst snarare än vetenskapligt. Enskilda delar kan inte hur som helst rivas ut ur helheten; helheten är “helig”, meningsgivande. Man tror på den; man tror på den som helhet och i många av de enskildheter, som man inte kan pröva. Det må vara med ett “religiöst” sinnelag eller inte.

Det hedrar dem möjligen att de inte vill vara religiösa, men religiös frihet som argumentationslinje hade faktiskt inte varit utan vissa spänningsmoment! Möjligen vore det inte ett dugg meningsfullt i registreringsfrågan men väl om det handlar om läkares eventuella förlust av legitimation: det görs ju redan i dag inom vården en del åtgärder som inte är medicinskt betingade eller nödvändiga men väl relaterade till andra världsåskådningsmässiga (religiösa, ideologiska, ibland också estetiska) föreställningar, och argumentet att samma frihet borde åtnjutas av antroposofiska läkare kan ju inte vara på förhand uteslutet.

Den återkommande debatten, detta utbyte av ständigt samma floskler och inte sällan ovidkommande argument, liknar en vingklippt papegoja. Man kommer egentligen aldrig saken nära, man lyfter inte ens. Kanske är det så för att slutmålet, eller vad vi ska kalla det, betraktas som en ren teknikalitet.

___________________________

* http://www.svt.se/opinion/det-handlar-begreppet-lakemedel-inte-varden
http://www.svt.se/opinion/flatters-o-kumlander-om-antroposofi
http://nyheter24.se/debatt/846684-regeringen-inte-religios-bluffmedicin-graddfil
http://nyheter24.se/debatt/847338-vidarkliniken-utan-lakemedel-inte-vard
http://www.nepi.net/160531-Antroposofiska-medel-maanga-alternativ-inom-dagens-regelverk.htm

2016.06.01

(för att återvända)

(vii)

Eller har intresset för antroposofin både utifrån och inifrån alltid varit mer ytligt än jag föreställer mig att det borde vara, givet dess natur (så att säga)? Bland alla stora ord är det svårt att finna substans. För att vilja rädda världen, framstår hela projektet ofta som anmärkningsvärt världsfrånvänt. Om världen frälses genom entreprenörskap i floskelproduktion är saken förmodligen ordnad; om lösningen är högmod likaså.

En antroposofisk skribent noterade att det finns ett särskilt slags ”känslolös arrogans” som antroposoferna ”skulle kunna låta patentera”. Det finns ett korn av sanning i det. Eller mer än så. Det finns en alldeles särskild föraktfullhet gentemot resten av världen. Den är för det mesta ganska subtil, men den finns där. Nu är antroposofer långt ifrån ensamma om detta, även jag kan förstå dem och känna igen mig i detta sentiment, så något patent blir det nog inte.

Men antroposofer måste liksom mödosamt sänka sig till en lägre nivå – göra sig enklare – för att tilltala andra människor. Det råder sällan tvivel om vem som förväntar sig bära lärarrollen och vem som förväntas ta rollen som elev, vem som ska förklara för vem, vem som ska lägga saker tillrätta för vem. Eller snarare: vem som har makten att sätta de röda bockarna i kanten på den andras uppfattningar. Mycket längre än så kommer man sällan. Det finns en underförstådd hierarki även där ett mer jämlikt förhållande borde vara naturligt. Intet ont om lärarskapet i sig, där det är berättigat.

För att göra ännu en karikatyr: antroposofens medmänniska är antingen en person som kan vara till nytta för att föra ut ett tillrättalagt budskap (till exempel en reporter) eller en person som potentiellt är mottaglig för att lära sig eller anamma rätt budskap. Alla andra är motmänniskor. Jag är en motmänniska.

Jag undrar om detta medför att man kan uppleva ett ganska hårt skal runt rörelsen? Den är liksom ointränglig. Man kan förstå huvuddragen i Steiners idéer och med lite ansträngningar kan kan komma mycket längre än så, man kan följa vad som sker i rörelsen ytligt och formellt, och så vidare, men på något plan blir den aldrig greppbar. Den förblir i högsta grad anonym. Den påminner om en av de här waldorfdockorna som helt saknar ansiktsdrag (särskilt amerikanska), och människorna som befattar sig med den är osynliga.

Det är också det som plågar till döds dessa insatser som ska föreställa publiktillvända: de saknar karaktärsdrag. De är opersonliga, olika nyanser av grå. Inte överpersonliga eller allmängiltiga utan bara anonyma.

2016.05.31 (ii)

Det fascinerande är att man kan skriva något egocentrerat, en text där man i självupptaget följer tanketrådarna i sitt eget huvud, och ändå kommer någon annan att tro att det handlar om något som ligger dem varmt om hjärtat, ja, att ens eget tänkandes förvirring är något slags förolämpning mot deras liv. Ibland förenar sig antroposofer med antroposofins motståndare i en liknande beslutsam bokstavlighet i sitt sätt att läsa. Det är ett gissel. Liksom kränktheten och kränkthetens krav på företräde är det kanske en del av en bredare tendens; vad vet jag.

Som om det inte vore nog, förväntas man ständigt positionera sig, man avkrävs ett svar: vad står du för? Som om det fanns en redovisningsplikt. En tidigare intagen ståndpunkt förpliktigar; du måste producera fler. Har du uttalat dig kritiskt om waldorfskolan, men vägrar att ta notis om någon överkänslig människas löjliga besvär, har du omgående förvandlats till en jävla antroposof som vill se barn lida. Har du gjort dig lustig över svårigheten att förena Steiners stundom rätt underliga världsbild med förnuftet — en av de konfliktzoner där själva konsten i Steiners verk framträder! där det vackra kommer till liv i det svårfattbara — är du genast en förbannad scientist, materialist, en andeförnekare!, som är dömd att haja noll. Per definition.

Det förväntas liksom sedan att man ska gå ut stort och klargöra sina verkliga ståndpunkter, otvetydigt, fullgöra den själsliga redovisningen; man antas önska bemöta alla påståenden, i synnerhet de ohemula. Jag inser att det enda jag är dömd till är det permanenta exiltillståndet; jag är för dålig på att fylla i de osynliga formulären som bekräftar min tillhörighet. Ibland sänder mig matbutiken jag brukar handla i enkäter där mina åsikter efterfrågas. Eftersom jag är tilläckligt snål för att vilja tillskansa mig en värdecheck, våndas jag med frågorna. Men de kräver i alla fall inte en entydig redogörelse för mina lojaliteter i livsåskådningsfrågor; de nöjer sig med att veta vad jag tycker om ostdisken, i tio steg från dålig till optimal.

Och om svaret är att Steiners verk är ett ofärdigt konstverk för mig, kommer det inte tillfredsställa någon av er, för ni vill alla ha ett verktyg i kampen mellan livsåskådningarna, mellan de entydiga positionerna. Folk vill alldeles för sällan ha stjärnhimlen och underjorden och alla dimensioner däremellan; de vill ha en tevestudio där åsikter framförs, där människor förvandlas till sina positioner och ställningstaganden, representanter för en sak, som platta pappgubbar på ett skjutfält, som pepprar varandra. Någon estetisk glädje eller filosofisk tillfredsställelse ger det förstås inte, men jag vet inte om särskilt många saknar sådant. Många antroposofer och många av antroposofins motståndare är faktiskt lika på det viset: deras intresse för föremålet för oenigheterna är lite väl fantasilöst ibland. Platt, som gubbarna.

I impulsen att peka ut någon annan som andligt bristfällig (antroposofer) eller som svikare (och värre ting, för några av antiantroposofins enträgna aktivister), slutar det med att de avtäcker sina egna begränsningar, sina sprickor i personligheten.

Som de för all del inte står ut med att se eller låta bli sedda.

Fåfängan! Steiner säger någonstans (i något av mina favoritföredrag, han är så bitsk) att det är bättre om folk koketterar med sina världsliga tillgångar än med sina inkarnationer. Tyvärr ett beteende han också själv uppmuntrade liksom inbillningen att antroposofer är bättre än andra bara därigenom att de är antroposofer. Inte för att han är entydig (där heller). Men nog smickrar han många gånger sina anhängares självkänsla, deras känsla att vara förmer. Fåfängan, föreställningen att man själv kommit längre än någon annan i sin andliga utveckling, är ett gift. Och jag skulle nog våga påstå att en del antiwaldorfaktivister också hanterar gift: tron att det man gör är så satans viktigt. Det är en drog att tro att man är så högt utvecklad eller så oumbärlig. Man kan bli hög på övertygelsen (som i och för sig kan vara riktig!) att man sitter inne med kunskap som borde förändra sakernas och världens tillstånd. Om andra bara inte var så trögfattade och ovilliga. Då skulle man vara så behövd som man förtjänar. Minsann.

De flesta tror att man vill delta i tävlingen om vem som gjort mest för att “oskyldiga” barn inte ska hamna i fel människors klor. Att man ska imponeras av vem som kommit längst på vägen till de högre världarna, att man är en av dessa självutnämnda ägare av all insikt. Och om man nu inte imponeras, ska man i alla fall förstå att man är mindervärdig för att man inte förstår varför man borde… I båda läger klättras frenetiskt på godhetsstegarna och utgångspunkten är att alla skulle vilja vara på stegarna om de bara kunde. De som kan bör åtminstone beundra godheten och alla de rätt ställningstaganden som gjorts! Också alla strävanden som fallit platt. Den rätta vägen vill bli bekräftad såsom sådan.

Alltså, man kan kanske bära sin egen fåfänga; det måste man ju. Att jag skriver detta är förfärlig fåfänga. Varför gör jag inget meningsfullt? Pinsamt. Andras fåfänga är svårare att tolerera, när den inte tar sig estetiskt tilltalande uttryck. (I vilket fall den vore att rekommendera!)

Här en ledtråd för sökare av säkra, entydiga och ultimata svar: jag kommer inte att hantera det som jag tar på allvar med gravallvar.

2016.05.31

I påståendet att jag inte har funnit den “jublande upplevelse” (se inlägget härom dagen) som antroposofin som allomfattande, meningsgivande världsförklaring kan ge (och att jag därför inte begriper något), kommer en ganska fascinerande förståelse till uttryck, om jag nu inte gör mig skyldig till feltolkningar. En förståelse som antyder att antroposofin ska tjäna som ett medel för uppnående av existentiell trygghet. Antroposofin som en färdig världsåskådning, som en uppenbarelse av frälsande karaktär. För talar vi om någonting som existerar som ett moment av klarhet, ett ögonblick av sällhet, eller ett permanent tillstånd av visshet och säkerhet? En av många upplevelser på ens individuella väg som leder en framåt eller en upphöjd plats från vilket man kan blicka ned på resten av mänskligheten i trygg övertygelse om att sanningen har visat sig för en och allting därmed är klart?

Den antroposof som skrev det där (om mig och mina andliga tillkortakommanden!) har förvisso, till sin förtjänst kan man kanske säga, tidigare påpekat att antroposofin fungerar som en världsåskådning, och därför bygger på tro på och tillit till Steiners skådande av högre sanningar. Det vill säga egentligen bygger på att acceptera Steiners framställning såsom en slutprodukt — ja, i alla fall för de allra flesta som inte uppnår eget klarseende. Det är möjligt att jag inte förstått vidden av denna föreställning (eller förhoppning), trots min medvetenhet om hur antroposofer anammar antroposofi som religionssubstitut.

Det är sant att jag aldrig kommer att “förstå” antroposofin så som den kan “förstå” den som mottager den som allomfattande, meningsgivande världsförklaring. Övertygelsens jublande visshet är så att säga utom räckhåll. Jag saknar därtill erforderlig beundran och tillräckligt skenheligt allvar.

Men vad handlar detta om, om inte antroposofi som trosobjekt, om accepterandet av doktrin som den andliga extasens själva mål? För att återkomma till hunger och törst som metaforer: somliga antroposofer må vara avundsvärda för att de har funnit en färdigkomponerad måltid, som tydligen är välsmakande och mättande. De överlåter lagandet åt kockarna, som äras och beundras, och det görs reklam för matsedeln. Som lättsmält efterrätt kan serveras en bästsäljare om nära döden-upplevelser eller en samling av översinnligt förda, kanaliserade, samtal med elementarväsen, änglar eller pingviner. Varför inte? Allt duger som kan bekräfta giltigheten av de överlämnade och väl emottagna teserna. Också, fascinerande nog, den “atavistiska” spritualitet som Steiner avfärdade.

Såsom vidarebefordrad lära och uppenbarelse, religionssubstitut, är antroposofin egentligen ohyggligt svag. Närmast generad över sig själv. Den tappar allt värde som konstverk och som esoterisk filosofi och kulturell underström. Kuriöst nog kan den förvandlas till dogma som ingen egentligen längre förstår (eller bryr sig om att förstå) halvdant skyld under ytliga fraser och obefogad andlig fåfänga.

Den högmodiga vissheten, hur jublande den än är, måste i slutänden vara ömtåligare än tvivlet, hädelsen, brottet mot traditionen, och så vidare. Detsamma gäller den kollektiva bekännelsen. När en repa eller spricka uppträder i den sorgfullt konstruerade meningsfullhetens helhet, och man inte kan leva med det, måste man projicera bristerna på någonting annat än den allomfattande förklaring man satt sin tilltro till.

Om antroposofi vore den väg och metod som så många vill framhålla den som (och som den också verkligen är för en del — tror jag), och inte en samling uppenbarelser att tro på, vore en repa här och där inte något hinder, kanske snarare en tillgång, inte något som omedelbart måste lagas och lappas ihop för att en världsbild ska hållas intakt. Som väg tillåter den, ja, förutsätter, att avgrunden kan öppnas under en eller omkring en; någon existentiell säkerhet kan inte råda i det ögonblicket. Meningen är inte den färdiga förklaringen utan vart detta skeende tar en. Men den fullständiga vissheten klarar inte av det; den klarar bara av jublet och bekräftelsen; den behöver idoler, som inte kan falla.

2016.05.29

De läsare som läser en i nattmössan och drar sina slutsatser ur röven, kommer förmodligen långt ned på listan över vilka man helst tänker på när man skriver. De är för all del att föredra framför dem som vill göra slarvsylta av en, hänga en på torget, androm till varnagel, eller bara kasta ur sig förakt; det finns oändligt många sorter bland människovarelserna. Men man tänker, kort sagt, hellre på en läsare, som man fåfängt tror förstår en.

Som förstår att man inte skrev en text för att den skulle läsas som en endimensionell instruktionsmanual. Som inser att ens resonerande fram och tillbaka kan innehålla (vad ska man kalla dem?) retoriska vändningar — det är ett trevande framåt — och inte alltid utslag för en absolut ståndpunkt. Som kan hantera att man kan kalla något en sak, för att sedan i de fortsatta resonemangen och i textens andemening säga något annat. Att saker och ting kan bölja fram och tillbaka. Att man inte är en sak, och vill en sak. Utan många. Att man kan få vara i osäkerhetens område och tvetydighetens. Den tekniska manualens entydiga svar uteblir.

Ett led i den antroposofiska träningen är (kortfattat och förenklat) att kväva sin impuls att döma, och att betrakta det man har framför sig med öppna ögon. Man försöker möta det så som det är, utan att låta de egna förutfattade meningarna ta över. Det innebär inte att man måste förvandlas till ett tigande fån i alla livets sammanhang, men att man medvetet övar på förmågan att hejda sig, att lämna ett utrymme för det andra att visa sig för en.

Det är en förment enkel övning.

När man skriver en text önskar man sig det som övningen går ut på: att läsaren ska stilla sig själv. Egentligen vill man kanske att han för ett ögonblick nästan ska sudda ut sig själv. Att det man säger ska tas emot, om så för en kort stund, utan tolkningar och bearbetningar. Och att man har lyckats väva en väv, där läsaren efterhand vill väva in sig själv. Att man lyckas säga något som betyder något. Därefter kan läsaren göra vad han vill.

Men så kommer antroposofen, som måhända upplever sig ha utvecklat en viss klarsyn, trots att han föll i sömn under övningarna, och som annars mest klagar över det hopplösa (såsom bristen på reseledare till de andliga sfärerna). Han har sett något, och visar upp det. Om man tänker sig att texten är som en bild i ett kalejdoskåp. Han skakar och vrider och så uppkommer, genom att glasskärvornas mönster omorganiseras, en ny bild; orden är de samma, men sammanhanget och meningen som den ursprungliga bilden hade är borta. Sedan håller han upp en spegel, och där står man, liksom som en människa fast helt annorlunda ihopsatt, en underarm sticker rakt ut ur huvudskålen, en fot där näsan borde sitta. Man fattar inte hur det har gått till, hur man har blivit till denna karikatyr.

Det finns mycket man skulle kunna säga om det inträffade, men få saker som lever upp till antroposofers förväntningar på ödmjukhet. Kanske ska vi låta oss smickras av de förväntningarna, snarare än att dra uppmärksamheten till den där dekorativa bjälken de har i ögat.

Den andliga underlägsenhet jag tillskrivs torde göra mig obenägen att svara med att buga och bocka och tacka. Det är sant, jag har nog varit dålig på att kuva mig inför dem som anser sig se sanningen. Om jag inte vore så hånfull, skulle jag be om förlåtelse för min fräckhet. Om jag inte vore oförmögen varje djupare känsla och upplevelse, varje insikt av andlig natur. Vilket skulle bevisas!

Det är emellanåt häpnadsväckande talanger som slösas på min obetydliga person. Man har till och med kunnat utröna vad jag aldrig har känt! “Den jublande upplevelsen av att se övergripande sammanhang där tillvaron blir meningsfull”. Och vet vad jag aldrig kan förstå, som det att en stark övertygelse kan förändra människors syn på tillvaron, för jag förstår inte “bevekelsegrunderna”. Den klarsynte antroposofen har naturligtvis andra medel till sitt förfogande: han ser rakt in i andras inre. Han vet bevekelsegrunderna, både mina och andras, utan att behöva undra eller resonera.

Det finns få saker att säga, som sagt. Att befinna sig bland så känsliga fjärrskådare, som finner ting hos en som man inte trodde fanns, är att gå på glas. Jag vill inte tänka på färgen av min aura.

Men jag tror att det finns människor som misstager sin egen trångsynthet för andras andliga mindervärdighet.

2016.05.21 (ii)

Den här debattartikeln vill “reda ut ett par vanliga missuppfattningar om antroposofisk sjukvård” men inte blir man klokare för det. Faktum är att så särskilt mycket om antroposofisk sjukvård reder den inte ut, men lyckas förstås reproducera några tokigheter förutom de vanliga flosklerna.

Märkligast, om än långt ifrån unikt, är kanske ändå påståendet att antroposofisk vård “tar hänsyn till hela individen, och ser kopplingen mellan kropp och psyke.” Jag tänker inte påstå att det är strikt felaktigt, men väl att det är en bristfällig och missvisande beskrivning.

Det är sant att både kropp och “psyke” (i gängse betydelse) ingår i ekvationen. Men det är, så att säga, ett anpassat vokabulär. Människan, antroposofiskt betraktad, består av den fysiska kroppen och därutöver flera översinnliga väsensled, som existerar utöver och genomtränger den fysiska kroppen mer eller mindre, och det antas att dessa väsensleds verksamhet eller overksamhet kan orsaka (eller förebygga) sjukdomar i den fysiska kroppen. Alltså sådana led, eller “kroppar”, som man inte kan varsebli på ett direkt sätt, utan måste utveckla ett särskilt “seende” för. Deras verksamhet sammanfattas ganska dåligt i termen “psyke”. Det högsta ledet, “jaget”, reinkarnerar — gör “psyket” per definition det? Är det underkastat karmiska lagar?  Och så vidare.

Det är elementärt, och något som väl alla som skriver om och argumenterar för antroposofisk medicin känner till, men ändå lyckas man bara klämma ur sig något så jämförelsevis odefinierat och oinformativt som “kropp och psyke”. Förvisso ingår de aspekter som normalt rimligen räknas till psyket också i det antroposofiska systemet. Men det är också allt. “Hela människan” är mer än “kropp och psyke”. Det är så otillräckligt att stanna där. (Att artikelförfattaren valt uttrycket “hela individen” i stället för “hela människan” är lite annorlunda. Jag gissar att det inte är ett medvetet val.)

Jag börjar tycka särskilt illa om debattartiklar som lovar att reda ut missuppfattningar men i stället upprepar meningslösheter som en grammofonskiva som hakat upp sig. Om det åtminstone fanns argument eller information av någon som helst tyngd, kunde upprepningen vara förlåten. Men så är det inte. Inte ens de enklaste förhållanden lyckas man framställa på ett sätt så att läsaren kan begripa något litet om vad antroposofisk medicin är, om antroposofiskt tänkande, om synen på människan.

Och som om inte detta vore nog, måste farsen med de antroposofiska preparaten och Vidarklinken spelas upp igen med jämna mellanrum.

2016.05.21

(vi)

(sent omsider)

Å andra sidan är analysen kanske riktig? Hellre utbytbarhet och anonymitet än icke-existens. Om den inre vägen inte går att beträda, återstår den yttre.

Jag läser emellanåt på Ytterjärna Forum, denna satsning som ska sätta Ytterjärna på kartan och marknadsföra den antroposofiska rörelsens företräden. Återigen gäller att man har något att sälja, men inget att berätta. Med några sällsynta undantag (något som Ursula Flatters skrev, exempelvis) är det en ren PR-produkt utan själ och utan nerv, med artiklar huvudsakligen skrivna på menlöst reklammanér. Visste man inte bakgrunden, kunde man misstaga det hela för ett slags oförargligt livsstilsmagasin med harmlös måbravinkel och subtil rosalaserad bakgrundsfärg. Varmt och ombonat till synes; lättsmält framför allt. Men hela tiden lutande åt ett visst håll, åt ett visst intresse, affärsmässigt och ideologiskt, men främst det förra.

Det är för det mesta helt ointressant, en endimensionell produktion. Man kan förvisso beskylla antroposofin i sig för mycket, bland annat ett visst charmerande vanvett, men inte det att den är enkelspårig och oengagerande, inte det att den svävar på ytan, inte det att den framhäver sig som menlös, för det gör den aldrig; det vore dess antites. Den är snarare för mycket, än för litet.

Jag törs numer knappt säga att syftet med dessa popularitetsskapande insatser är att medvetet bedra människor till att konsumera något de inte förstått sig på. Det är för att jag inte vet i vilken utsträckning antroposofer bedragit sig själva – eller helt enkelt glömt bort något väsentligt.

Är det ointresset för antroposofin som ätit sig inåt den egna kroppen, ointresset som infiltrerat den på djupet? Faktum är att många som är aktiva i och omkring antroposofin är anmärkningsvärt flegmatiska. De tror, lite vagt, att den är “bra”, det räcker så. Eller är det världsräddarkomplexet som tvingat fram en temporär kompromiss: att tilltala allmänheten på det enda sätt man tror allmänheten är beredd att bli tilltalad på och med det som man (ibland fördomsfullt) betraktar som det “vanliga” samhällets ytlighet? Kanske en kombination, kanske ytterligare faktorer; det finns flera tänkbara.

Men att bli till det man egentligen föraktar, ytlig och uta mening, torde skapa en inre konflikt. Men kanske kan kollektivet härbärgera detta drama bättre än den enskilda människan.

2016.05.15

Anthroposophists have a bad habit of producing texts that have no content at all, but are words piled upon each other, at seeming random, like the stuff that comes out of those hilarious automatic text generators or perhaps more like something dreamlike, resembling sounds and words, flowing out from a subconscious state. This again is one of those things one can’t blame on Steiner; he never does that, he’s full of meaning. He’s not intellectually lazy in that way, nor is he asleep. One may agree or disagree, but as a rule he’s saying something. 

It’s a funny quality to be capable of seeing higher worlds and of consciously battling Ahriman and Lucifer, and so on, but then to fail at writing a few text passages that have some actual content. (I’m thinking of Pessoa now.) The words, although individually appealing (at best), suddenly seem to be transforming into opposing forces of a most demonic kind. They assemble into something superficially appearing to be text, but a void is left where meaning should have been. There’s nothing there.

One example of many, see page 7.

And you wonder to yourself, as a reader, what was it I read? What were all those buzzwords, how did they go together? Did I actually read at all, because it would presuppose some engagement with the text, which in turn presupposes a content, or did I simply feed words into my mental machinery?

Come to think of it, don’t contentless texts and empty phrases — even poetry requires a thought and a thread to follow, not to speak of beauty — provide fuel for ahrimanic processes, sclerotic and cold? It’s the first thing I’d suspect! Said jokingly.

(It should be added: thankfully, there are also lots of anthroposophists who don’t write like that. And, regrettably, lots of non-anthroposophists who do. It’s the language of corporate bullshitters and of dimwitted life coaches, among others, who wish to conceal a lack of substance.)

2016.05.14

This is delightful, though the notes are hard to decipher at times, and I so wish the note-taker had included copies of the images they talk about! It makes me think there ought to be a publication of some kind, a nice little book, that contains all the images of Steiner, all photos, all paintings and drawings from the time, and everything else, the death mask, too (such a curious thing, it seems today, but common then!), him dead, newspaper charicatures, and so on. I want to dispel the notion that this would be superficial. It would be superficially superficial, but beneath that superficiality… there’s something more, perhaps surprisingly.

Thus, I won’t laugh at those notes. In fact, I see the point of the theme, as it were, though of course it is on the surface a bit silly. How much do the photos actually represent Steiner, and how much does our way of seeing them have to do with us, with how we interpret his looks? Critics and opponents almost invariably look at him and see someone who spooks them out, someone utterly suspicious; anthroposophists, it seems, see someone they have great trust in, someone from whose eyes complete goodness speaks. But the way of seeing also has something to do with the conditions of our time, when smiling in photographs is commonplace. (Unless you want to look consciously cool. Which, I guess, Steiner may have wanted, had he lived today.)

Andrej Bely, among others, but Bely most eloquently, describes Steiner’s laughter, his smile. We’ll never get to see that, because it’s not the kind of face people pulled when posing, very conscious that a photograph was taken. First, the obvious, photos were not snapped spontaneously and all the time, as they are today. Second, smiling was not thought of as an appropriate expression to have in a portrait, it didn’t signal anything good; rather than the warmth we may assume, it may have come across as a sign of irresponsibility: “the only people who smiled broadly, in life and in art, were the poor, the lewd, the drunk, the innocent” (see this fascinating article, which goes further back in time than Steiner’s era, but it’s still worth considering the arguments). To this day, not smiling may be the chosen expression for the serious esoteric philosopher, which is what he aspired to be (other rules would apply to new age folks who are high as kites and riding pink unicorns (I would not claim to know)). When I look at photos from his most active time, the beginning of the 20th century, it strikes me that perhaps it was during that time, with the increasing presence and ease of photography, that attitudes towards smiling in pictures were in transition. Certainly, there are people smiling, anthroposophists smiling, too, but not to the careless extent that people are doing it today.

And we’ll (probably) never see the laughter and the smile Bely describes. From anthroposophically designed picture frames everywhere, Steiner looks down, a stern look on his face: a very serious man, weighed down by the truths (be they subjective or not, false or not) of the universe. It’s the look that most anthroposophists would prefer anyway; the only image they want, it mirrors their own needs. But I don’t think the one thing can exist without the other, and thus Belys portrayal points me to something essential, something which lays hidden in the portraits, too, invisible; a laugh. The all-encompassing dead-seriousness of so many anthroposophists, or should I be specific and say some fervent Steiner defenders, is really something else: it’s pseudo-seriousness. Or potential insanity, to paraphrase Bjørneboe. The guardian of the threshold would stop you well before the gate, for good reason.

Taja Gut, in his lovely little book, asks himself the question what inspired his trust in Steiner: “Du wirst dich wundern: sein Gesicht, letzlich, glaube ich …”. He describes how he went along to a classmate’s summerhouse, and there found a book whose cover had a photo of Steiner; I think I know which photo, because he detects a smile in Steiner’s face (it’s very subtle, a hint, a tired subtle smile, but it may be there), “vielleicht sogar einem Lachen nicht abgeneigte Mund”, which is not only wonderfully expressed but quite an perspicacious characterization and an interpretation that comes naturally if one keeps Bely’s testimony in mind. But Gut also mentions the eyes.

Lots of people, both his contemporaries and those seeing him on old photographs, are transfixed by those eyes, those intense, penetrating eyes. They’re some ardent eyes, certainly. Yet, despite them, there’s something aloof about some of the images, like he’s not really there, but staring into space (or the spiritual worlds, if you’re that way inclined). I’ve heard and read so many critics of his teachings who say that he creeps them out. I don’t dare say they’re extrapolating from their negative opinions, because there sure is something special about his aura (I mean that in a secular way). And it is weird, by ordinary standards, to idolize someone’s image the way anthroposophists do, unless that someone is your child, you dog or the Messiah. (Oh, well. But it is a tad bit odd for a teachers’ room at a school.)

I can’t say what it is they see, those critics who are spooked; perhaps I could before, but have gotten so used to seeing him everywhere that it no longer has that effect? (Maybe I have forgotten. I feel defect somehow, I should see what they see!) But I’m even more mystified by what some very devoted anthroposophists see; there’s so much high-strung deification going on, so much falling on knees. (By the stuff in the document that inspired this post, I wasn’t put off. It was overall quite nice and comparatively sober.)

Much ado was caused by a photograph which emerged of Steiner, flanked by several women, holding a child. What critics saw and what some anthroposophists saw was, well, quite different things, as though they lived in different worlds, looking at two very different images. It was a bit amusing. It’s the only photograph I’ve seen with Steiner and a child. There’s one photo of him with some other women and a dog; the dog sits (on one woman’s lap) with his back to Steiner, so one can assume he didn’t suspect Steiner of being a cat, which is always something.

I shall not reiterate the debate or repeat myself in the matter of this girl. There are absolutely no sources, as far as I know, that say he frightened children. Not even from a decade later, when he was running a school. Not that I’ve delved into this matter, but to my recollection I haven’t accidentally come across anything such. My memory is famously bad. On the other hand, it’s quite good at retaining completely useless information, among which this would count. Let’s assume, in absence of evidence to the contrary, that at least he didn’t appear like more of monster to a child than the average adult.

What’s more interesting about many of the photos is the women. I saw one recently in which he’s sitting between Ita Wegman and Marie, looking almost resigned, tired, surrounded by lots of other women on all sides. Ita Wegman’s eyes are far more intense in that picture; they’re eyes shooting astral darts, or something. Those other women — not Ita and Marie, that was something else altogether… — bring us back to the image with the child, taken in Oslo back in the theosophical days, 1908. Like a significant number of other anthroposophists, her mother, also present in the photo, had a crush on Steiner. I read this somewhere. It was all dictated by karma, one must presume, but no less a nuisance for that; well, that of course is nonsese. She ended up in a state of ill health (and later in a state of unfortunate political predicaments, but that’s neither here nor there). In 1908 it was all fine and dandy. The rest came later.

I suppose the images can’t be talked about properly without to some extent taking into account his charisma, his real life charisma, which we can never experience first hand. It would be fair to say, though, that although we can’t experience it as such, the crush has lingered on in another form than that manifested by those ladies. That crush — essentially a crush, be it one with spiritual overtones, but perhaps it’s preferable to clad it in more sophisticated terminology, let’s say: strong emotional dedication — may explain not just the presence of the portraits on the walls, which one can write off as charming and odd, but the uncritical devotion, which is far more tricky. And this smittenness appears to hit men and women equally, unlike the madness of those women back then, or those “man-chasing hysterical women in our Society”, as Steiner referred to them as in a moment of clarity.

The book I proposed above is truly needed, as you can see, so that we can discuss this at length and depth! It’s actually a curious thing for many reasons. One being how his looks and his charisma has shaped anthroposophy, but that’s fairly superficial. Another one is the possibility, or rather presumption of possibility, which is inherent in anthroposophical beliefs, of perceiving someone’s soul qualities in their outer physical appearance — and supersensible appearance, for those clairvoyants who believe themselves competent. It’s interesting for principal reasons. What do people think they can perceive? How does this affect human interaction?

In our time, with its hypersensitivity and hysterical readiness to take offence, perhaps his countenance should not be displayed or linked to without one of those increasingly famous trigger warnings, considering how scary those dark piercing eyes can be, but it is nonetheless my conviction that he should have kept the moustache of his pre-anthroposophical life.

2016.05.11

Som ögonblicksbild har den en viss tjusning, som så många ögonblicksbilder från waldorfskolan. Det där estetiskt tilltalande, det vackra som skiljer sig från allt som folk är vana att se i en skola (kala, överbelysta rum, fantasilösa böcker, håglösa människor…), det kommer emot en med en viss stryka, om man säger så. Ja, inte mig kanske, men jag kan onekligen förstå det, är jag stänger av mina egna invändningar. Så klart man kan säga: wow! Detta är så annorlunda, så mycket vackrare.

Och sedan missa att det finns en fråga att ställa: hur ser detta ut när det inte handlar om en ögonblicksbild, utan om en ständigt pågående vardag?

I ett reportage i Pedagogiska Magasinet förmedlas just en sådan ögonblicksbild: läraren i waldorfskolan som undervisar med hjälp av svarta tavlan och det konstnärliga inslaget. Inget av detta är något nytt: internet är fullt av bilder från svarta tavlor i waldorfklassrum världen över. De är — oh! ah! — i allmänhet vackra, ibland häpnadsväckande skickliga. Kvaliteten och det annorlunda i det hela förstummar ifrågasättandet; tanken kommer inte ett steg längre.

Hur är det egentligen att sitta — år ut och år in! — och vänta på att klassens långsammaste elev, han eller hon som knappt kan läsa och skriva (“särskilda behov” eller vad det heter i dag), ska hinna kopiera lärostoffet från svarta tavlan? För med denna undervisningsmetod är den långsammaste ledaren. Det måste vara så. Lärostoffet förmedlas endast via svarta tavlan och muntligt. Dess värde beror helt av lärarens kunskaper och elevernas kollektiva kapacitet.

Den är ändlöst tråkigt, denna ständiga väntan. Man får en relation till träden utanför fönstret, till träets mönster i de laserade väggarna och till deras färger, till lacken i bänken och till suddgummismulornas natur (kan de sättas samman igen, om man pressar ihop dem hårt? nej), till hastigheten hos armbandsurets sekundvisare (kan man notera några fluktationer, kan man upparbeta en intuitiv känsla för sekundens längd?), ja, till alla ting omkring en, som observeras i minsta detalj — i väntan på att den sysslolösa pausen i tillvaron ska upphöra. Det slår mig nu att det är något meditationsliknande över dessa ofrivilliga övningar. Och kanske får man något slags insikt i verklighetsupplevelsens manipulerbarhet?

Huruvida detta är god pedagogik, är en annan sak.

De säger: det är gott att öva sig i att tåla att ha tråkigt och att göra ingenting, det är gott att vänta, att inte skynda framåt (till sådant man ändå inte är mogen för)! De är waldorfpedagogiska dygder framstår det som ibland: senfärdigheten samt tristessen under den evighetslånga väntan på ett innehåll som äntligen ska inspirera. Men allting, också den nyttigaste övning, kan vändas till det destruktiva, till en känsla att tiden går en förbi, att så mycket var så meningslöst.

2016.05.11

En del saker blir en välbekanta, även om de är underliga, om ni förstår vad jag menar. De får en inte längre att höja på ögonbrynen. Att människan har osynliga väsensled, att hon egentligen inte är dödlig utan återvänder, att alla fysiska ting och varelser har egenskaper bortom dem som kan varseblivas med de vanliga sinnena, att jorden och hela kosmos lever, att de döda existerar jämte oss men bara inte synliga för våra vanliga ögon, och att andra väsen befolkar de sfärer runt oss som vi också lever i utan att till vardags märka av det, och därtill alla kosmiska inflytanden och krafter som styr och ställer i det ockulta – ja, allt sådant hör till förutsättningarna. Det fladdrar inte längre i den skeptiska nerven när man hör om sådant. Man blir van. Man säger, okej, det är detta universums inre logik som måste få råda, om man ska förstå. Man kan ta sig an det lite som vore det ett konstverk, man ifrågasätter inte varje streck. Däremot ställer man sig kanske frågan om tavlan återspeglar verkligheten – eller så gör man det inte, beroende på vad man nu vill. Verket måste inte nödvändigtvis vara motsägelsefritt eller ens begripligt för att tillerkännas en egen rationalitet inom det universum det skapat åt sig.

De grundläggande idéerna hos Steiner är inte knepigare än att var och en med någorlunda hyfsad tankeförmåga kan fatta dem; de förblir naturligtvis konstiga, betraktade ur det vanliga vardagsmedvetandet, men de går att begripa. Men sedan blir det förstås värre. Graden av komplexitet är närmast oändlig, kan det kännas som. Jag läste nyligen en föredragssamling som blev ohyggligt svår att följa mot slutet. Hänger han faktiskt med själv? är en hädisk fråga jag ställde mig. Och varifrån kom alltihop? Man kan förstå åhörarnas idoghet med att nedteckna vartenda ord han yttrade. Somliga föredrag skulle ha varit omöjliga att rekonstruera i efterhand och svåra att förstå innehållet i efter att ha hört dem bara en gång. Å andra sidan innebär det att vi kan sitta här hundra år senare och ta infall som kanske var flyktiga på allvar och undra om han ändå inte, där och då, trillade över vanvettets kant. Det tror jag förstås inte att han gjorde. Men vad är det han egentligen gör? Skiljer agnarna från vetet? Kollar om någon drar på smilbanden eller om ingen vågar, tagna av stundens allvar och hans auktoritet som de är?

För när han talar i den här i allt stigande grad komplexa och svårgenomträngliga föreläsningsserien så går han från det enkla och antroposofiskt självklara via saker som i alla fall följer den inre antroposofiska logiken (om än inte vardagsförnuftet), talar om hur människan funkar och om olika medvetandetillstånd och om hur man kan uppväcka sina organ som uppfattar de översinnliga världarna och om hur man ta sig till olika sfärer av dessa världar och därför också följa de döda en bit efter döden och hur man i dessa världar möter olika väsen, som inte är de döda, utan andra väsen av olika ursprung och med olika natur, de har inte levt inkarnerade på jorden men lever sida vid sida med oss i dessa andliga världar och där mitt i allt detta, mitt i den ökande teoretiska komplexiteten, där bland alla levande och döda och andra väsen, nya och gamla bekanta, där kommer detta, att en del av dessa väsen ser ut som

kängurur med simfötter som ankor!

2016.05.06

(v)

Jag kan kanske tillåta mig ännu en parentes innan jag fortsätter?

Även om det är så att den ”officiella” antroposofin möter en som en ocean av menlöshet, av intetsägande tråkighet, var det ju knappast tanken. Eller ens sanningen?

För att gå till de andligt-kulinariska liknelserna: Steiner säger (i ett av de verkligt grundläggande styckena) att begäret efter antroposofi ska vara som hungern och törsten, en livsnödvändighet att stilla. Och från den utgångspunkten är det svårt att se hur det har blivit som det har blivit: ett ändlöst grått fält, uppbrutet här och där av fadda populariseringsförsök i samma gråskala men en annan ton. Jag läser just nu – läser, eller tuggar mig igenom – ett betydande verk av en berömd antroposofisk författare. Förutom att Steiner framställs som vore han en Jesus sedd genom ögonen hos den överspänt nyfrälste, är den monotona boken en närmast autistisk-mekanisk detaljexercis, en generalrepetition i likstelhet. Pedanteri i den högre skolan.

Men är det så här det verkligen är? Man får en ensidig bild kanske; jag överdriver, det finns så klart andra bilder, som jag kunde ge i stället. Men de är kanske mer atypiska. Å andra sidan ska man inte underskatta svårigheten att förmedla dessa saker. Jag tycker att jag med tiden blivit ganska hyfsad på att förklara en del grundläggande antroposofiska tankegångar. Jag är i alla fall inte sämre än åtskilliga antroposofer, vilket i och för sig inte säger någonting. Men att förklara är en sak – när det kommer till begeistringen för ämnet, att förmedla den, då går jag egentligen bet. För varför i hela fridens namn ägnar man sig åt det här? Det är ju den frågan jag vill ha svar på från andra: varför? Eller snarare: jag vill förstå varför, vilket man ibland förstår utan en explicit förklaring. Men ofta tycks det som om de egentliga svaren förblir gömda under högtravande skenanledningar. Man förblir på grunda vatten.

Och det är inte åsikter jag är ute efter; jag är dödligt trött på åsikter. Jag vandrade i skogen i dag med fyrbent och tvåbent sällskap, det fyrbenta ägnade sig åt sitt, men det tvåbenta sa ungefär: det är som att du har hela den här fascinationen och kan redogöra för alla dessa antroposofiska ting, som är så obskyra, men gör det som en neutral, som om du inte hade en åsikt i frågorna, man kan helt enkelt inte veta vad du tycker. Jag antar att jag därmed har uppnått något – men vad? En tvetydighet som finner resonans hos väldigt få människor, tror jag. Samtidigt framstår det ju som solklart att man inte kan (eller bör) ägna sig med en sådan fanatisk frenesi åt något, som därtill för det normala ögat är rena vansinnet, utan att man har ett mål. Man bör vilja något med det, att uppnå ett resultat.

Men varför Steiner? Man kan ju byta det mot en fascination som finner genklang och ger gemenskap – en nyttigare begeistring? Man bör ju inte bli fanatiker, utan kunna växla saker och ting i sitt liv mot annat som gör större nytta. Således en ”hobby” som inte flyger omkring i rymden och inte går att förklara på ett rimligt sätt för en rimligt tänkande utomstående. Så vad är det med Steiner, som motiverar att stanna kvar där, om andra alternativ är mer rationella – människan kan ju ändå bli fanatiker över nästan vad som helst, varför inte göra ett förnuftigt val? Något man kan tala med människor om och som säger dem något.

Det är hans hjärna, säger jag. Den är så oändlig. Att nämna hjärnan är förstås ohyggligt materialistiskt. Jag hade lika gärna kunnat säga något annat: allt det där han har i huvudet – huvudet i vidsträckt mening. Vad han gör av allt det som kommer i hans väg. Alla de olika ”språk” han använder för att förmedla sig. Alla de anpassningar han gör till dem som lyssnar på honom. Allt det där som han kanske eller kanske inte menade bortom de ord han valde för en viss kontext. Alla ting som hör samman med andra ting i olika nivåer och skikt av verkligheten. Men mest av allt: hur allt fick plats. Det är som en bisarr hyperintelligens, som sådan oändligt fascinerande. Ett inre kaos som organiserar sig till ett allomfattande och ordnat tankekosmos. Jag vet inte om man egentligen analyserar på ett rationellt vis eller om man subtilt hjärntvättar sig själv motvilligt, när man sysslar med honom. Inget blir riktigt som förr.

Ja, men det är så, sa min bekant, som om du skär upp den där hjärnan med en osthyvel och visar upp de tunna skivorna skivorna, skådar igenom dem, sätter ihop dem. Det är ett slags kärlekshistoria.

(Efter denna lilla pausunderhållning, orsakad av omständigheterna och min oförmåga att fokusera. ska jag gå vidare som tänkt i denna lilla serie, som ju ändå är alltför fragmentarisk för att utgöra en serie och därför egentligen inte lider så mycket av ett avbrott.)

2016.05.04

(iv)

En anmärkning, en alltför lång sådan, så här i pausen som uppstod (jag har uppenbarligen inte kapaciteten att hantera folk, en snart 12-årig hund som kräver mer uppmärksamhet än någonsin – och att färdigställa texter jag påbörjat):

Vem vill inte bli förförd av mat? Oavsett var slutpunkten finns är det egentligen en utmärkt startpunkt. Jag menar det på fullaste allvar när jag skriver att man kan beskriva antroposofin utifrån en skiva bröd. Brödet innefattar hela kosmos.

Men bortsett från allt man skulle kunna säga utifrån en skiva bröd, är antroposofin mer en matsekt än den är en färgsekt, som någon lustigkurre kallade den härom året i en nu nedlagd gratistidning; det gäller både i fråga om hur mat framställs (även om man delvis frångår idealen) och vad antroposofer äter, om de försöker äta korrekt. Man har kanske känslan att en del av det mest doktrinära har släppt taget, men jag gissar att antroposofer fortfarande konsumerar mindre potatis än den genomsnittlige svensken. Potatis orsakar materialism, förnekandet av anden. Hade jag kvar det där DN-reportaget kvar – jag måste leta upp det någon dag – skulle jag analysera vad som förekom på tallrikarna.

Det finns nämligen många riktlinjer för näringsintaget, och de muntrar onekligen upp en. En del är generella regler, andra specifika, det vill säga, viktigare för vissa personlighetstyper eller för den som söker en esoterisk utveckling. Generellt äter man mycket säd i stället för exempelvis potatis; veckodagarna har sitt eget sädesslag, för rytmens och den astrologiska riktighetens skull (ris på måndag, havre på fredag, osv!). Man kan ju tro att Steiner förespråkar vegetarianism allmänt, men här är han inte motsägelsefri; vegeterianism utan andligt arbete leder till sjukdom, menar han vid något tillfälle. Även för den andligt strävande gäller att det är bättre att äta kött än att ständigt gå och vara sugen på kött, men det är bättre utan. Köttet så att säga försinkar utvecklingen, man blir tung och trögrörlig i anden, och man binds för hårt till materien. Utan motsägelser är Steiner som sagt inte. På annat håll rekommenderar han generellt ett avstående från kött, då de andliga krafter som utvecklas när man äter grönt, förblir passiva vid köttkonsumtion. Det är emellertid så att den som genomgår en andlig utveckling automatiskt fattar avsmak för kött. Något kategoriskt tvång kan det aldrig bli fråga om, bara riktlinjer och förutspådda utvecklingstendenser. Man kan ju tänka sig att den som trevar sig fram på den andliga vägen blir mindre benägen att erkänna en längtan efter kött. Det förmedlar ju något ofördelaktigt om en själv, och andliga är sällan mindre fåfänga än andra. (Frågan är vad man ska äta eller inte äta för att minska på sin fåfänga?)

Alkohol bör undvikas i alla former; det är ett onödigt ont i våra dagar. Det gjorde han förvisso inte själv som ung; hans favoritdryck var cognac, hans älsklingsmat var korv. Men det var kanske en fas han behövde gå igenom. Vinet, säger Steiner, blir ett slags fiende till jaget, således ett hinder för jagets riktiga utveckling, och det stänger vägen för andliga framsteg. Särskilt för esoterikern är alkoholen farlig då den förvandlar högre krafter till lägre egoistiska krafter och sliter isär astralkroppen. Dessa invändningar mot alkoholens existens har som ni vet inte hindrat att det är vinet, denna jagsaboterande dryck, som har blivit den biodynamiska rörelsens verkliga succé – inte till exempel morötterna. Nu kan man förstås föreställa sig att vin mest konsumeras av icke-antroposofer, som inte behöver bekymra sig om att alkoholen gör varje andlig strävan omöjlig (ja, det säger han). Det är för det första en sanning med modifikation, och för det andra har antroposofer höga pretentioner ifråga om att leda mänsklighetens andliga utveckling! Det inger betänkligheter. Å andra sidan uppfylls man av en mild optimism över varje världsåskådning som sätter vinet framför fanatismen, eftersom den frihetshatande motsatsen är fasansväckande i praktiken.

Så man undviker alltså inte generell alkohol, dock säkerligen individuellt. Men svamp torde man väl ändå undvika mer allmänt? Jag tror det faktiskt. För det första innehåller svamp krafter från den gamla månen; skadliga krafter som förstelnar och förhindrar den andliga utvecklingen. Vad värre är – ur ett socialt perspektiv – är att antroposofer kan avslöja att man ätit svamp: ens astralkropp öppnas och stängs som ett slags sax! Jag tror att det är en dålig sak, men oavsett kan en svampälskare inte njuta av delikatessen utan att avslöja både sin böjelse och sitt sorgliga tillstånd under de destruktiva månkrafterna. Sparriskonsumtion avslöjar sig också, ty ur munnen på den som äter sparris växer som en luddig formation, ett slags skägg, som förvisso inte kan varseblivas med de vanliga sinnena.

Det är komplicerat att äta rätt. Ärtväxter förstör eterkroppen, proteiner gör tydligen sexuella impulser svåra att bemästra, folk som lätt blir avundsjuka bör undvika gurkväxter, meloner leder till vällust alternativt förmörkar de intellektet, och äpplen för med sig en vilja att dominera och brutalitet. Socker leder till oberoende, men den som har kommit en bit på den andliga vägen får ofta ett starkare behov av socker; socker är alltså dåligt för den vanlige egoisten, men för den osjälviske antroposofer skapar sockret ett välbehövligt band mellan jaget och jorden, mellan jaget och det fysiska. Kaffe stärker det logiska tänkandet, men leder till hysteri hos den som är dålig på att tänka; teet kan göra dig till drömmare, till en människa som är fladdrig i tankarna och mindre benägen till sanning, men tjänar ibland som hjälp att nå fram till nya idéer. Chokladdrycken duger endast vid kälkborgerliga festligheter. Jag förmodar att ingen antroposof med självaktning vågar servera något så vederstyggligt!

Melankoliker bör äta frukt (men kanske inte överdrivet mycket melon?), sangviniker rotfrukter och koleriker bör undvika starka kryddor. Barn ska serveras hasselnötter, som stärker hjärnan. Fett från mjölkprodukter är det bästa fettet. Mjölken är förbunden med jorden, och veganismen är uppenbarligen inte Steiners kopp te: köttkonsumtion fjättrar å ena sidan människan vid det jordiska i alltför hög grad, medan å andra sidan mjölkprodukterna tynger ned henne alldeles lagom så att hon behåller kopplingen till jorden och inte alldeles flyger i väg. Olika yrkesgrupper kan behöva olika riktlinjer: vegeterianism är bra för läkare och jurister, som därigenom får lättare att nå insikt i sina klienters situation, men är helt fel för bankirer och företagsledare.

Detta är ju alltihop ganska torrt och tråkigt, dessa livlösa regler som manar till efterföljd även när de inte kräver det, är det inte? Men kanske ska det vara trist? Steiner säger att de största av de heliga levde på frukt och bröd och vatten, och att inga mirakler kan utföras med en full mage. Å andra sidan beror det kanske på vad man lägger in i mirakler. Från Jens Bjørneboe, den norske antroposofen (emellanåt motvillige), som skrev med nerv och blod och kött, hämtar jag följande stycke, detta hypnotiska stycke, som får tjäna som avslutning på en alldeles onödig text…

Vi spiste som vi aldri hadde spist før. Den samme økningen av sanseevnen som gjorde farvene omkring oss synlige slik som de virkelig er, gjaldt også smaksnervene. Bare brødet og smøret, med en munfull vin til, inneholdt allverdens rikedom av smak, av sol, jord og regn, av kornet og av melken som smøret var blitt til av. Det var eftermiddag.

2016.04.22

(iii)

I det här ljuset kan man möjligen se det stora reportaget i Dagens Nyheter förra våren, det som jag aldrig skrev om då (bortsett från ett inlägg i en specifik fråga: den om den bortdribblade reinkarnationen).

De som representerar antroposofin i dessa sammanhang har något att sälja, men de har inte något att berätta, och där klämmer verkligen skon. Den naturliga följden av dessa marknadsmässiga överväganden, den tråkiga oförargligheten, retar mig. Inte så mycket för att jag är besatt av korrekthet, men det också. Men desto mer för att denna präktighet och denna prålande mildhet är en så dålig klädnad – i jämförelse med det som finns under slöjan, om det som döljs ännu existerar?

Det är lite som den antroposofiska kitschen. I sina enskildheter kan den tålas, såsom utbrott av något nästan folkligt i ett ofolkligt paradigm, men fullt utblommad är den en lavaflod som stjälper ett kvävande hölje över alla andra uttryck; de finns säkert, men syns inte för de är ”otypiska”, de bryter mot normen inom det som i och för sig redan bryter mot samhällets normer, estetiska och andra. Och under lavafloden ligger meningen med det hela besegrad och begravd som ett idéernas Pompeji. Kitschen visar för övrigt på ett visst men märkligt faktum: att de som sämre förstår idéerna bakom ibland blir värre bokstavstroende än de som gör det. Ett slags fundamentalismens ytlighet, en ytlighetens fundamentalism.

Men för att återvända till DN-reportaget, vars ytlighet sannolikt berodde mer på viljan hos de intervjuade att sälja in konceptet antroposoferna i Ytterjärna än på att de inte vet bättre. Jag försökte uppsnappa stämningarna, och många var uppbragda över att reportaget inte var kritiskt nog. Man tyckte att dess författare bara lapade i sig, i dubbel bemärkelse; man tyckte att han hade fallit för den antroposofiska förförelseakten. Min synpunkt är att det inte var där problemet låg. Reportaget visade nämligen vad som var problemet: det gick inte att få antroposofer att tala om antroposofi. De talade om annat. Folk förstod inte hur talande det var. Den subtila poängen är förvisso meningslös om man bara vill se ett kritiskt reportage om antroposoferna, och det kan jag förstå, men det var ju inte syftet med reportaget. Med det anslaget hade det över huvud taget inte blivit något reportage. Antroposofernas varma mottagande är aldrig någonsin förutsättningslöst; öppenheten är aldrig kravlös.

Det utmynnade bitvis i en ganska förutsägbar antroposofisk mat- och stämningspornografi. Det som gavs var nog en riktig bild, i så måtto att antroposofin i det här landet i dag vill göra ett sådant intryck, rentav är den kanske inte mycket annat än det, detta intryck. Jag vet inte; det är något jag verkligen undrar över. Det är talande för sakernas tillstånd att reportaget bokstavligen äter sig igenom Ytterjärna, vilket det förvisso gör med omisskännlig stil, och samtidigt säger väldigt lite om antroposofi. Intressant nog blir dessa sofistikerade aktörer för den antroposofiska ytlighetens utbredning en motvikt till den vanliga – men delvis, det säger sig självt – vilseledande bilden av antroposofer som yllebärande asketer och idealistiska renlevnadsmänniskor. Men kanske är det tråkigare, mer endimensionellt? Framför allt är det en sak: avslöjande för ett slags sektmentalitet som vill kontrollera och likrikta bilden, som vill vill styra det intryck andra får, ja, som vill bestämma på förhand vad andra ska tänka. Den mentaliteten kan för övrigt – jag talar nu rent hypotetiskt – leva upp även om grunden rämnar.

Det är inte ätandet i sig som är hindret, liksom inte något av det eventuellt vackra och goda är det. Det är så att man skulle kunna beskriva hela det antroposofiska universumet med utgångspunkt i en bit bröd. Kärnan till allting finns där, i brödet.

Det är viljan att göra det, som det kommer an på.

2016.04.20

(ii)

Om jag i går morse, i stället för i dag morse, hade läst andra delen av föredraget jag läste klart i dag, i stället för bara den första delen, hade gårdagens inlägg kunnat inspireras av Steiners utläggning om Goethes Pandora. (Ni finner den i Metamorphosen des Seelenlebens (1958), med början på sidan 67.) Nu blev det inte så. Så jag fortsätter där jag tänkte.

Någonstans, vid någon tidpunkt, drogs kanske slutsatsen, om än i det undermedvetna, att kärnan inte var det viktiga, utan expansionen? Inte insidan, men hur man ter sig utifrån.

Då uppkommer förhoppningar om att antroposofin ska räddas av någon som inte bara kan frammana inre sammanhållning utan som kan representera den utåt, någon som kan ge den ett ansikte som passar samtiden, ett tillrättalagt ansikte för en rörelse som förlorat sig. Inte en substans, utan ett ansikte. Det är återigen de karismatiska förgrundsgestalterna förväntan riktar sig mot. I slutänden står hoppet till något som kommer utifrån, inte något som växer fram inifrån.

Det är viktigt att någon förklarar antroposofin, säger några. Så långt riktigt, någon nackdel vore det inte. Men egentligen handlar det (misstänker jag) om detta: att inför den allmänhet man föraktfullt betraktar som fåkunnig – och än så länge omogen för de verkliga sanningarna – framställa en bild av antroposofin som gör den populär. Inte mer begriplig, men mer gångbar. Detta har dessutom ett affärsvärde, som möjligen gagnar rörelsens intressen, men troligen inte antroposofin som sådan, för de förra är nu i viss mån frikopplade från den senare. Med denna logik blir antroposofin i sitt högmod på sätt och vis mer elitistisk än den är såsom esoterik.

Det är något visst med en rörelse som beskylls för att vara en sekt – jag påstår inte här och nu att det är riktigt – och som blir så räddhågsen i fråga om sin egenart att den i allmänhetens ögon (och sina egna?) vill utplåna denna egenart. Det är något visst med att publika ansträningar ägnas åt att få den att framstå som normal, medelmåttig och oförarglig. ”Vi äter i alla fall inte barn!” Eller som många hundägare ropar, när de förlorat kontrollen över sin hund: ”Han är så snäll!” Som om inte varje hund, varje människa och dessutom varje antroposof inom sig har krafter som går i den andra riktningen. Det är ju för övrigt en av huvudlinjerna i de inte så harmlösa antroposofiska idéerna. Skiljelinjen mellan gott och ont går inte mellan människa och människa (eller hund och hund) utan inom varje människa; inte heller en idé är entydigt det ena eller det andra.

Det handlar, tror jag, om en ängslig anpassning efter omvärlden som har ett bäst-före-datum, eftersom den är ytlig.

I källaren verkar fortsatt dårarna, konspirationsteoretikerna och fanatikerna med sitt pedantiska detaljfokus, med sin förföljelsemani och undergångsromantik, och gör sitt för att rasera den ängsligt konstruerade fasaden. Det är ett underligt faktum att antroposofin ”företräds” (i informell mening) av dem som å ena sidan inte vill säga mycket om den och å andra sidan de troende fanatiker, vars livsmening står till hoppet att ingjuta omvärldens vördnad för varje ord Steiner har andats, och ännu värre konstigheter därtill.

Däremellan finns vid första anblicken ingenting. Men det som till synes är enfaldigt (eller enfaldig tvåfaldighet, på sin höjd) är i verkligheten en brokig mångfald, en som är svår att fånga, även för den som betraktar den här rörelsen alldeles för länge; den undandrar sig uppmärksamheten.

2016.04.19

(i)

Den värsta synd som den svenska antroposofin begår är den officiella tråkigheten. Den täcker den lilla skärva av nuet som existerar inträngd mellan minnet av en mytologiserad storhetstid och den fåfänga drömmen om att rädda mänsklighetens framtid.

Nostalgin handlar om den tiden då Ytterjärna växte fram och då antroposoferna åtnjöt ett särskilt anseende. Människorna kom till antroposofin. Eller egentligen inte, om man ska vara petig, och det är där man kanske finner fröet till dagens prekära situation. Vad människor sökte sig till under den tiden då antroposofin populariserades var en ytlig version, tillräcklig som grund att bygga en myt på, men inte solid nog för att skapa något verkligt och varaktigt (det är min misstanke). Den var en produkt.

Beundran för dem som skapade denna produkt, detta lockande luftslott, är så stor att en ny längtan uppkommer: med en ny ledare av samma stuk skulle de drömda framgångarna åter materialiseras! Som om det låg något där i väntan som bara behövde födas fram; som om ägget redan finns, men väntar på hönan.

Men illusionen om den enskilde karismatiske gestalten, förlösaren, är just det: en ny illusion. Inte ens den förgudade Arne Klingborg var odödlig. Inte ens Steiner själv, som bekant; han var dödlig, och fortsätter att dö varje dag, med benäget bistånd av sina mest andäktiga beundrare. Luftslott byggda under storhetstider står inte kvar när betingelserna ändras. En entusiasmerande guru kan locka fram saker ur människor, men det framlockade varar inte, ty det får inte styrkan ur sig självt.

Storheten byggde på framhållandet av antroposofins yttre representioner. Man lockade besökare till utställningar och verksamheter och aktiviteter; det var säkert roligt, och själsligt uppfyllande, och utifrån det blir nostalgin begriplig, men inte mycket mer. Man fick beundrare; det var en god tid. Men kanske kom – det tror i alla fall jag – den esoteriska kärnan i skymundan. Och det med följden att alltihop egentligen svävade fritt. Oförankrad i någonting alls uppkom ett slags antroposofi som är identitetslös, och till slut blir tandlös. Den kunde expandera, men med ett tomrum i mitten.

2016.04.10

Das Fremdsein – Von einem gewissen Alter an – sagen wir heute wohl zwischen 12 und 14 Jahren – beginnen wir mehr oder weniger, uns als Fremde zu fühlen. Zunächst fühlen wir uns fremd in der Umgebung, die zu uns gehört. Wir bemerken, dass wir anders sind, unserer Umgebung nicht gleich, nicht zu ihr passend. […] Nicht nur meine Umgebung ist mir fremd, ich selbst bin mir fremd.

That is from an article (originally a lecture) by Bodo von Plato. It’s quite a decent article, presumably owing to the fact that von Plato belongs to the faction of the relatively sane. Also because it resonates with me in some ways (ways that — probably? — have little to do with anthroposophy).

But it is puzzling, this quote; I haven’t been able to let it go. The idea isn’t new. There’s another one resembling it: the crisis in the life of the nine-year old who at that age, according to anthroposophy, begins to discover that he is a separate individual. He not longer experiences himself (if one can indeed say  he “experiences himself” at all) only as an unseparable part of a collective entity, as it were, or a cog in a social wheel, be this wheel his family or his peers, but as an independent person and a separate being; he’s his own, uniquely his own. That happens a couple of years after the incarnation of the etheric body (supposedly). What von Plato refers to here, I suppose, is the beginning of the third seven-year period and the development of the astral body.

But what mystifies me is not so much that. Instead it is this: how come the feeling of ‘Fremdsein’ develops only at that late age? (I do not know how to translate it! But the meaning is so obvious, I think, it shouldn’t be necessary.) If indeed it does (I’m certainly willing to consider the idea that anthroposophists are wrong).

If it is so, and considering the development at around age nine, I can sort of understand why my very way of being was so at odds with waldorf pedagogy — with the underlying assumptions of it. These theories seem to have nothing to do with my experiences. Perhaps it is that my experiences differ vastly from the norm, or perhaps the theories are wrong. I can’t say which, not from experience alone. In this life, I’ve only been me! And, frankly, if I’ve had other incarnations, I’ve blissfully forgotten them. (That’s the worst thing about reincarnation as an idea, by the way: you’ll be forced to be a child again! As if once wasn’t enough.)

I definitely had a feeling of being a separate person long before the age of nine. I certainly felt I was completely my own, and ultimately on my own, years before that; in fact, I can’t remember it was ever any different. I think in a way perhaps the collective approach of the waldorf kindergarten was made more difficult for it. Not so much because of the practical side — to some extent, every kindergarten and school has to approach the group of children as a collective — but because of the, sorry, spiritual element or, let’s be more secular, the psychological side. These ideas form assumptions that colour how you see a child. How could they not? And as to the feeling of ‘Fremdsein’: how is it possible to be alive on this earth and not experience it?

“Fremdsein” seems to me to be one of the essential feelings of being a child, and having been thrown into the world, and it doesn’t get much better later on — except that one gets used to it somewhat. Consciousness of separateness or ‘Fremdsein’ (or, for that matter, other related aspects such as loneliness, isolation or alienation) is perhaps not stable over time, though, it’s more like a tidal wave that ebbs and flows. But I don’t believe it is ever not there.

2016.04.07

(Another of these texts I never posted when I wrote it. Finishing things is not my strong side. I blame mr Dog, he distracts me! Today he feels ill again. And here I sit, bored.)

I’ve told this story before: when I was a teenager, I was once in a foreign city, and while walking in the streets one afternoon, the world turned dark; I could no longer see clearly, I could barely see at all. It was like the moment before dusk turns to night, only it remained like that for an hour or two, when time ceased to matter; it was like in dreams, when time and the passing of time is a mystery not to be grasped. I was meeting up with a friend later, and I had to figure it before that; I had to reconnect with time, had to regain my ability to see. Gradually it happened. I felt funny for a while after.

Yet, it wasn’t a big drama. It was nothing like that. The wolves and the crocodiles, with their blooded teeth, linger in the dark – but they hide in daylight as well; this was not much different. What was different, perhaps, was a sense that the world withdraw from my gaze, in contrast to me withdrawing from the world. What a way for life on earth itself to tell you: you don’t belong here! In that sense the experience was almost prescient. At that point in time I was still unsure; perhaps I would manage to find myself a place here, perhaps I would master the facade, to be one in a crowd, just like anybody, different from nobody. But – in a mutual agreement (to which I couldn’t say no) – the world would withdraw. (Was it – is it – the opposite to the experience of melting with or being in unity with the world? Possibly. But you can feel estranged from the world and yet at home in and as one with universe. So I don’t know. You figure it out.)

We had dinner, and drinks I presume, a kind of ordinariness returned. I asked my friend, was there something weird about the light this afternoon, did it not get very dark? There was not, it did not. This didn’t come as much of a surprise; I knew the usual life of city streets had continued around me; I’d seen it, dimly.

I’m afraid this is quite a banal incident. It’s boring, it’s simple. Its sole benefit is being an experience that can be told fairly easily. It doesn’t evade description, which such experiences so often do. There are words with which to tell it. And another thing: I already told it. I’ll make no new mess by recycling it.

I would not pretend, of course, that my experiences – this or any other – are in any way of the same dignity and importance as those of our awe-inspiring intiates of higher truths, or even of ordinary spiritual people or anthroposophists who make no special claims for themselves but trust in those who claim to have seen the higher spheres. They’re all far ahead of me, and would moan about my lack of humility, were I not to acknowledge their superiority. Thus, I’d better do that. In a serious tone, or not. I am a mere ‘materialist’, after all, whatever that means in my case. Such people have not thought about things properly. They’re afraid, I’ve heard.

Then there are the aura readers, the spirit seers, the karma researchers, the clairvoyants, the apocalyptics, the astrologers, the bestselling authors who’ve been to (physical, they say) death and back – there’s the whole myriad of occult travel guides, all full of claims made by people who have seen things that can’t be seen with our physical eyes. In some cases they’ve seen absurd things or mutually incompatible things. I need only mention the amusing example of middle-aged ladies who through their spiritual research have come to the conclusion that they are the present incarnation of Rudolf Steiner. It should be something for the entertainment industry rather than for serious consideration.

But they all want us to believe not just in the spiritual world or eternal life (or some other idea) as such but to trust in the truth of their individual experiences of it; in fact, replacing our own judgement with theirs. It sounds like a new kind of alchemy to me: transforming the personal and isolated narrative into a higher truth, a pocess in which belief in the story’s literal truth is the transformative power. It is a closed entity, a product ready for consumption – it’s not the path, but the goal, with its revelation offering the reader a kind of release, supposedly. It’s the end, not the beginning.

Fiction seems truer to me, more open, than these stories that are promising truth and reality.

The great asset of the personal story, from the viewpoint of spiritual discourse (and virtually every other, in these times!), is that it cannot be questioned; well, it can, but that would be considered rude or even abusive. As a courtesy, you’re not to doubt someone who claims something from his or her own experience. It’s the rule, and people are very sensitive about it. Skeptics too, actually. Thus I train myself to shut up, to keep my doubt to myself, whether the claims from experience are spiritual or secular. I fail.

Now, my story, the one I began with, failed too. The way I used it failed. In the past it failed because certain a anthroposophist assumed I was admitting to being of an unsound mind (that might be true, mr Dog would agree in any case, but wasn’t actually the argument). For various reasons, it must have seemed useful as a tool. Multiple layers of irony, for those with eyes to see with. There’s no point in saying more about that. The second failing was more recent. I thought my experience could serve as an example of scepticism when encountering something mildly out of the ordinary, as it were, in ones personal life.

However, that assumption turned out to be mistaken! Instead this objection came rather out of the blue: that it is tragic that I don’t believe in my own experiences. As if there weren’t an inherent difference between believing in one’s experiences and believing that one’s experiences always reflect what is happening in the world outside of oneself. (I assume, for this argument, a difference between the world and oneself in an everyday sense, and that the world exists apart from my perception of it.) I believe in the experience all right; also in the transformed memory of it. But it would make my life quite peculiar, I’d say, if I went around believing in the literal truth of things experienced in various transient states. I dare to say I wouldn’t be of a very sound mind. It would be a muddle. Perhaps one ought to strive to live absurdly. If that’s the argument, fine, but it wasn’t.

More than not believing it myself, I would never expect anyone else to believe that the world (in fact!) turned dark that time because I experienced it that way. Taken in itself, it is exactly the kind of phenomenon I hinted at above: it’s an endpoint, something finished. A dead end. Why would it matter whether someone believed it – whether it be as a literal event or as an experience? Most of all, I very much doubt any of the open-minded spiritual people are truly that open-minded. They too distrust and reject, they just make other choices (perhaps they don’t see it?).

I don’t want people to say: ”of course, I believe you! If you say the world turned dark, then it must be true!” (or, worse: ”it must be true… for you!”). I find the proposition absurd. The physical world around me didn’t change. That’s a fact about the world. Knowing the world as it is, in its physical representation, is a wonderful thing, especially when crossing a road in traffic. I believe in questioning oneself, one’s own experiences, thought processes, interpretations… I don’t succeed all the time (or even most of the time), but I believe in it as a tool – for anything, change most of all.

It’s the same whether it is an insignificant event (like mine, that of a mere materialist!) or a significant one (say, the experience of a great initiate!). The first question is always: what did happen, in fact, in this world, the physical world? The second question is: what reasonable interpretation is there? Mind you, not which interpretation we prefer, but which one is more likely to be true. We never get past question one if we are to believe every experience or claim as a literal truth about the physical world. We’ll be stuck eternally wading through millions of personal ‘reality-based’ stories, all finished products, all equally pointless.

In one obscure lecture by Steiner that I read one morning with my coffee, I came across the amusing notion that the materialist believes in the spiritual in man, too; he has no choice, Steiner says, and – oddly – the materialist doesn’t really deny this. I think he hints at similar things elsewhere, but not so bluntly. Mind, he does not claim that the materialist believes in a spiritual world (or any other specific proposition) – he says the materialist can’t effectively deny the spiritual in man. I’m not sure why I say this, except for the fun. Anthroposophists can go on (and on) about materialists denying everything spiritual (we’ve seent it on the blog, in its distant and wild past), and then, when asked what spiritual means, say, oh, that’s like… thinking. Well, obviously, there’s a little more to it than that – in anthroposophy.

If I have a point, it’s this: whether we talk about my silly little experience or the magnificent journey of the return traveller to death, we’re talking about two things: the event or experience itself, and the interpretation of it. It’s quite possible, say, to make the experience up, that is, to invent it. One should never underestimate the human hunger for importance, and as Steiner points out, in a lucid moment, this extends to others around us: we want them to mirror us; an important person doesn’t surround himself with mere mortals. As for the second, the interpretation, there’s also endless potential for fantasy, illusion and invention – for vanity to play out. The lust for significance is there; it’s Lucifer, and all that comes with him. To imagine that this doesn’t happen, that self-enhancement through worldly and occult means doesn’t take place, is an illusion of a magnitude surpassing the original smaller illusions; it’s like a meta-illusion…

So we have these stories about ourselves, building a narrative of our life. And then we have the stories that others provide. We have no choice but to make judgments, to evaluate, to create something we can begin something with. If we are to be weary of Ahriman, then surely, we ought to be as weary of Lucifer! (Steiner has some practical advice: don’t drink too much tea.)

Perhaps the exciting stuff begins only when we get to interpretations. To use (and abuse) my foolish little story again, or any other story (it doesn’t matter which one!), there are plenty of possibilities. The only things we can be certain of: that we (you) don’t know if I’m lying about it, and that we (yes, we) do know that the physical world did not darken, it remained the same. Yet, the memory of the experience is there, of course. If we want to be moved, and we do want to be moved, we want things to feel alive, and to feel alive ourselves, do we go with the synapses and brain fluids (whatever where they up to?) or the occult forces, unseen, unmeasurable, physically undetectable? To stick to the explanations of worldviews we know, there are the firing synapses and the substances of the brain on the one side or on the other the invisible bodies that relate to each other (and the physical body and the world), they loosen, move, escape to the heavens, different states of consciousness having their specific explanation, their origin. Which one should one prefer? Which one ultimately has more meaning?

I always had this feeling of walking a tightrope, blindfolded. A consciousness that I could plunge into the abyss at any moment. Glimpsing the depths, as though through gaps, often tiny, sometimes wider, but never knowing them truly – it is perhaps as well, come to think of it… There’s some comfort in the conviction that solid ground is one characteristic of the material world.

2016.04.06

Man ser framför sig en bild, plötsligt är den bara där, i det här fallet: chihuahuan och dess rädsla att bli avfärdad som dvärghund. ”Ingen ska få definiera mig!” bjäbbar den i protest mot världen – tror den, men det är egentligen lika mycket mot sig själv. Kanske ligger problemet här: varje gång någon använder en beteckning för att beskriva oss, pressas vi in ett i rum som är för litet, som chihuahuan i sin lilla kroppshydda. Ändå är det till föga nytta att bjäbba.

Det är kanske svårt att tåla den likgiltighet som vi tycker oss skönja hos den som försöker sätta en opassande etikett på oss; den kan ibland till och med uppfattas som aggressiv. Samtidigt både vänjer man sig och lär sig något. Man går från irritation till insikt om sin obetydlighet, och tappar den destruktiva utgångspunkten att människor borde förstå en. Hur skulle de kunna göra det? Att tro det är en onödig förväntning, ett recept på evig besvikelse. Det är i första hand sig själv man har problem med. Så är det nästan alltid. Andra människor är till sin inre natur okända även när de mutas in och placeras i centrum som syndabockar, precis som man själv är en rätt perifer figur i deras medvetande då de omgestaltar en för att ha någon att fajtas med, någon att definiera sig själva utifrån.

Det är nu några veckor sedan jag kom i ett samtal med dessa två prominenta antroposofer, Johannes L och Frode B. Som en bisak uppstod frågan om ”definitionsmakten”, vad den nu ska vara för något; till kärnan förstår jag saken så: man äger rätten att besluta vilken etikett man vill fästa på sig själv. (Jag sparade ett litet utdrag som ni kan läsa här.)

Efter att ha blivit kallad materialist, för att kunna avfärdas av antroposofer, och antroposof, för att kunna avfärdas av folk som hatar antroposofer, och dessutom kallats allt möjligt vansinnigt däremellan (nazist, hatmånglare, korsfarare, misshandlare, et cetera) av allsköns magnifika dårskaft till tänkare, så känner jag att jag får vara bådadera; inte för att alla har rätt till sin egen sanning, i något slags missriktad postmodern anda, utan för att jag tycker bådadera är roliga; det har blivit så. Och, som sagt, vad tjänar det till att bjäbba emot? Hur andra ser på en rår man ganska lite på, och inte sällan har de sett något man själv inte ser. Som tröst, om man behöver det, kan man uppskatta mångsidigheten, även om den är oriktig. Att inrymma både en ‘materialist’ och en ‘antropsof’ i en och samma själ vore trots allt en bedrift, om det gick! (Osökt kommer jag att tänka på Ekelöf, ‘En värld är varje människa …’ osv.)

Nå, jag tror alltså inte att man har någon definitionsmakt eller att man, som den bjäbbande chihuahuan och som många bjäbbande människor, kan motsätta sig andras definitioner. Behovet att avgränsa sig är det grundläggande, och det kvarstår. Att beklaga sig över definitioner är en tandlös kamp mot murar som ändå finns där. Farligare än avgränsningar och etiketteringar vore att låtsas likheter och gemenskaper där de inte existerar. I de bästa av tider kan man kanske odla rosor på murarna. Men längre än så kommer man kanske aldrig?

Det är alltså okej att Johannes kallar mig materialist, och att andra kallar mig andra saker (för att gå till den andra komiska ytterligheten: antroposof), det måste vara okej på samma sätt som det är okej att de alla bär världar inom sig som jag inte förstår och inte kan nå. Han skriver i ett mail –följande ovan nämnda diskussion – att han inte vill karaktärisera min världsåskådning; att jag borde göra det själv. Jag ska återkomma till mailet längre ned. Men i grunden är det osant; jag är övertygad om att han vill just det, och att det egentligen är en naturlig sak. Vore det inte så, hade han inte använt materialist som avfärdande beteckning, och hade inte påmint mig särskilt om att besvara Frodes fråga. Det tycks trots allt inte ha varit alldeles oviktigt att jag skulle bekräfta hans tes!

***

Det är alltså viktigt för en antroposof att veta om en annan människa är materialist. Ännu viktigare är det om den människan motsätter sig något i antroposofin, eftersom en materialist kan avfärdas. En sådan människa har inte tänkt och hon saknar djup i alla de frågor som är väsentliga. Antroposofen har tänkt (och om materialisten tycker sig ha tänkt, har antroposofen alltid tänkt längre!), och vet att materialistens liv är torftigt, och utan mening och skönhet; materialisten driver vind för våg, utan känsla för ursprung och mål. Materialisten kan inte förstå antroposofi, eftersom hon är andligen förstelnad, vilket i sin tur bevisas av oförmågan att mottaga antroposofin! Förlåt mig, nu ställer jag upp en karikatyr över en karikatyr. Men den här rundgången undkommer man inte om man väljer att säga något om antroposofi. ”Din synpunkt väger lätt, eftersom du är materialist!”, ”Det är inte konstigt att waldorfskolan var fel för dig, du är ju materialist!” och så vidare. Man kommer helt enkelt inte förbi det. Och även om man kanske irriterar sig – mindre på tillmälet, som det ju är avsett som, än på argumentationssättet – så finner man sig efter ett tag och tänker

jaha.

Vem eller vad man är spelar liten roll, och det är på sätt och vis en sund sak. Man påminns om hur obetydlig man är. Man kan tillåta sig sina egna ögonblick av storhetsvansinne, men insikten att man själv – och vem man är – är obetydlig har en viss kraft i sig. Man slutar tro att människor borde förstå en. Man själv tycker väl oftast att man har fler dimensioner än som passar in under ett begrepp, som till exempel ‘materialist’, särskilt då det används i inskränkande eller löjliggörande syfte, som när det används för att förminska och avfärda. Men förväntningen på att bli förstådd och tagen på allvar är meningslös, liksom att tro att andra inte ska försöka definiera en. Det är chihuahuans förväntning att andra ska se och bekräfta det den själv måste kämpa för att tro på.

***

En mindre utvikning är på sin plats. Precis som antroposofer lägger vikt vid om en människa är materialist, tycker andra att det är viktigt att veta om någon är antroposof. Men en del antroposofer vill inte kalla sig antroposofer, trots att det är ett rimligt ord för en person som gör antroposofi till livsinnehåll eller så. Man behöver inte tänka sig något strikt och dogmatiskt, utan något som kan ha många olika nyanser, men det är helt enkelt ett användbart ord. Jag använder ordet om sådana personer, hur de nu än själva vill definiera sig. Nyttoaspekten är svårantastlig, och dessutom skapas en konstig aura runt ord som inte anses passande att använda. Men på en annan nivå finns något sympatiskt i benämningsoviljan. Om den förs in i livet självt och inte bara blir ett bråk om orden (och det är kärnpunkten!), är den ett motgift till tendensen att definiera sig utifrån hemvist i en eller annan åskådning, som därtill avskärmar sig från andra åskådningar, och att göra den till identitetens huvudpunkt, ja, ibland den enda punkten. För sakens skull kan förstås anmärkas att begreppet också används närmast för att avfärda, ungefär på samma sätt som antroposofen gör med materialisten: ”den där är antroposof, och det är allt vi behöver veta!” Det är faktiskt inte alltid en så relevant argumentationslinje som folk vill tro.

***

Men dessa saker är knepiga, för knepiga för mig egentligen. Vad ska man egentligen tänka när antroposofen genast devalverar ens synpunkts värde genom att hojta att man är “materialist”? André Bjerke beskriver i sin förtjusande bok Das Ärgernis Rudolf Steiner hur ”Tore” (Karl Brodersen) utfordrar honom: begriper han inte, att ”materialismen är tänkandets självmord, fantasins torrläggning, ett Sahara utan oaser?” Det är i det landskapet materialisten rör sig.

Jag minns att jag en gång läste en essä om hur Steiners materialismbegrepp är en blandning av filosofiska missuppfattningar och självmotsägelser – ja, något i den stilen. Så långt behöver vi inte fördjupa oss, utan kan nöja oss med det allra mest grundläggande. Materialism är då (nu skriver jag utifrån en förenklad och ungefärlig syn på Steiners perspektiv) föreställningen att endast tillvarons materiella sida är sann och verklig. Varken inom eller utom oss människor existerar något annat än en fysisk värld, det med sinnena observerbara och det mätbara. Naturen är inget utöver det vi kan beskriva genom att analysera dess fysiska beståndsdelar, stenen är bara konstellationer av atomer, växtens liv är en rent fysisk-biologisk sak, djuren är (precis som människan) ett slags maskiner, människans medvetande enbart är en följd av materiella processer i den fysiska hjärnan; detta i motsats till Steiners universum, där dolda krafter verkar i allt, i alla organismer och i all materia, och de i tillstånd och processer som handlar om liv och död, och så vidare, och där den mänskliga anden är fristående från materien och det materiellas lagar. ”Materialisten”, definierad av antroposofen, tror att hela universum, inklusive människan, fungerar rent mekaniskt; han måste därför se friheten, ja egentligen också medvetandet, som en illusion. Vi är små maskiner i ett gigantiskt, själlöst och fullständigt likgiltigt – och därtill slumpmässigt – maskineri.

Materialisten är därför också en person som är i Ahrimans våld. Ahriman är det väsen, den kraft, som binder människan till det fysiska, och får henne att förneka det högre och andliga. Ahriman är kall och teknisk. Det är inte utan betydelse i det här sammanhanget. Man kan avfärda folk som materialister men också med hjälp av Ahriman – och det funkar ofta bra också antroposofer emellan! Jag läste nyligen en konversation (eller bättre: ett ömsesidigt predikande) där några hängivna antroposofer kom i oenighet om frågan vem som hade mest av Ahriman i sig och vem som gjort minst för att uppbåda ett motstånd mot dessa krafter inom sig. Detta nämnt bara som ett exempel, då liknande intellektuella dikeskörningar förekommer hela tiden. När någon inte håller med en vet man att det inte bara handlar om skilda synpunkter utan om onda krafter som verkar (alltid i den andre, det är så praktiskt beskaffat!).

Det enkla är som sagt inte enkelt. Tillkommer gör frågan om vad det icke-materiella, andliga, är för något, det som materialisten avfärdar. Vad är det ”konkret”? En tro eller en viss trossats, en erfarenhet eller upplevelse, en aktivitet eller handling? I första hand en idé, om man ska utgå från det principiella, och även grundtanken hos Steiner. Men begreppet används på många skilda sätt. Se till exempel formuleringarna i diskussionstråden. Där kommer något in som går utöver eller vid sidan av materialism som filosofiskt-teoretiskt ställningstagande: den som för ett tänkande och kreativt liv (eller något dylikt) kan ju inte vara en materialist! Och detta sätt att se saken är inte hundraprocentigt på tvärs mot vad Steiner säger, även om det i förstone verkar underligt; hur som helst kan man finna ställen där han menar, till exempel, att inte ens materialisten i realiteten kan vara materialist eller att de ord man använder för att beteckna en människa eller som hon använder om sig själv – oavsett om det är materialist eller andlig – är närmast ointressanta, det är ”andens” verksamhet som är den springande punkten, med andra ord, det är inte en fråga om definitioner eller beteckningar, utan om livet självt och det levande. (Var snälla och ha överseende med flummet.)

Men var hamnar vi då? I förvirring, är min första gissning. Så kanske är etiketterandet en bra sak. Kanske är det rimligt, för att undvika sammanblandningar och oreda, att vi har någorlunda strikta kategorier, och att medvetandet om alla trådar som vävs också mellan ytterligheterna släcks ut. Men då måste kategorierna vara strikta, något som för det första är svårt i praktiken (så vitt vi ens förstår kategorierna, eller har en gemensam förståelse för vad de innebär). För det andra vill vi inte, på rent trots om inget annat, befinna oss i kategorierna. Någonting i oss, i mig också, gör ju uppror mot dem.

Och så påpekar Frode B (se tråden) att det är vi själva som har definitionsmakten över vad vi är. Så när Johannes L säger att jag är materialist (och det därför spelar mindre roll vad jag tycker) och jag säger nej, egentligen inte, så är det jag som bestämmer. Men jag kan ju sitta på min kammare och definiera mig själv sömnig utan att det har någon bäring på vad som sker i världen utanför mig. Att inte kunna tåla att någon annan definierar en har lite över sig av chihuahuan som bjäbbar i protest mot att världen har identifierat den som dvärghund. Den bjäbbar när den inte kan övertyga någon (inte heller sig själv) om motsatsen. Människor gör gärna samma sak, basunerar ut: ingen ska få definiera mig! I förlängningen: jag kräver att ingen har en synpunkt på mig och mina egenskaper som jag inte själv håller med om! Och så går alla omkring i sina separata universum där de definierat sig själva som härskare och kungar över världen. Definitionsmakten måste ständigt befinna sig på kollisionskurs med något.

Men: inte förrän den dagen jag upptäckte att det var viktigt för antroposofer att jag var materialist, hade jag funderat särskilt mycket på saken. Inte för att det var mig likgiltigt, men frågan upptog mig inte; den gör det fortfarande inte. För jag tror att det ligger något i det Steiner antydde, om jag får skriva om det i egna ord: man lever inte som om man vore materialist. Och alldeles särskilt gör man det inte om man har de intressen och drivkrafter jag har haft. Inte går jag runt och funderar på om medvetandet bara är de fysiska processernas epifenomen eller om det är något i sig själv och från materien fristående. Jag tror att man i de flesta avseenden förhåller sig så som om det sistnämnda vore sant. Man tycker att konsten säger mer än en vetenskaplig rapport om signalsubstansernas molekylära sammansättning och färd genom synapserna när vi betraktar konsten ifråga – eller vad det nu kan handla om, vad vet jag, jag kan inte ens föreställa mig hur de materialistiskt-vetenskapliga förklaringarna skulle se ut, än mindre vad de skulle betyda för mig om jag begrep dem.

***

För att komma till det där mailet. Johannes skriver:

Jag förtjänar knappast att stå för karakteristiken av din världsåskådning. Även om den nu kommer att gälla då du lämnat walk over. Det skulle faktiskt vara intressant att se en mer exakt beskrivning av din hemvist. Det om något skulle väl vara ett bidrag till självkännedomen.

Det som kommer att gälla är alltså det som står i diskussionstråden jag redan nämnt. Vad som i slutänden ”kommer att gälla” – och i vilket sammanhang (facebook-tråden, som redan är bortglömd av alla?) – kan nog ingen av oss sia om. Det framställs som om det fanns ett sista datum för ett sista ord, en tidpunkt då allt är sagt, en tidpunkt då den enskilda människan är färdiggjuten, som en staty av död materia, färdigbeskriven som en molekylstruktur: nu är allt klart. På sätt och vis påminner det mig om waldorfskolan: så här ser formen för ett barn ut! Och så stöper vi barnet i formen och karvar bort skavankerna.

Det blir som att resonera mot – eller i waldorffallet: att leva i förhållande till – ett ultimatum; det är ett tillvägagångssätt som är illa ägnat åt använda på sådana här ting.

Och jag vet inte om jag har något emot att ge bort definitions- eller karaktäriseringsmakten; det kanske är bra så, precis som det är nyttigt att slipas mot andras definitioner? I alla fall om de inte är värre än så här. Hela den här materialismfrågan är – bortom orden och begreppen och argumentationerna – karaktäristisk för det avstånd som alltid kommer att finnas mellan oss. Det kanske är bra att det finns ett slags mur där? Så antroposoferna kan avgränsa sig från resten av världen, materialisterna i synnerhet, och resten av världen från antroposoferna – och jag från bägge, om man ska göra sig lustig…

Så kanske är det så att jag gärna lämnar walk-over. Vid närmare eftertanke: att lämna walk-over är en gammal vana, ja, lite av en specialitet för den som inte passar in. Man överlämnar sig åt omvärldens ”exakta beskrivningar” och skaffar sig ett annat, eget liv som ingen kommer åt.